Thẻ: XNK

XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 1

16/02/2021 - Báo cáo phân tích Blog

Do dính tết âm 2020 vào tháng 1, nên về cơ bản tình hình XNK không sôi động nhiều trong khoảng thời gian này của năm trước. Kết quả là gần như tất cả các mặt hàng đều có sự tăng trưởng mạnh về giá trị so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu […]