Chuyên mục: Báo cáo phân tích

PVC-PXS SỰ HỒI SINH CỦA PENNY?

05/06/2019 - Báo cáo phân tích Blog

PVC-PXS SỰ HỒI SINH CỦA PENNY? Cùng với sự hồi sinh của dòng cổ phiếu xây lắp dầu khí,chúng tôi xin gửi đến quý nhà đầu tư báo cao 2 cổ phiếu penny của dòng này mà chúng tôi đánh giá là sẽ có triển vọng trong thời gian sắp tới. Đầu tiên quý nhà […]