TỔNG HỢP BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỪ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỪ 04/04 – 08/04/2022

Lượt xem: 904 | Ngày đăng: 13/04/2022 | Báo cáo từ CTCK Blog

Kính gửi các anh chị đầu tư!

Team buôn nước mắm Cập nhật các báo cáo từ ngày 04/04 – 08/04/2022

 1. VHC [ MUA – 109,700đ/cp ]: Kế hoạch năm 2022: thấp hơn 8,6% so với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 04/04/2022
 2. TDM [ MUA – 50,100đ/cp ] Hưởng lợi từ sự phục hồi – Báo cáo ngắn – MAS – 04/04/2022
 3. STK [ Trung lập – 66,300đ/cp ] Hoạt động kinh doanh đang phục hồi; gọi vốn để mở rộng công suất – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD – VCSC – 04/04/2022
 4. STK [ MUA – 68,500đ/cp ]: Q1/2022: lợi nhuận thuần tăng nhẹ 8,4% – Báo cáo nhanh – HSC – 04/04/2022
 5. REE [ Trung lập – 85.000đ/cp ]: Kế hoạch quyết liệt hơn từ ban lãnh đạo – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 04/04/2022
 6. QNS [ Trung lập – 47.000đ/cp ]: Doanh thu sữa đậu nành Q1 2022 vượt kỳ vọng – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC –04/04/2022
 7. NT2 [ Tích cực – 26.800đ/cp] Lợi nhuận nửa đầu năm 2022 dự kiến tốt hơn kỳ vọng – SSI – 04/04/2022
 8. BWE [ Trung lập – 55.300đ/cp ]: Kỳ vọng hoàn thành dự án M&A nước Cần Thơ – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC –04/04/2022
 9. AST [ Tích cực – 85.700đ/cp ]: Khó khăn đã ở lại phía sau – Báo cáo phân tích – VNDS – 04/04/2022
 10. VTD [ Trung lập ]: Lợi nhuận phục hồi khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại – Báo cáo thăm doanh nghiệp –VCSC – 05/04/2022
 11. QNS [ MUA – 57.900đ/cp ]: ĐHCĐ – kế hoạch thận trọng như thường lệ – Báo cáo nhanh – HSC – 05/04/2022
 12. Ngành năng lượng [ Trung lập ]: Ngành dầu khí Việt Nam: Giá dầu giảm là cơ hội mua vào – Báo cáo ngành – HSC – 05/04/2022
 13. NHT [ Tích cực – 40.500đ/cp ]: Bước vào vùng tăng trưởng LN mạnh mẽ – Báo cáo lần đầu – VNDS – 05/04/2022
 14. MWG [ MUA – 181.300đ/cp ]: Tờ trình ĐHCĐ: Đề xuất bán 20% cổ phần BHX – Báo cáo ngành – HSC – 05/04/2022
 15. LTG [ MUA – 58.700đ/cp ] Thời của xuất khẩu lương thực – Báo cáo ngắn – MAS – 05/04/2022
 16. LPB [ MUA – 25.900đ/cp ]: Dưới giá trị nhưng thiếu vắng động lực; duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng – Báo cáo phân tích –  HSC – 05/04/2022
 17. HSG [ Trung lập – 40.800đ/cp ]: Kế hoạch thận trọng cho năm tài chính 2022 trong bối cảnh giá đầu vào biến – Báo cáo phân tích – VCSC – 05/04/2022
 18. HPG [ MUA – 65.300đ/cp ]: Sản lượng tiêu thụ HRC cao kỷ lục nhờ nhu cầu lớn – Báo cáo nhanh – HSC – 05/04/2022
 19. FPT [ MUA – 132.000đ/cp ]: Triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực; duy trì khuyến nghị Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 05/04/2022
 20. DRC [ MUA – 37.700đ/cp ]: Hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng do giá đầu vào tăng mạnh – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 05/04/2022
 21. CTR [ MUA – 135.900đ/cp ]: Đa dạng hóa động lực tăng trưởng từ mảng xây dựng dân dụng và cho thuê hạ tầng viễn thông – Báo cáo phân tích – SSI – 05/04/2022
 22. PLX [ Tích cực – 65.663đ/cp ]: Hội đồng cổ đông bất thường hé lộ một số thông tin về hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới – Báo cáo ĐHCĐ – BVSC – 0/04/2022
 23. PC1 [ MUA – 51.800đ/cp ]: Doanh nghiệp đầu ngành với tiềm năng phát triển lớn – Báo cáo phân tích – KBSV – 06/04/2022
 24. LCG [ MUA – 27.600đ/cp ]: Hạ tầng nâng tầm cuộc sống – Báo cáo ngắn – MAS – 06/04/2022
 25. HVN [ Bán – 21.300đ/cp ]: Q4/2021: Lợi nhuận được hỗ trợ nhờ thu nhập bất thường – Báo cáo nhanh – HSC – 06/04/2022
 26. GMD [ MUA – 70.700đ/cp ]: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tích cực – Báo cáo nhanh – HSC – 06/04/2022
 27. BMP [ Tích cực – 72.530đ/cp ]: Kế hoạch LNTT 2022 phục hồi mạnh mẽ tăng 2,1 lần YoY – Báo cáo phân tích – BVSC – 06/04/2022
 28. VJC [ Trung lập – 126.400đ/cp ]: Báo cáo lợi nhuận trong 2021, năm khó khăn nhất kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát  – VCSC – 07/04/2022
 29. VGC [ Nắm giữ – 49.300đ/cp ]: KQKD sơ bộ Q1/2022 tích cực – Báo cáo nhanh – HSC – 07/04/2022
 30. TCM [ Bán – 60.300đ/cp ]: Đà phục hồi mạnh mẽ đã phản ánh vào giá, duy trì Khuyến nghị Bán ra – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 07/04/2022
 31. NKG [ MUA – 55.800đ/cp ]: Kế hoạch năm 2022: Kế hoạch thận trọng – Báo cáo nhanh – HSC – 07/04/2022.
 32. HVN [ Trung lập ]: Lỗ hàng quý tiếp tục đà giảm – Báo cáo KQKD – HSC – 07/04/2022
 33. DGW [ Trung lập – 146.000đ/cp ]: Triển vọng khả quan với lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2022 – Báo cáo ĐHCĐ – HSC – 07/04/2022
 34. DCM [ MUA – 57.000đ/cp ]: ĐHCĐ – kế hoạch thận trọng như thường lệ – Báo cáo nhanh – HSC – 07/04/2022
 35. CTD [ MUA – 98.500đ/cp ]: Kế hoạch kinh doanh thất vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 07/04/2022
 36. BMP [ MUA – 70.500đ/cp ]: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 mạnh mẽ, sát với dự báo – HSC – 07/04/2022
 37. OIL [ MUA – 20.600đ/cp ]: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 thấp – Báo cáo nhanh – HSC – 08/04/2022
 38. KDH [ MUA – 54.400đ/cp ]: Không nhiều bất ngờ trong tờ trình ĐHCĐ – Báo cáo nhanh – HSC – 08/04/2022
 39. IDC [ MUA – 102.500đ/cp ]: Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực, kế hoạch mở rộng đầy tham vọng – Báo cáo phân tích – VCSC – 08/04/2022
 40. GEG [ MUA – 29.900đ/cp ]: Kế hoạch thận trọng trong năm 2022 – Báo cáo nhanh – HSC – 08/04/2022
 41. BVH [ Tích cực – 73.300đ/cp ]: T Hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng – Báo cáo phân tích – SSI – 08/04/2022

