TỔNG HỢP BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỪ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỪ 13/7-19/7/2020

Ngày đăng: 20/07/2020 - Báo cáo từ CTCK Blog

Kính gửi các anh chị đầu tư!

Team buôn nước mắm Cập nhật các báo cáo từ ngày 13/07 -19/07:

 1. AST (Phù hợp với thị trường, target: 59,250k/cp): Duy trì kế hoạch mở rộng dù trong giai đoạn khó khăn (SSI) – Ngày 13/07/2020
 2. BCM (Khả quan, giá mục tiêu 1 năm: 34.900/cp): Cập nhật Đại hội cổ đông (SSI) – Ngày 14/07/2020
 3. HND (Phù hợp với thị trường, target 20.900/cp): 2020 là một năm thuận lowijn nhưng có nhiều khó khăn trong năm 2021 (SSI) – Ngày 15/07/2020
 4. VEA (Phù hợp thị trường, target 45.500k/cp): Điều chỉnh ước tính trước đây, do thị trường xe máy hậu Covid19 không phục hồi như kỳ vọng (SSI) – Ngày 16/07/2020
 5. MSH: Ảnh hưởng tiêu cực từ tuyên bố phá sản của New York & Co (SSI) – Ngày 17/07/2020
 6. DHG: Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn cho năm 2020 – Báo cáo gặp gỡ NĐT (VCSC) — Ngày 13/07/2020
 7. LTG: Covid 19 ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng ngắn hạn của Tập đoàn (VDSC) –Ngày 15/07/2020

Quý nhà đầu tư lưu ý:

 • Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các cty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

1. AST (Phù hợp với thị trường, target: 59,250k/cp): Duy trì kế hoạch mở rộng dù trong giai đoạn khó khăn (SSI) – Ngày 13/07/2020 

 • Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2020 được điều chỉnh giảm so với kế hoạch ban đầu xuống mức 575 tỷ đồng và 12,3 tỷ đồng, lần lượt giảm -50% và -95% so với năm trước. Không có kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2020.
 • Doanh thu ước tính đạt 15 tỷ đồng trong tháng 5 và 22 tỷ đồng trong tháng 6 tại thời điểm tổ chức ĐHCĐ. Tình hình đã cải thiện lên nhiều vào cuối tháng 6, do đó ban lãnh đạo kỳ vọng công ty có thể thoát lỗ trong Q2.
 • Trong năm 2020, SSI ước tính doanh thu giảm đáng kể đạt 388 tỷ đồng (-66% YoY), khiến lợi nhuận trước thuế âm 4,3 tỷ đồng. SSI ước tính doanh thu hợp nhất năm 2021 sẽ đạt 856 tỷ đồng (+120% YoY), công ty sẽ ghi nhận lãi trở lại với khoản lãi ròng là 152 tỷ đồng.
 • Giá mục tiêu vào cuối năm 2021 là 59.250 đồng/cp (tăng 16% so với giá hiện tại), PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG

Link tải báo cáo full:

https://drive.google.com/file/d/17jxm8xUP94rJQ7rA7VMUqDKrACTadogx/view?usp=sharing

2. BCM (Khả quan, giá mục tiêu 1 năm: 34.900/cp): Cập nhật Đại hội cổ đông (SSI) – Ngày 14/07/2020

 • Doanh thu kế hoạch 2020 doanh thu đạt 6.016 tỷ đồng (-40% YoY) và LNST đạt 931 tỷ đồng (-65% YoY). Trong đó,

(1) Khu công nghiệp. Doanh thu dự kiến đạt 750 tỷ đồng (-78% YoY), tương đương diện tích thuê tầm 40 ha và LNTT đạt 138 tỷ đồng (-83% YoY),

(2) Bất động sản khu dân cư. Doanh thu dự kiến năm 2020 đạt 2.100 tỷ đồng (+78% YoY) và LNTT đạt 505 tỷ đồng (+150% YoY).

