Chuyên mục: Blog

HBC – Ngày trở lại liệu còn xa?

17/09/2021 - Báo cáo phân tích Blog

Sau một quý lao đao vì Covid, hầu như mọi ngành nghề liên quan đến Bất động sản đều đóng băng, vì vậy việc lựa chọn một mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành phục hồi sau dịch không phải là điều khó. Lần này sự tìm kiếm của chúng tôi hướng đến với nhóm ngành […]