Quý nhà đầu tư lưu ý:

Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các công ty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

-Link room telegram miễn phí: https://t.me/cknuocmam

1.    VHC [ MUA – 109,700đ/cp ]: Kế hoạch năm 2022: thấp hơn 8,6% so với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 04/04/2022

 • VHC công bố tài liệu ĐHCĐ bao gồm kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2021 và 2022 và kế hoạch phát hành ESOP. ĐHCĐ năm nay cũng sẽ bầu các thành viên mới vào Ban kiểm soát và HĐQT của Công ty cho nhiệm kỳ 2022-2026
 • BLĐ đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận thuần năm 2022 lần lượt đạt 13.000 tỷ đồng (tăng trưởng 44%) và 1.500 tỷ đồng (tăng trưởng 36%). Kế hoạch doanh thu thuần sát với dự báo của HSC trong khi kế hoạch lợi nhuận thuần thấp hơn 8,6% so với dự báo của HSC. HSC dự báo doanh thu thuần là lợi nhuận thuần lần lượt đạt 12.984 tỷ đồng (tăng trưởng 43,4%) và 1.641 tỷ đồng (tăng trưởng 49%). Chi phí đầu tư cơ bản trong năm nay dự kiện là 1.530 tỷ đồng, trong đó 500 tỷ đồng sẽ đầu tư vào nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc, 100 tỷ đồng đầu tư vào nhà máy thức ăn thủy sản, 350 tỷ đồng đầu tư vào nhà máy bột cá & mỡ cá và nhà máy Thanh Bình, 150 tỷ đồng đầu tư vào dây chuyển sản xuất mới và hoạt động nghiên cứ & phát triển tại Vĩnh Hoàn Collagen, 280 tỷ đồng được tư mở rộng diện tích trang trại và 150 tỷ đồng dành cho việc cải tạo nhà máy tại Vĩnh Phước, Vĩnh Hoàn và Sa Giang
 • Trong năm 2021, VHC đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2.000đ/cp vào ngày 31/12. Trong năm 2022, cổ tức bằng tiền mặt tiếp tục được đề xuất là 2.000đ/cp, tương đương lợi suất cổ tức 2,1% và tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 24% dựa trên kế hoạch của BLĐ. Ngoài ra, BLĐ cũng đề xuất kế hoạch phát hành 20% cổ phiếu thưởng. BLĐ cũng đề xuất kế hoạch phát hành ESOP năm 2022 với tỷ lệ tối đa 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. ESOP sẽ được phép giao dịch dần trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10750_VHC_HSC_2022-4-4.pdf

2.    TDM [ MUA – 50,100đ/cp  ] Hưởng lợi từ sự phục hồi – Báo cáo ngắn – MAS – 04/04/2022

 • Doanh thu sản xuất nước năm 2021 đạt 417 tỷ đồng (+8,3% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 328 tỷ đồng (+90% YoY): 1) sản lượng nước sản xuất tăng 3%, đạt 64,1 triệu m3; 2) doanh thu tài chính gấp 9 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 188 tỷ đồng nhờ ghi nhận khoản cổ tức bằng tiền hơn 173 tỷ đồng từ BWE; 3) Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 49,7% trong năm 2021, so với mức 52,9% trong năm 2022
 • TDM là một doanh nghiệp cung cấp nước top đầu tại khu vực Bình Dương với 2 nhà máy nước tại Dĩ An và Bàu Bàng được mở rộng, và đưa vào sản xuất trong năm 2020 đã giúp cho tổng công suất lên tới 260,000 m3/ngày đêm
 • Với việc tập đoàn LEGO đầu tư 1 tỷ USD xây dựng nhà máy tại VSIP3 sẽ giúp cho nhu cầu tiêu thụ và sử dụng nước tại khu vực Bình Dương tăng lên sẽ là một điểm sáng tích cực và kỳ vọng giúp cho TDM tăng sản lượng trong năm 2022
 • Doanh thu dự phóng trong năm 2022 đạt 496 tỷ (+18% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 343 tỷ đồng (+5% YoY): 1) Sản lượng sản xuất nước tăng 11%, đạt gần 71 triệu m3 trong năm 2022. Bên cạnh đó, giá bán nước tăng 5% đạt gần 7,000 đồng/m3; 2) Biên lợi nhuận gộp tăng từ 49,7% lên mức 54% trong năm 2022 nhờ tăng giá bán; 3) MAS kỳ vọng doanh thu tài chính vẫn giữ ở mức cao và giảm nhẹ với mức 20% đạt 151 tỷ; 4) chi phí khác giảm mạnh do không còn tài trợ kit test cho UB MTTQ Bình Dương.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10762_TDM_MAS_2022-4-4.pdf

3.    STK [ Trung lập – 66,300đ/cp ] Hoạt động kinh doanh đang phục hồi; gọi vốn để mở rộng công suất – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD – VCSC – 04/04/2022

 • KQKD quý 1/2022 sơ bộ thấp hơn kỳ vọng của VCSC. Theo STK, hàng của công ty – đặc biệt là sợi tái chế – chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng trong Q1 2022 sau khi nhân lực bị hạn chế do tình trạng gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19 trong 6 tháng cuối 2021. Doanh số quý 1/2022 chỉ đạt 90% mức bình thường giả định nếu không có sự gián đoạn nêu trên, theo ban lãnh đạo
 • Tuy nhiên, sản lượng bán của STK đã dần cải thiện và hoạt động sản xuất của công ty đã hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, chênh lệch giá của STK (cụ thể, giá bán – giá hạt PET đầu vào) vẫn tiếp tục ở mức cao
 • Do đó, VCSC duy trì quan điểm tích cực về triển vọng tăng trưởng của STK, dựa trên (1) sản lượng bán mạnh hơn vào năm 2022 do gián đoạn chuỗi cung ứng từ COVID-19 hạ nhiệt, (2) giai đoạn 1 của dự án Unitex của STK sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023 (dự án này dự kiến sẽ mở rộng công suất thêm 57%) và (3) đà chuyển đổi cơ cấu doanh số sang sợi tái chế vốn có biên lợi nhuận cao
 • Mục tiêu doanh thu và LNST cốt lõi năm 2022 của STK tương ứng mức tăng trưởng 28% YoY và 18% YoY, và 94% và 87% dự báo của VCSC. Tuy nhiên, VCSC cho rằng STK đặt mục tiêu thận trọng như thường lệ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10752_STK_VCSC_2022-4-4.pdf