(3) Hoạt động khác bao gồm xây dựng, NOXH, tài chính (cổ tức và lợi nhuận thoái vốn đầu tư) và các hoạt động khác. Doanh thu dự kiến đạt 480 tỷ đồng (-68% YoY) và LNTT dự kiến đạt 37 tỷ đồng (-96% YoY).

 • Phát hành tăng vốn điều lệ. Gia hạn thời gian tăng vốn từ 10.350 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Trong đó, chia làm 2 giai đoạn: (1) Giai đoạn 1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 5:1 (tương đương 20% vốn điều lệ). Giá phát hành: 15.000 đồng/CP (2) Giai đoạn 2. Phát hành riêng lẻ. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 758.000.000 cổ phiếu. Giá phát hành: Không được thấp hơn giá trị sổ sách là 15.217 đồng/CP
 • Chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HOSE. Thời gian thực hiện dự kiến vào Q3/2020 sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thực hiện trả cổ tức cho nhà đầu tư 4% cho năm 2019 vào tháng 12/2020.
 • Hoạt động cho thuê đất KCN trong 5 tháng đầu năm 2020 khó khăn. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo công ty BCM, trong 5 tháng năm 2020, BCM không thực hiện được hợp đồng cho thuê đất mới với nhà đầu tư nước ngoài và có 3 hợp đồng MOU trị giá 6.000 tỷ đồng đã bị dừng lại.
 • Khuyến nghị đầu tư. Sử dụng phương pháp định giá SOTP, mức giá mục tiêu của BCM ở mức 34.900 đồng. SSI khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu BCM.
 • Rủi ro. (1) Tính thanh khoản thành phố mới Bình Dương; (2) Áp lực nợ vay. Trong năm 2020, công ty phát hành cổ đông hiện hữu trong đó có 2.000 tỷ đồng để trả cho các khoản nợ trái phiếu đến hạn.

Link tải báo cáo full:

https://drive.google.com/file/d/1L7w_s08ITu_NXhoqthyoGnvZNoFk8Qz3/view?usp=sharing

3. HND (Phù hợp với thị trường, target 20.900/cp): 2020 là một năm thuận lowijn nhưng có nhiều khó khăn trong năm 2021 (SSI) – Ngày 15/07/2020

 • Doanh thu Q2/2020 đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (-5,6% YoY). Lợi nhuận trước thuế đạt 574 tỷ đồng (+32% YoY) do HND đã ghi nhận khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2016 (153 tỷ đồng). Nếu không bao gồm khoản ghi nhận bất thường này, lợi nhuận trước thuế điều chỉnh sẽ giảm nhẹ -3% YoY.
 • Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2020 của HND đạt 6,2 nghìn tỷ đồng (+7% YoY), trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 785 tỷ đồng (+45% YoY), lần lượt hoàn thành 55% và 83% kế hoạch của công ty
 • Điều chỉnh giảm giá PPA trong năm 2021.
 • Giảm dần dư nợ ngoại tệ làm giảm gánh nặng chi phí lãi vay và rủi ro chênh lệch tỷ giá.
 • Tình hình tài chính lành mạnh hơn trong dài hạn sẽ mang lại dòng tiền ổn định hơn và cổ tức cao hơn.
 • HND đã ký hợp đồng than dài hạn với Vinacomin (đến năm 2042) và Đông Bắc (5 năm).
 • HND vẫn tiếp tục được hưởng mức thuế suất ưu đãi cho đến năm 2024, với tỷ lệ thuế suất bình quân là 5,6%.
 • Rủi ro chính: Những thay đổi không lường trước được về tình hình thuỷ văn trong năm 2021 có thể ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất và giá bán điện trên thị trường cạnh tranh ở các nhà máy điện than & qua đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến HND.

