Chuyên mục: Báo cáo phân tích

HPG – Bao giờ về bờ?

24/05/2022 - Báo cáo phân tích Blog

Một cổ phiếu team đã có sự đầu tư khá thành công trong 2020-2021 và mang lại thành quả lớn >250%.Các khách hàng của team đều đã nhận được kiến nghị bán từ cuối 2021 tại vùng giá 50 khi diễn biến giá NVL diễn biến phức tạp và cty đang dần đi vào cuối […]

CSV – Cập nhật KQKD Q1 – 2022

21/05/2022 - Báo cáo phân tích Blog

Cũng như các công ty trong ngành hóa chất, CSV đã công bố kết quả kinh doanh quý 1-2022 hết sức ấn tượng về cả doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể doanh thu thuần công ty đạt 482.5 tỷ đồng, tăng 63.4% yoy và lợi nhuận sau thuế đạt 94.4 tỷ đồng, tăng 149% […]

FRT – Liệu còn gì chờ đợi?

13/05/2022 - Báo cáo phân tích Blog

Nếu năm trước câu chuyện FRT được đồn thổi là được lợi mùa dịch nhờ nhu cầu mua sắm laptop tăng đột biến, thì liệu công ty có còn duy trì được lợi thế hay không? Thêm vào đó là câu chuyện Long Châu bắt đầu có lãi, câu chuyện mở rộng quy mô hay […]