4.    STK [ MUA – 68,500đ/cp ]: Q1/2022: lợi nhuận thuần tăng nhẹ 8,4% – Báo cáo nhanh – HSC – 04/04/2022

 • Lợi nhuận thuần và doanh thu thuần sơ bộ Q1/2022 đạt lần lượt 76,1 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ) và 611,5 tỷ đồng (tăng 7,8% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với dự báo của HSC, đạt lần lượt 20% và 22% dự báo cả năm 2022 của HSC và hoàn thành 25% kế hoạch của BLĐ.
 • KQKD Q1/2022 thấp hơn một chút so với dự báo của HSC do doanh thu sợi tái chế hồi phục chậm hơn dự báo với tỷ suất lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Cụ thể như sau: • Doanh thu sợi tái chế tăng mạnh 68,2% so với quý trước nhưng vẫn giảm 5,0% so với cùng kỳ xuống 309 tỷ đồng trong Q1/2022. Theo đó, mảng này đóng góp 50% vào doanh thu thuần Q1/2022 so với mức 57,3% cùng kỳ năm ngoái. Do tỷ trọng sợi tái chế trên doanh thu thuần giảm, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 18,0% so với 19,8% trong Q1/2021. Tuy nhiên, HSC kỳ vọng doanh thu mảng này sẽ tiếp tục phục hồi trong các quý tới do xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường vẫn còn mạnh mẽ trong ngành thời trang. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận của STK sẽ tiếp tục được cải thiện trong năm 2022. • Doanh thu sợi nguyên sinh tăng 28,2% so với cùng kỳ nhưng đi ngang so với quý trước đạt 310 tỷ đồng, đóng góp 50% doanh thu Q1/2022 so với mức 42,7% cùng kỳ năm ngoai
 • So với quý trước, doanh thu thuần Q1/2022 của STK tăng 23,1% trong khi lợi nhuận thuần đi ngang do khoản hoàn thuế TNDN trong Q4/2021 là 23 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản hoàn thuế này, HSC cho rằng LNTT Q1/2022 đã tăng mạnh. Cho đến nay, Công ty chưa công bố LNTT ước tính Q1/2022. HSC đang chờ BCTC để biết thêm thông tin chi tiết.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10751_STK_HSC_2022-4-4.pdf

5.    REE [ Trung lập – 85.000đ/cp ]: Kế hoạch quyết liệt hơn từ ban lãnh đạo – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 04/04/2022

 • VCSC đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Cơ điện lạnh (REE), trong đó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty đã thảo luận chi tiết về định hướng kinh doanh năm 2022 và chiến lược dài hạn của công ty. Ban lãnh đạo cũng vạch ra hướng mở rộng thông qua M&A trong cả 4 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của REE.
 • Nhìn chung, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo LNST năm 2022 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết, do 1) REE đặt mục tiêu đạt được 100 MW công suất gió/thủy điện mới thông qua M&A (so với dự báo của VCSC là không có công suất mới) và 2) 100 MWp của công suất điện mặt trời lắp mái nhà (so với dự báo của VCSC là 70 MWp) cũng như lợi nhuận tiềm năng cao hơn từ danh mục thủy điện do giá thị trường điện mạnh mẽ (CGM), được thúc đẩy bởi sự phục hồi của tiêu thụ điện cả nước, giá khí đốt cao và thiếu hụt than không đáng kể

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10754_REE_VCSC_2022-4-4.pdf

6.    QNS [ Trung lập – 47.000đ/cp ]: Doanh thu sữa đậu nành Q1 2022 vượt kỳ vọng – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC –04/04/2022

 • VCSC đã tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) tại tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 02/04/2022. Cuộc họp tập trung vào kết quả hoạt động quý 1/2022, cho thấy doanh thu bán sữa đậu nành và triển vọng kinh doanh cho năm 2022 tốt hơn dự kiến. VCSC nhận thấy khả năng điều tăng so với dự báo hiện tại của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
 • Kế hoạch kinh doanh năm 2022 bao gồm doanh thu 8,0 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST đạt 1 nghìn tỷ đồng (-19% YoY). VCSC lưu ý rằng QNS thường vượt kế hoạch lợi nhuận của công ty. Cụ thể, QNS đã vượt 37% kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS trong năm 2021.
 • Cổ đông đã thông qua đợt chia cổ tức tiền mặt cuối cùng cho năm 2021 là 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 3,9%); ngày chốt danh sách và thanh toán cho đợt này lần lượt là ngày 22/04 và 06/05. Tính cả số tiền này, tổng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt sẽ là 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 5,8%).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10753_QNS_VCSC_2022-4-4.pdf

7.  NT2 [ Tích cực – 26.800đ/cp] Lợi nhuận nửa đầu năm 2022 dự kiến tốt hơn kỳ vọng – SSI – 04/04/2022

 • Việc thiếu hụt than trong nước có thể tạm thời ảnh hưởng sản lượng từ công ty điện than, điều này có thể khiến nhu cầu điện khí tăng lên. Trước đây, SSI lo ngại về việc giá khí đốt tăng cao làm tăng giá bán bình quân từ các nhà máy điện khí và qua đó có thể khiến nhóm điện khí kém cạnh tranh hơn so với điện than. Tuy nhiên, tình trạng thiếu than trong nước có thể tạm thời ảnh hưởng đến sản lượng điện than. Đây là lý do lý giải sản lượng tiêu thụ ước tính trong Q1/2022 của NT2 sẽ tăng nhẹ mặc dù giá khí tăng.
 • SSI ước tính sản lượng tiêu thụ trong Q1/2022 của NT2 sẽ tăng nhẹ + 3% so với cùng kỳ (khoảng 980 triệu kwh). Trong đó sản lượng theo hợp đồng (Qc) chỉ giảm nhẹ 4.7% YoY du giá khí ở mức cao & do đó có thể hấp thụ mức tăng giá khí
 • Giá trên thị trường cạnh tranh (giá CGM) diễn biến thuận lợi giúp hỗ trợ lợi nhuận NT2 trong Q1/2022. Thứ nhất, nền kinh tế mở cửa đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ điện. Thứ hai, sản lượng than trong nước bị thiếu nên phải duy trì huy động sản lượng từ nhóm điện khí. Trong 2T/2022 vừa qua, trung bình giá CGM đã tăng 37% YoY lên gần 1,400 VNĐ/kwh.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10756_NT2_SSI_2022-4-4.pdf

8.    BWE [ Trung lập – 55.300đ/cp ]: Kỳ vọng hoàn thành dự án M&A nước Cần Thơ – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC –04/04/2022

 • Sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2022. BWE đã công bố KQKD 2 tháng đầu năm 2022 sơ bộ với LNST đạt 141 tỷ đồng (+16% YoY), VCSC cho rằng kết quả lợi nhuận này đến từ sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng mạnh 7% YoY và giá nước tăng 5% YoY. LNST 2 tháng đầu năm 2022 của BWE hoàn thành 17% dự báo cả năm của VCSC (820 tỷ đồng).
 • BWE và TDM sẽ thâu tóm 2 công ty nước (CTW và CT2) và dự án nước Cần Thơ 3 tại Cần Thơ. TDM và BWE dự kiến thâu tóm 50% cổ phần tại CTW, CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 (Cần Thơ 2) và dự án nước Cần Thơ 3. Các công ty nước này có thị phần thống trị đạt khoảng 90% trong ngành nước tại Cần Thơ với tổng công suất thiết kế đạt khoảng 200.000 m3/ngày. Theo trao đổi của VCSC với ban lãnh đạo, nhu cầu nước dân dụng hiện là yếu tố dẫn dắt chính cho mảng cấp nước tại Cần Thơ. Ngoài ra, ban lãnh đạo kỳ vọng dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore X sẽ thúc đẩy nhu cầu nước công nghiệp từ năm 2023. Tính đến năm 2021, CTW và Cần Thơ 2 có vốn góp lần lượt là 280 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Tính về khả năng sinh lời, cả 2 công ty đều ghi nhận kết quả khả quan. CTW ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS đạt 39 tỷ đồng (-10% YoY) và EPS đạt 1.409 đồng trong năm 2021, trong khi Cần Thơ 2 ghi nhận LNST đạt 21 tỷ đồng (+31% YoY) và EPS đạt 1.782 đồng trong năm 2020. Nhờ lợi nhuận ổn định, CTW và Cần Thơ 2 đã chia cổ tức tiền mặt lần lượt khoảng 688 đồng/CP cho năm 2021 và 740 đồng/CP cho năm 2020. VCSC lưu ý rằng cơ cấu sở hữu giữa BWE và TDM tại 2 công ty nước Cần Thơ này vẫn chưa được công bố. BWE và TDM dự kiến chi khoảng 500 tỷ đồng cho thương vụ M&A này

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10755_BWE_VCSC_2022-4-4.pdf

9.    AST [ Tích cực – 85.700đ/cp ]: Khó khăn đã ở lại phía sau – Báo cáo phân tích – VNDS – 04/04/2022

 • AST đã thành lập chuỗi cửa hàng bán lẻ sân bay lớn nhất Việt Nam với tổng số 108 cửa hàng phủ khắp các sân bay trọng điểm của Việt Nam. Chuỗi bán lẻ của AST vượt trội so với đối thủ là CTCP Dịch vụ Sân bay Miền Nam (SAS) với ước tính 50 cửa hàng. Theo quan điểm của VNDS, việc cung cấp hệ sinh thái dịch vụ phi hàng không và du lịch toàn diện giúp tăng khả năng cạnh tranh của AST và khiến doanh nghiệp trở nên nổi bật.
 • VNDS kỳ vọng khách nội địa năm 2022 sẽ tăng 137,0% svck (bằng 103% trước đại dịch) nhờ nhu cầu đi lại phục hồi. Lượng khách nội địa có thể tiếp tục tăng mạnh 15,8% svck trong năm 2023 trước khi giảm xuống còn 7,9%/8,3% svck trong 2024-25. Với đường bay quốc tế, theo kịch bản cơ sở của VNDS, đường bay giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á sẽ phục hồi mạnh mẽ từ Q2/22 nhờ quảng bá du lịch song phương đã được triển khai, tiếp theo là Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong Q3/22, Đài Loan và Nga trong Q4/22 và Trung Quốc trong Q1/23. Trong kịch bản cơ sở, VNDS kỳ vọng thị trường quốc tế sẽ đạt 12,2 triệu khách năm 2022 (bằng 29,3% trước đại dịch), và có thể tăng 222,5%/11,7% svck trong năm 2023-2024.
 • Doanh thu của AST có thể tăng 363,2% trong 2022 và tăng ở mức CAGR 47,9% trong 2023-2025 nhờ sự phục hồi của hàng không Việt Nam. Với sự đóng góp từ thu nhập tài chính và thu nhập liên kết từ VINACS, VNDS kỳ vọng LNST của AST sẽ đạt 29 tỷ đồng trong năm 2022 từ mức lỗ ròng 118 tỷ đồng trong năm 2021 và có thể tăng trưởng ở mức CAGR 127,2% trong năm 2023-2025
 • Giá mục tiêu của VNDS cho AST là 85.700đ/cp dựa trên phương pháp định giá DCF. Động lực tăng giá: (1) hàng không quốc tế được mở lại hoàn toàn, (2) tăng trưởng các cửa hàng mới và tăng trưởng doanh số mỗi cửa hàng cao hơn dự kiến, và (3) mở rộng kinh doanh sang các sân bay mới. Rủi ro giảm giá: (1) nguy cơ huỷ niêm yết nếu lợi nhận ròng trong năm 2022 tiếp tục âm, (2) du lịch quốc tế chậm hơn dự kiến từ các thị trường lớn của Việt Nam, và (3) cạnh tranh ngày càng tăng từ hệ thống bán lẻ hàng miễn thuế ở thành phố.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10757_AST_VNDS_2022-4-4.pdf

10.     VTD [ Trung lập ]: Lợi nhuận phục hồi khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại – Báo cáo thăm doanh nghiệp –VCSC – 05/04/2022

 • CTCP Du lịch Vietourist (UPCoM: VTD) là một trong 10 công ty điều hành tour du lịch hàng đầu Việt Nam. VTD cũng hoạt động trong các mảng kinh doanh khác, với hệ thống khách sạn & khu nghỉ dưỡng từ 3 đến 4 sao và công viên văn hóa
 • Năm 2021 là một năm khó khăn nữa đối với ngành du lịch Việt Nam. Làn sóng dịch COVID-19 thứ tư của quốc gia này đã buộc các doanh nghiệp du lịch phải tạm thời đóng cửa hoặc ngưng hoạt động. Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa đã bị hủy trong khi các hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế vẫn được duy trì
 • Lợi nhuận HĐKD năm 2021 của VTD giảm 113% YoY mặc dù doanh thu thuần phục hồi (từ mức cơ bản thấp). Tuy nhiên, lợi nhuận của VTD tăng gấp 3 lần YoY trong năm 2021 chủ yếu nhờ thu nhập tài chính từ việc thoái vốn thành công CTCP Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên
 • VCSC kỳ vọng lợi nhuận của VTD sẽ phục hồi bắt đầu từ quý 2 năm 2022 do các hạn chế đi lại trong nước dần nới lỏng và Việt Nam chính thức mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10776_VTD_VCSC_2022-4-5.pdf

11.     QNS [ MUA – 57.900đ/cp ]: ĐHCĐ – kế hoạch thận trọng như thường lệ – Báo cáo nhanh – HSC – 05/04/2022

 • QNS tổ chức ĐHCĐ vào ngày 2/4/2022. Cổ đông tham dự đầy đủ và thông qua tất cả các tờ trình, bao gồm kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022, và kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP.
 • BLĐ đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 (bao gồm thu nhập tài chính và thu nhập khác) đạt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7% và lợi nhuận thuần đạt 1.008 tỷ đồng (giảm 19,6%). Vốn đầu tư cơ bản dự kiến trong năm nay là 471 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với năm 2021 là 469 tỷ đồng.
 • Kế hoạch doanh thu thuần thấp hơn 10,3% so với dự báo của HSC trong khi kế hoạch lợi nhuận thuần thấp hơn 28,9% so với dự báo của HSC. HSC dự báo tổng doanh thu đạt 8.920 tỷ đồng (tăng trưởng 17,8%) và lợi nhuận thuần đạt 1.419 tỷ đồng (tăng trưởng 13,2%)
 • HSC lưu ý rằng, QNS thường đặt kế hoạch thận trọng hàng năm, và lợi nhuận thực tế thường vượt xa kế hoạch. Tại ĐHCĐ năm ngoái, cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận thuần là 913 tỷ đồng (giảm 13,3%) nhưng lợi nhuận thuần thực tế đạt 1.254 tỷ đồng (tăng trưởng 19,4%) và vượt 37,3% kế hoạch