Link tải báo cáo full:

https://drive.google.com/file/d/1NPHmWypy5snsegadAWj6FSieXSU8EFbo/view?usp=sharing

4. VEA (Phù hợp thị trường, target 45.500k/cp): Điều chỉnh ước tính trước đây, do thị trường xe máy hậu Covid19 không phục hồi như kỳ vọng (SSI) – Ngày 16/07/2020

 • Tóm tắt đầu tư: SSI điều chỉnh giảm 2% ước tính năm 2020 cho VEA, để phản ánh thị trường xe máy phục hồi chậm hơn so với ước tính trước đây của SSI trong Q2.
 • Chỉ riêng trong Q2, Honda Việt Nam đã công bố mức giảm 30% đối với sản lượng tiêu thụ bán lẻ, như vậy không có nhu cầu bị dồn nén như kỳ vọng. Ước tính EPS năm 2020 được điều chỉnh bao gồm lợi nhuận sau thuế của các công ty liên kết giảm so với cùng kỳ (-13,4% YoY) do sản lượng xe máy Honda giảm 10% YoY – phần lớn được phản ánh trong Q2. Để phản ánh lợi nhuận ước tính giảm, SSI cũng điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu xuống còn 45.500 đồng/cp.
 • Yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu là cổ tức hấp dẫn ở mức 5.252 đồng/cp (tương đương tỷ suất cổ tức là 12%) cùng với việc chuyển niêm yết sang sàn HNX hoặc sàn HOSE trong thời gian sắp tới.

Link tải báo cáo full:

https://drive.google.com/file/d/1OclT-WTfF0mAAQ0C_vm09nbmVU6OlgKp/view?usp=sharing

5. MSH: Ảnh hưởng tiêu cực từ tuyên bố phá sản của New York & Co (SSI) – Ngày 17/07/2020

Retailwind – Công ty mẹ của New York & Co, một khách hàng FOB lớn của MSH, đã nộp hồ sơ tuyên bố phá sản theo chương 11 của Luật phá sản vào ngày 13/7/2020. SSI đã liên hệ với công ty để xác nhận, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến vấn đề này. Dưới đây là những thông tin mới nhất liên quan đến khách hàng này:

 • Số nợ phải thu của New York & Co tại thời điểm cuối Q1/2020 là khoảng 167 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng các khoản phải thu của MSH tại thời điểm đó. Khoản phải thu này tương đương 67% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 của MSH.
 • New York & Co chiếm 25% đơn đặt hàng FOB của MSH và chiếm 17,7% tổng doanh thu trong 3 quý đầu năm 2018 và chiếm 13% tổng doanh thu của MSH trong năm 2019, theo thông tin mới nhất được công bố.
 • Không có khoản dự phòng nào được trích lập bổ sung cho các khoản phải thu của MSH trong Q1/2020 – có nghĩa là MSH chưa trích lập dự phòng (hoặc đã trích lập rất ít) đối với các khoản phải thu của New York & Co.
 • Một trường hợp có thể dùng để tham khảo là TCM trong Q4/2018 đã trích lập 79 tỷ đồng đối với khoản phải thu trị giá 100 tỷ đồng từ Sears & Kmart khi Sears nộp đơn tuyên bố phá sản vào tháng 10/2018. TCM dự kiến nhận được khoản thanh toán 20 tỷ đồng từ Sears trong Q1/2020, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào do dịch Covid-19 xảy ra ở nước Mỹ.

Link tải báo cáo full:

https://drive.google.com/file/d/13eDvFQzOD6nDGtVBukanu54AaNUGHSs2/view?usp=sharing

6. DHG: Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn cho năm 2020 – Báo cáo gặp gỡ NĐT (VCSC) — Ngày 13/07/2020

VCSC đã tham dự buổi gặp gỡ NĐT trước thềm ĐHCĐ của CTCP Dược Hậu Giang (DHG), diễn ra ngày 24/06/2020. Ban lãnh đạo thảo luận các vấn đề xoay quanh KQKD quý 1/2020, kế hoạch cho năm 2020 và chiến lược kinh doanh trong dài hạn của DHG khi trở thành công ty con của Taisho (1 công ty dược phẩm Nhật Bản nắm giữ 51% cổ phần của DHG). Nhìn chung, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của DHG phù hợp với kỳ vọng của VCSC. Tuy nhiên, VCSC đánh giá cao kế hoạch của công ty trong việc nâng cấp công nghệ sản xuất – sẽ được Taisho hỗ trợ – và giảm sự phụ thuộc trong doanh thu đối với mặt hàng kháng sinh và thuốc giảm đau.

