Thẻ: nganhda

TRUY TÌM CÁC CÔNG TY TRẢ CỔ TỨC TIỀN MẶT CAO HƠN LÃI SUẤT TIẾT KIỆM (PHẦN 4.1)

29/11/2019 - Báo cáo phân tích Blog

Sau loạt bài đi tìm những công ty trả cổ tức cao trên sàn, Phần 1 – Ngành bia: http://langtubuonnuocmam.com/truy-tim-cac-cong-ty-tra-co-tuc-tien-mat-cao-hon-lai-suat-tiet-kiem-phan-1/ Phần 2 – Ngành than: http://langtubuonnuocmam.com/truy-tim-cac-cong-ty-tra-co-tuc-tien-mat-cao-hon-lai-suat-tiet-kiem-phan-2/ Phần 3 – Nhiệt điện: http://langtubuonnuocmam.com/truy-tim-cac-cong-ty-tra-co-tuc-tien-mat-cao-hon-lai-suat-tiet-kiem-phan-3/ chúng tôi quay trở lại với ngành đá xây dựng – một ngành mà chúng ta có đôi lúc lãng quên nhưng không […]