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10766_QNS_HSC_2022-4-5.pdf

12.   Ngành năng lượng [ Trung lập ]: Ngành dầu khí Việt Nam: Giá dầu giảm là cơ hội mua vào – Báo cáo ngành – HSC – 05/04/2022

 • Giá dầu Brent hiện đang dao động quanh mức 104 USD/thùng, giảm hơn 25% từ mức đỉnh 140 USD/thùng do (1) Thượng Hải áp dụng các biện pháp phong nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới; và (2) quyết định giải phóng 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ trong 6 tháng tới.
 • Theo HSC, cả 2 sự kiện sẽ chỉ có tác động tạm thời và thị trường đã phản ứng quá mức và bỏ qua yếu tố cung/cầu tổng thể. Với việc áp dụng các biện pháp phong tỏa theo 2 giai đoạn 26 triệu người tại Thượng Hải, nhu cầu dầu dự kiến sẽ giảm 800.000 thùng/ngày hoặc 0,8% mức tiêu thụ bình thường trên toàn cầu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ giải phóng 1 triệu thùng/ngày trong 180 ngày tới, tương đương 1,0% nhu cầu thế giới.
 • Sau những sự kiện này, các chuyên gia trong ngành ước tính sản lượng dầu bị gián đoạn trên toàn cầu sẽ từ ít nhất 5 triệu thùng đến 6 triệu thùng/ngày, tương đương 5- 6% nhu cầu thế giới, do các lệnh trừng phạt tiềm năng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga. Điều này cho thấy xu hướng tăng dài hạn của giá dầu vẫn còn nguyên vẹn và HSC kỳ vọng sẽ không có tác động đáng kể nào trong ngắn hạn tới giá dầu.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10770_none_HSC_2022-4-5.pdf

13.     NHT [ Tích cực – 40.500đ/cp ]: Bước vào vùng tăng trưởng LN mạnh mẽ – Báo cáo lần đầu  – VNDS – 05/04/2022

 • VNDS tin rằng NHT có vị thế vững chắc trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi trẻ em và đồ trang trí bằng gỗ nhờ vào những lợi thế về kinh nghiệm, chất lượng sản phẩm đáp ứng được những thị trường lớn như châu Âu, Mỹ… Doanh thu từ các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty đem lại doanh thu ổn định với mức tăng trưởng kép 22,9% trong giai đoạn 2016-2021, biên LN gộp duy trì ở mức cao 30%-42%.
 • GNHT đã chính thức sở hữu 51% và nắm quyền kiểm soát tại công ty con Miền Quê từ đầu năm 2020. Đây chính là tiền đề để công ty mở rộng hoạt động kinh doanh mảng đồ gỗ nội thất cao cấp với năng lực sản xuất cũng như tập khách hàng vững mạnh của Miền Quê. Doanh thu từ mảng đồ gỗ nội thất cao cấp đã nhanh chóng đóng góp cho doanh thu năm 2020/2021 với tỷ trọng lần lượt là 73,8%/65,6%.
 • VNDS dự phóng doanh thu/LN ròng của NHT sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2024, với tốc độ tăng trưởng kép lần lượt 21,4%/37,2% nhờ 1) nhà máy Nam Hoa 2 Củ Chi sẽ được khai thác 100% công suất từ năm 2022 khi hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực phía Nam phục hồi, 2) mảng đồ gỗ nội thất cao cấp từ công ty con Miền Quê sẽ là nguồn đóng góp lớn cho NHT, duy trì mức đóng góp trên 80% doanh thu NHT cùng tốc độ tăng trưởng hàng năm kép 22,5%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10782_NHT_VNDS_2022-4-5.pdf

14.     MWG [ MUA – 181.300đ/cp ]: Tờ trình ĐHCĐ: Đề xuất bán 20% cổ phần BHX – Báo cáo ngành – HSC – 05/04/2022

 • Công ty đề xuất chào bán 20% cổ phần của CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh (BHX), công ty con MWG sở hữu 100% cổ phần, cho các đối tác và NĐT trong khu vực và trên thế giới, nhưng không bao gồm các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam.
 • Số tiền thu được sẽ được đầu tư vào các trung tâm phân phối, tài sản cố định, công nghệ, phát triển kênh trực tuyến và mở rộng chuỗi BHX trên toàn quốc. Việc phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022 và 2023. Công ty không công bố thêm thông tin chi tiết.
 • HĐQT đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần đạt 140.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14% và lợi nhuận thuần đạt 6.350 tỷ đồng, tăng trưởng 30%. Kế hoạch này sát với những thông tin Công ty đã công bố cho các NĐT trong vài tháng qua và cũng sát với dự báo của HSC
 • HSC hiện dự báo doanh thu thuần năm 2022 đạt 139.755 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% và lợi nhuận thuần đạt 6.405 tỷ đồng, tăng trưởng 30,8%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10767_MWG_HSC_2022-4-5.pdf

15.     LTG [ MUA – 58.700đ/cp ] Thời của xuất khẩu lương thực – Báo cáo ngắn – MAS – 05/04/2022

 • Cấu trúc Lộc Trời bao gồm 14 công ty con và 2 công ty liên kết. Hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (chiếm 49% doanh thu 2021), sản xuất, thương mại lương thực và gạo (chiếm 39%). Ngoài ra, các mảng khác khác là hạt giống cây trồng, bao bì, xây dựng & khác. Đáng chú ý, LTG là doanh nghiệp dẫn đầu mảng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam với thị phần khoảng 20%.
 • Thế giới đang vào giai đoạn khó khăn về lương thực khi đại dịch Covid, cũng như cuộc chiến giữa Nga – Ukraine đang đẩy giá hàng loạt loại lương thực trên thế giới liên tục gia tăng. Tổng sản lượng của Nga và Ukraine đang chiếm đến 28% nguồn lúa mì, và 15% bắp xuất khẩu toàn thế giới. Riêng quý 1/2022, gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,475 triệu tấn, tăng đến 24% cùng kỳ
 • Năm 2021, hoạt động xuất khẩu gạo của LTG được đẩy mạnh khi LTG đã xuất hơn 80.000 tấn gạo đến nhiều quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Trung Đông và Châu Phi, tăng gấp 4 lần so với năm 2020. Hoạt động xuất khẩu gạo của LTG kỳ vọng tiếp tục được đẩy mạnh trong những năm sắp tới khi LTG đã mở rộng hiệu quả thị trường

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10783_LTG_MAS_2022-4-5.pdf

16.  LPB [ MUA  – 25.900đ/cp ]: Dưới giá trị nhưng thiếu vắng động lực; duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng – Báo cáo phân tích –  HSC – 05/04/2022