 • KQKD quý 1/2020 tích cực đến từ nhu cầu tích trữ trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 và giá nguyên liệu đầu vào thấp hơn.
 • Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn cho cả năm 2020. DHG đặt mục tiêu doanh thu giảm 1% (bao gồm mức tăng trưởng 2% của hàng tự sản xuất) và LNTT tăng 1% (so với dự báo tăng trưởng 5% của VCSC cho cả doanh thu và LNTT)
 • Theo DHG, công ty có kế hoạch tái cơ cấu danh mục khách hàng và kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động (ví dụ, kiểm soát tốt hơn đối với các khoản phải thu), có thể tạm thời ảnh hưởng đến doanh số
 • Ban lãnh đạo cho rằng sự hỗ trợ từ Taisho sẽ có tác động rõ nét hơn đến diễn biến kinh doanh của DHG từ năm 2022 trở đi

Link tải báo cáo full:

https://drive.google.com/file/d/1NbsvI4zt3NB0c5E8iYNQu9I5C1O16jD_/view?usp=sharing

7. LTG: Covid 19 ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng ngắn hạn của Tập đoàn (VDSC) –Ngày 15/07/2020

          Q1-2020: Doanh thu giảm mạnh khiến LNST âm:

 • Doanh thu thuần Q1 chỉ đạt 733 tỷ đồng, giảm mạnh 53% YoY. Doanh thu giảm mạnh do sự sụt giảm ở doanh thu của 2 mảng kinh doanh chính gồm thuốc BVTV và gạo
 • Mặc dù biên lợi nhuận gộp (LNG) được cải thiện từ 21,8% (Q1-2019) lên 24,3%, LNG chỉ đạt 178 tỷ đồng (-48% YoY)
 • Trong Q1, chi phí giảm cùng với đà giảm của doanh thu khi tổng các chi phí bao gồm chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đã giảm 29% YoY, xuống 191 tỷ đồng. Dù vậy, do sự sụt giảm mạnh của doanh thu và LNG, LNST của cổ đồng công ty mẹ ghi nhận mức lỗ 39 tỷ đồng, giảm 95 tỷ so với Q1-2019.

Triển vọng 2020:

 • Việc cơ cấu lại mảng gạo từ nửa cuối năm 2019 (ngừng bán gạo không thương hiệu, tập trung vào gạo có thương hiệu) đã giúp Tập đoàn thu hẹp quy mô hàng tồn kho.
 • Bên cạnh đó, LTG đang nỗ lực siết chặt chính sách thu nợ với các đơn vị phân phối thuốc BVTV, từ đó giúp giá trị khoản phải thu giảm

Quan điểm và Định giá

 • SSI dự phóng LTG có thể đạt 6.917 tỷ đồng doanh thu thuần (-16,8% YoY) và 283 tỷ đồng LNST cổ đông công ty mẹ (-14,3% YoY) trong năm 2020
 • SSI xác định giá mục tiêu của LTG ở mức 22.300 đồng/cổ phiếu. Kết hợp với cổ tức tiền mặt, tổng mức sinh lời kỳ vọng là 19% so với giá đóng cửa ngày 13/07/2020. SSI khuyến nghị TÍCH LŨY đối với cổ phiếu này.

Link tải báo cáo full:

https://www.vdsc.com.vn/vn/downloadRptAttachment.rv?rptId=1C8E7BF1840FAE8FC585CFB94D1E0753

Quý nhà đầu tư lưu ý:

 • Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các cty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

———-Team LTBNM tổng hợp ————-

BÀI VIẾT LIÊN QUAN