𝟑 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̂𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 ‘𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭’ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐌𝐲̃

Lượt xem: 128 | Ngày đăng: 13/08/2020 | Báo cáo phân tích Blog

Keypoint:

** Mỹ và Trung Quốc sẽ xem xét lại tiến độ thỏa thuận thương mại “giai đoạn một” của họ vào giữa tháng 8 này – khoảng nửa năm sau khi thỏa thuận có hiệu lực.
** Trọng tâm của thỏa thuận thương mại giai đoạn một là Trung Quốc cam kết mua ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ trong vòng hai năm kể từ lần mua vào năm 2017.
** Theo dữ liệu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, trong nửa đầu năm 2020, Trung Quốc chỉ mua chưa đến một phần tư số lượng hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận.
=================================
** Theo báo cáo, 𝑴𝒚̃ 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒔𝒆̃ 𝒙𝒆𝒎 𝒙𝒆́𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̣̂ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 “𝒈𝒊𝒂𝒊 đ𝒐𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕” 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 – khoảng sáu tháng sau khi thỏa thuận có hiệu lực.
** Việc thỏa thuận giữa 2 nước này đã tránh được một cuộc chiến thương mại gây nhiều tổn thất – 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒂́𝒑 𝒕𝒉𝒖𝒆̂́ 𝒕𝒓𝒂̉ đ𝒖̃𝒂 𝒍𝒆̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒚̉ đ𝒐̂ 𝒍𝒂 – giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới bắt đầu vào năm 2018.
** Ngoài ra, 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒊 đ𝒐𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒐̀𝒏 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒐 𝒃𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒂̆𝒏 𝒄𝒂̆́𝒑 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒕𝒖𝒆̣̂ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂. Nhưng trọng tâm của thỏa thuận là Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ trong các năm 2020 và 2021 cùng với các giao dịch mua vào năm 2017.
** Ngay cả trước khi thỏa thuận được ký kết, một số chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc tăng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với số lượng như vậy là không thực tế . Nghĩa vụ đó thậm chí còn trở nên khó đáp ứng hơn khi dịch coronavirus bùng phát dẫn đến nhu cầu của Trung Quốc giảm mạnh.

1. 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜:

Theo thỏa thuận thương mại , Trung Quốc sẽ thực hiện các cam kết của mình như sau:
**** Năm 2020: Mua thêm 63,9 tỷ đô la các hàng hóa về chế tạo, nông nghiệp và năng lượng, cũng như 12,8 tỷ đô la dịch vụ, nhiều hơn so với mức năm 2017;
**** Năm 2021: Mua 98,2 tỷ USD hàng hóa như trên và 25,1 tỷ USD dịch vụ,cao nhất so với năm 2017.
Các dữ liệu thương mại chính thức của Trung Quốc và Mỹ sẽ được dùng để xác định liệu các mục tiêu thỏa thuận có đạt được hay không, có thực hiện đúng với thỏa thuận không.
Mặc dù cả 2 cùng hướng đến mục tiêu chung, nhưng số liệu thống kê xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc thường không phản ánh đúng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc từ Hoa Kỳ. Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒐 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒕𝒉𝒖 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒐̛̉ 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄.
𝟐. 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝟏/𝟒 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭
**** Theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson , Trung Quốc nên mua tổng 142,7 tỷ USD hàng hóa Mỹ vào cuối năm nay, như đã thỏa thuận trong hợp đồng, nếu tính theo số liệu xuất khẩu của Mỹ.
**** Còn tính theo số liệu nhập khẩu chính thức của Trung Quốc, Trung Quốc phải mua các hàng hóa này trong năm nay là 172,7 tỷ USD.
𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒖̛̉𝒂 đ𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 2020, 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒖̛ 𝒔𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝑴𝒚̃ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏, con số này dựa trên cả hai bộ thống kê, dữ liệu do PIIE tổng hợp cho biết. Dữ liệu này không bao gồm việc Trung Quốc mua các dịch vụ của Mỹ vì những dịch vụ này không được báo cáo hàng tháng.
𝟑. 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐯𝐨̛̃
** Theo PIIE nhận thấy rằng 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̂𝒖 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒐̉ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎. Theo dữ liệu của kinh tế châu Á cho biết, lần thực hiện giao dịch ít nhất trong thỏa thuận là khi Trung Quốc mua các sản phẩm năng lượng của Mỹ trong sáu tháng đầu năm nay.
** Bất chấp sự chậm trễ của Bắc Kinh trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Larry Kudlow nói vào hôm thứ Ba rằng việc mua hàng hóa Mỹ của Trung Quốc là “ những con số thực sự tốt”, theo Reuters.
** Kudlow cũng phủ nhận rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn một sẽ bị hủy do mối quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng xấu đi, theo báo cáo. Mối quan hệ của Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi đáng kể trong những tháng gần đây, khi cả hai bên tranh cãi với nhau về một loạt vấn đề bao gồm nơi xuất phát đầu tiên của coronavirus và quyền tự trị của Hồng Kông.
** Các nhà quan sát khác cho biết 𝑴𝒚̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒈𝒊𝒂 𝒉𝒂̣𝒏 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒆̂́ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒐̂́𝒊 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒏𝒆̂̀𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ đ𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒔𝒖𝒚 𝒔𝒖̣𝒑.
** “Chúng tôi nghĩ rằng họ có thể sẽ tự kiềm chế bản thân trong bất kỳ hành động nào trên mặt trận thương mại,” Kelvin Tay, giám đốc đầu tư khu vực tại UBS Global Wealth Management, nói với CNBC “Street Signs Asia” vào hôm thứ Tư.

Biên dịch theo: https://www.cnbc.com/2020/08/13/chinas-progress-in-buying-us-goods-under-phase-one-trade-deal-in-charts.html 

———-Team LTBNM biên dịch ————-

BÀI VIẾT LIÊN QUAN