Thẻ: fpt

FPT – Covid không đánh bại doanh nghiệp!

04/10/2021 - Báo cáo phân tích Blog

Tại kì báo cáo Q3, một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm hàng đầu là lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi tình hình Covid. Một số doanh nghiệp không thể bán hàng, một số khác lại bị tăng những chi phí đột biến, […]