 • Lợi nhuận thuần năm 2021 của LPB đạt 2.874 tỷ đồng (tăng trưởng 54%) nhờ tổng thu nhập HĐ (tăng trưởng 29,3%) tăng trưởng mạnh và chi phí HĐ được kiểm soát tốt (chỉ tăng 9,6%) mặc dù chi phí dự phòng tăng mạnh 89% (HSC coi đây là diễn biến tích cực ở LPB). Từ năm 2022 trở đi, thu nhập lãi thuần của LPB dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng dựa trên tăng trưởng tín dụng cao sẽ bù đắp sự sụt giảm của tỷ lệ NIM. Trong khi đó, chi phí dự phòng có thể tăng mạnh phản ánh chính sách trích lập quyết liệt hơn của LPB nhằm xử lý tài sản xấu. Chi phí HĐ dự báo sẽ được kiểm soát chặt nhưng nhiều khả năng sẽ tăng trong năm 2022-2023. Cuối cùng, HSC thấy rằng vào tháng 4-tháng 5/2022, LPB có kế hoạch phát hành 265 triệu cổ phiếu mới thông qua phát hành quyền mua.
 • HSC nâng dự báo tổng thu nhập HĐ, chi phí HĐ và chi phí dự phòng. Theo đó, HSC nâng 0,5% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 (tăng trưởng 47,3%) và nâng 1% dự báo lợi nhuận thuần năm 2023 (tăng trưởng 18,7%). Đồng thời, HSC đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với lợi nhuận thuần chỉ tăng trưởng 7,8% vì đến năm 2024, phí banca trả trước nhiều khả năng sẽ không còn được ghi nhận. Theo dự báo mới – thấp hơn 15% so với bình quân dự báo trên thị trường vì ước tính EPS của HSC đã điều chỉnh pha loãng – EPS giai đoạn 2021-2024 tăng trưởng với tốc độ CAGR 8,4% (lợi nhuận thuần tăng trưởng với tốc độ CAGR 22,7%).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10768_LPB_HSC_2022-4-5.pdf

17.          HSG [ Trung lập – 40.800đ/cp ]: Kế hoạch thận trọng cho năm tài chính 2022 trong bối cảnh giá đầu vào biến – Báo cáo phân tích –  VCSC – 05/04/2022

 • VCSC đã tham dự cuộc họp ĐHCĐ của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) tại TP.HCM vào ngày 21/03/2022
 • Ban lãnh đạo của HSG đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2022 (năm tài chính của HSG kết thúc vào ngày 30/9) với 3 kịch bản cho LNST sau lợi ích CĐTS năm tài chính 2022, bao gồm 1,5 nghìn tỷ đồng, 2,0 nghìn tỷ đồng và 2,5 nghìn tỷ đồng, so với LNST thực tế của năm tài chính 2021 là 4,3 nghìn tỷ đồng. Các kịch bản LNST này thấp hơn dự báo của VCSC là 2,7 nghìn tỷ đồng.
 • Cổ đông đã thông qua 1) kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2021 với tỷ lệ cổ tức cổ phiếu tối đa 20%, 2) kế hoạch ESOP trong năm 2022 với tỷ lệ tối đa 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và 3) chính sách thưởng năm tài chính 2022 cho HĐQT và Ban điều hành.
 • Các cổ đông cũng đã thông qua đề xuất của HSG về khả năng phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược bên cạnh kế hoạch mua lại cổ phần của công ty.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10775_HSG_VCSC_2022-4-5.pdf

18.      HPG [ MUA – 65.300đ/cp ]: Sản lượng tiêu thụ HRC cao kỷ lục nhờ nhu cầu lớn – Báo cáo nhanh – HSC – 05/04/2022

 • Trong tháng 3/2022, HPG đã bán được 296.000 tấn HRC, tăng mạnh 25% so với cùng kỳ và 24% so với tháng trước. Theo Công ty, nhu cầu trong nước tăng mạnh đã thúc đẩy sản lượng tiêu thụ HRC trong tháng 3/2022. Nhờ đó, trong Q1/2022, HPG đã bán thành công 762.600 tấn HRC, tăng 15% so với cùng kỳ.
 • Công suất HRC tối đa của HPG là khoảng 250.000 tấn/tháng. Sản lượng tiêu thụ cao kỷ lục trong tháng 3/2022 chủ yếu nhờ (1) quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn và (2) khả năng hoạt động vượt công suất thiết kế để đáp ứng nhu cầu HRC tăng cao. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã hỗ trợ hoạt động xây dựng, từ đó thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ HRC do đây là nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất tôn và ống thép, cả 2 sản phẩm này đều là tư liệu sản xuất rất quan trọng trong việc xây dựng
 • Giá HRC (do HPG chào bán) trong tháng 3/2022 giao hàng tháng 5/tháng 6 ở mức 905 USD/tấn, tăng 10% so với tháng trước và tăng 24% sau kỳ nghỉ Tết. HSC dự báo giá HRC sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu trong nước phục hồi và nguồn cung HRC nhập khẩu giảm

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10771_HPG_HSC_2022-4-5.pdf

19.     FPT [ MUA – 132.000đ/cp ]: Triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực; duy trì khuyến nghị Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 05/04/2022

 • FPT công bố KQKD năm 2021 với doanh thu tăng trưởng 19,5% đạt 35.657 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần tăng trưởng 22,5% đạt 4.333 tỷ đồng, vượt lần lượt 2,1% và 3,2% dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2021 của HSC. Trong số các hoạt động kinh doanh cốt lõi, KQKD mảng CNTT và viễn thông thấp hơn lần lượt 4,6% và 3,0% so với dự báo của HSC, trong khi KQKD mảng giáo dục và đầu tư vượt 23,0% so với dự báo.
 • HSC duy trì dự báo lợi nhuận năm 2022 trong khi hạ 3% dự báo lợi nhuận năm 2023, theo đó lợi nhuận dự báo sẽ tăng trưởng 24,9% trong cả 2 năm 2022 và 2023. HSC cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với lợi nhuận thuần tăng trưởng 24,3%
 • Dự báo trong giai đoạn 2022-2024 của HSC cao hơn từ 6-9% so với thị trường, và CAGR lợi nhuận thuần trong giai đoạn 2021-2024 dự báo đạt 24,7%
 • HSC nâng 3% giá mục tiêu theo phương pháp DCF lên 132.000đ (từ 128.500đ). Giá cổ phiếu FPT đã tăng mạnh hơn 15% so với thị trường và tăng 17% trong 3 tháng qua.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10765_FPT_HSC_2022-4-5.pdf

20.     DRC [ MUA – 37.700đ/cp ]: Hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng do giá đầu vào tăng mạnh – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 05/04/2022

 • HSC hạ khuyến nghị đối với DRC xuống Tăng tỷ trọng (từ Mua vào) và hạ 4% giá mục tiêu xuống 37.700đ (tiềm năng tăng giá 10%).
 • HSC nâng bình quân 3% dự báo doanh thu năm 2022-2023 nhưng hạ bình quân 13% dự báo lợi nhuận thuần do tỷ suất lợi nhuận giảm trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh
 • HSC đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 – cao hơn so với bình quân của thị trường – với lợi nhuận thuần tăng trưởng 10-12% trong giai đoạn 2022- 2024
 • Mặc dù giá cổ phiếu tăng tốt từ đầu năm, DRC đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 13,4 lần, thấp hơn 0,2 lần độ lệch chuẩn so với mức bình quân trong 5 năm qua là 14,1 lần.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10769_DRC_HSC_2022-4-5.pdf

21.     CTR [ MUA – 135.900đ/cp ]: Đa dạng hóa động lực tăng trưởng từ mảng xây dựng dân dụng và cho thuê hạ tầng viễn thông  – Báo cáo phân tích – SSI – 05/04/2022

 • Luận điểm đầu tư: Tăng trưởng LNTT Q1/2022 ước đạt khoảng 29% so với cùng kỳ có thể là yếu tố hỗ trợ. Bên cạnh chờ kế hoạch phát triển 5G, doanh thu mảng xây dựng dân dụng (+40% so với cùng kỳ) trở thành một trong những động lực tăng trưởng của công ty cùng với mảng cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông (+142% so với cùng kỳ). Theo cuộc họp nhà các nhà đầu tư gần nhất, ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch nội bộ về LNTT năm 2022 là 653 tỷ đồng (+38% so với cùng kỳ), cao hơn 10% so với ước tính của SSI. Dựa vào ước tính tăng trưởng EPS năm 2022/2023 là 25,9%/32,2%, CTR hiện giao dịch với hệ số P/E 2022/2023 lần lượt là 20x/15x. Trong khi đó, các công ty cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông toàn cầu hiện giao dịch với hệ số P/E 2022/2023 là 25,5x/22,6x nhưng với mức tăng trưởng EPS thấp hơn là 18,1%/10,2%. Do đó, SSI khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTR với giá mục tiêu 1 năm là 135.900 đồng/cp, tiềm năng tăng giá là 22,2%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10777_CTR_SSI_2022-4-5.pdf

22.     PLX [ Tích cực – 65.663đ/cp ]: Hội đồng cổ đông bất thường hé lộ một số thông tin về hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới – Báo cáo ĐHCĐ – BVSC – 0/04/2022

 • Vào ngày 29/03/2022, PLX đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị và ban Kiểm Soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026, chỉa sẻ của ban chủ tọa trong phần Q&A cũng hé lộ 1 số thông tin về định hướng và hoạt động của tập đoàn xăng dầu Việt Nam trong năm 2022.
 • Bắt đầu từ quý 2, PLX sẽ tăng cường nhập khẩu xăng dầu để bù đắp lượng dầu thiếu hụt do việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm hiệu suất lọc hóa dầu. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị kỳ vọng rắc rối về tài chính mà nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp phải có thể được giải quyết trong tháng 05/2022.
 • Khi được hỏi về tiến độ thoái vốn của PLX tại 2 doanh nghiệp là PG Bank (PGB) và Pjico, ban chủ tọa có 1 số chia sẻ như sau: — Đối với trường hợp của PGB, tuần trước, nhóm đại diện vốn của tập đoàn đã họp với Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái để đưa ra các lộ trình và giải pháp thoái vốn tại PGB. Hiện tại tập đoàn đang chờ văn bản chỉ đạo từ phía Ủy Ban trước khi báo cáo Ngân Hàng Nhà Nước để thực hiện việc thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thành viên ban chủ tọa thể hiện sự lạc quan về khả năng PLX sẽ hoàn tất thoái vốn tại PGB trong năm 2022. — Còn đối với trường hợp của Pjico thì ban lãnh đạo tập đoàn cũng đang chờ đợi văn bản chỉ đạo từ Ủy Ban Quản Lý Vốn.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10787_PLX_BVSC_2022-4-6.pdf

23.     PC1 [ MUA – 51.800đ/cp ]: Doanh nghiệp đầu ngành với tiềm năng phát triển lớn – Báo cáo phân tích – KBSV – 06/04/2022

 • Với nhu cầu điện ngày càng cao, trong các năm qua, Chính phủ liên tục đầu tư vào các trạm biến áp và đường dây truyền tải. Theo KBSV tính toán dựa trên Dự thảo QHĐ VIII, khối lượng công việc trung bình năm của cả đường dây và trạm đều đạt mức tăng trưởng 3 chữ số và sẽ đem lại tăng trưởng CAGR = 25%/năm cho PC1 trong giai đoạn 5 năm tới.
 • KBSV kì vọng 3 nhà máy điện gió của PC1 sẽ hoạt động ổn định với sản lượng tiêu thụ cao trong năm 2022 do giá bán điện gió hiện đang cạnh tranh hơn so với nhiệt điện trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, đồng thời các nhà máy thuỷ điện lại gặp khó khăn do tình hình thuỷ văn không thuận lợi trong năm 2022. Đối với mảng thuỷ điện, KBSV cho rằng đây sẽ là một năm kém tích cực với thuỷ điện khi La Nina có thể sẽ kết thúc vào Quý 3/2022. Tuy nhiên, KBSV cho rằng sản lượng thuỷ điện sẽ bùng nổ khi PC1 đưa vào vận hành lần lượt 4 nhà máy thuỷ điện mới, giúp tăng tổng công suất mảng thuỷ điện lên 50%
 • KBSV kì vọng PC1 sẽ bàn giao đúng kế hoạch và thu được tổng cộng 3.2 nghìn tỷ VNĐ doanh thu và 1.2 nghìn tỷ VNĐ lợi nhuận gộp trong giai đoạn 2022-2025. Thêm vào đó, 3 KCN chuẩn bị được mở bán trong giai đoạn tới sẽ đóng góp từ 600- 1,000 tỷ lợi nhuận từ doanh thu liên doanh – liên kết trong giai đoạn 2023-2026. Ngoài ra, mỏ khoáng sản Nickel mới sở hữu sẽ đi vào hoạt động trong 2023, góm phần đem lại nguồn doanh thu lớn cho PC1 trong bối cảnh nhu cầu và giá Nickel đang tăng mạnh trong những năm tới.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10792_PC1_KBSV_2022-4-6.pdf

24.     LCG [ MUA – 27.600đ/cp ]: Hạ tầng nâng tầm cuộc sống – Báo cáo ngắn – MAS – 06/04/2022

 • Chính phủ định hướng kích cầu nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn do dịch Covid. Số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước dự kiến cân đối được trong năm 2022 là 526.106 tỷ đồng (tăng 10,2% so với kế hoạch năm 2021). Quý 1/2022, lượng vốn đầu tư công giải ngân chỉ đạt 12% kế hoạch. Vì vậy, Chính phủ đang tiếp tục thúc đẩy nhanh quá trình đầu tư. Đây là cơ sở hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trong những năm tới.
 • Năm 2021, doanh thu thuần và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.803 tỷ và 181 tỷ đồng, lần lượt giảm 49% và 42% so với cùng kỳ: 1) mảng xây dựng giảm mạnh 62% cùng kỳ do ảnh hưởng dịch Covid; 2) mảng bán bất động sản tăng 257%YoY do ghi nhận chuyển nhượng dự án; 3) biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,6% lên mức 23,8%

Một số dự án quan trọng trong năm 2022 trở đi: + Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc có công suất 40 MWp với giai đoạn 1 công suất 15 MWp đã vào hoạt động từ 06/2019, giai đoạn 2 công suất 25 MWp, thi công xây dựng dự kiến từ 01/2022 đến 05/2022. + Cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên với thầu đầu tư 603 tỷ đồng đã thông tuyến kỹ thuật vào 01/01/2022. + Liên doanh LCG, Công ty TNHH Định An và C71 trúng thầu dự án cao tốc dự án QL45 – Nghi Sơn với tổng quy mô dự thầu 1.189 tỷ đồng. + Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt với quy mô 1.186 tỷ đồng, trong đó phần công việc của LCG chiếm 85%. + Nhà máy Điện gió Chơ Long, Hòa Đông 2, Lạc Hòa 2 (tổng thầu đạt 574 tỷ đồng). + Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm (giá thầu đạt 112 tỷ đồng)

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10791_LCG_MAS_2022-4-6.pdf

25.     HVN [ Bán – 21.300đ/cp ]: Q4/2021: Lợi nhuận được hỗ trợ nhờ thu nhập bất thường – Báo cáo nhanh  – HSC – 06/04/2022

 • Lỗ thuần trong Q4/2021 của HVN giảm xuống 1.076 tỷ đồng so với mức lỗ 2.810 tỷ đồng trong Q4/2020 và 3.369 tỷ đồng trong Q3/2021. Kết quả này chủ yếu nhờ quản lý chi phí hiệu quả hơn và thu nhập bất thường từ thoái vốn.
 • Theo đó, lỗ thuần trong năm 2021 đã tăng lên 12.965 tỷ đồng từ mức 10.886 tỷ đồng trong năm 2020, sát với dự báo lỗ thuần 13.134 tỷ đồng của HSC
 • Do vốn CSH của HVN vẫn dương 507 tỷ đồng vào cuối năm 2021, Công ty sẽ không bị hủy niêm yết trong năm 2022. Tuy nhiên, rủi ro bị hủy niêm yết vẫn còn do triển vọng kém trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh
 • HSC duy trì dự báo, khuyến nghị Giảm tỷ trọng và giá mục tiêu là 21.300đ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10785_HVN_HSC_2022-4-6.pdf

26.     GMD [ MUA – 70.700đ/cp ]: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tích cực  – Báo cáo nhanh – HSC – 06/04/2022

 • GMD đang xin ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2022 với LNTT đạt 1.000 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) và doanh thu thuần đạt 3.800 tỷ đồng (tăng trưởng 19%).
 • Đáng chú ý, BLĐ cũng đặt ra các kế hoạch nội bộ với LNTT tăng trưởng mạnh 49% đạt 1.200 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần tăng trưởng 20% lên 3.850 tỷ đồng
 • Lợi nhuận theo kế hoạch nội bộ cao hơn nhiều so với số kế hoạch chính thức, trong khi doanh thu không chênh lệch nhiều. HSC cho rằng điều này đến từ chênh lệch trong kế hoạch lợi nhuận đối với của Gemalink (GML). Mặc dù sở hữu 65,1% cổ phần, GML được hạch toán là công ty liên kết của GMD. Do đó, doanh thu của GML không được phản ánh trong BCTC của GMD, trong khi lợi nhuận được ghi nhận trong khoản mục công ty liên kết và liên doanh. Theo đó, kế hoạch lợi nhuận nội bộ cao hơn so với kế hoạch chính thức nhiều khả năng là do mục tiêu lợi nhuận đối với GML đặt ra cao hơn
 • HSC hiện dự báo GML sẽ đóng góp 203 tỷ đồng lợi nhuận cho GMD trong năm 2022 so với khoản lỗ khoảng 30 tỷ đồng trong năm 2021 theo ước tính của HSC. Kế hoạch của Công ty thấp hơn 4,1% so với dự báo LNTT năm 2022 hiện tại của HSC, nhưng kế hoạch nội bộ cao hơn 15% so với dự báo của HSC

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10786_GMD_HSC_2022-4-6.pdf

27.     BMP [ Tích cực – 72.530đ/cp ]: Kế hoạch LNTT 2022 phục hồi mạnh mẽ tăng 2,1 lần YoY – Báo cáo phân tích – BVSC – 06/04/2022

 • BMP gần đây đã công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022, công bố: (1) các mục tiêu chính cho năm 2022; và (2) đề xuất cổ tức năm 2021-22
 • BMP đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2022 tăng 25,8% YoY lên 5.680 tỷ, và lợi nhuận ròng tăng mạnh 2,1 lần YoY đạt 560 tỷ. Các mục tiêu này tương đương 96%/ 99% dự báo tương ứng của BVSC trong cập nhật gần đây nhất.
 • Mặc dù giá dầu tăng gần đây, giá PVC tăng có vẻ có ở mức kiểm soát được, chỉ tăng khoảng 60 USD/ tấn trong tháng qua, lên 1.460 USD/ tấn, thấp hơn khoảng 21% so với mức cao nhất mọi thời đại là 1.850 USD/ tấn cuối Tháng 10/2021, theo Bloomberg. Theo nghiên cứu của ChemOrbis, giá PVC tăng chậm phần lớn là do nhu cầu kém từ Trung Quốc khi COVID tái bùng phát và hoạt động lockdown tại đây.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10788_BMP_BVSC_2022-4-6.pdf

28.     VJC [ Trung lập – 126.400đ/cp ]: Báo cáo lợi nhuận trong 2021, năm khó khăn nhất kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát   – VCSC – 07/04/2022

 • CTCP Hàng không Viet Jet (VJC) báo cáo doanh thu giảm 37% YoY còn 2,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2021 trong khi lỗ 102 tỷ đồng so với khoản lỗ 995 tỷ đồng vào quý 4/2020.
 • Trong cả năm 2021, doanh thu của VJC đạt 13 nghìn tỷ đồng (-29% YoY), hoàn thành 93% dự báo cả năm của VCSC. LNST sau lợi ích CĐTS của VJC đạt 95 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 39% YoY từ mức cơ sở thấp là 69 tỷ đồng vào năm 2020 so với dự báo lợi nhuận của VCSC là 160 tỷ đồng cho năm 2021
 • Trong năm 2021, lỗ từ HĐKD độc lập (chủ yếu đến từ mảng vận tải của hãng hàng không) đạt 3 nghìn tỷ đồng – nhìn chung không đổi so với cùng kỳ năm trước – trong khi doanh thu giảm 40% YoY còn 9 nghìn tỷ đồng. VCSC cho rằng lỗ từ HĐKD tương đối tích cực so với sự sụt giảm mạnh của doanh thu do (1) VJC tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và (2) doanh thu từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng mạnh.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10804_VJC_VCSC_2022-4-7.pdf

29.     VGC [ Nắm giữ – 49.300đ/cp ]: KQKD sơ bộ Q1/2022 tích cực – Báo cáo nhanh  – HSC – 07/04/2022

 • VGC chia sẻ KQKD sơ bộ Q1/2022 với doanh thu đạt 3.300 tỷ đồng (tăng 40%) trong khi LNTT đạt 867 tỷ đồng (tăng 149%)
 • LNTT sơ bộ đạt 50% dự báo của HSC và kế hoạch của Công ty trong năm 2022. Tỷ suất LNTT đạt 26,3% so với 14,7% trong Q1/2021. Tỷ suất lợi nhuận cao nhiều khả năng sẽ không được duy trì và VGC vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu trong năm 2022
 • HSC dự báo LNTT năm 2022 sẽ tăng trưởng 12,7% đạt 1.738 tỷ đồng. HSC đang xem xét lại giá mục tiêu và khuyến nghị.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10799_VGC_HSC_2022-4-7.pdf

30.     TCM [ Bán – 60.300đ/cp ]: Đà phục hồi mạnh mẽ đã phản ánh vào giá, duy trì Khuyến nghị Bán ra – Báo cáo doanh nghiệp  – HSC – 07/04/2022

 • HSC duy trì khuyến nghị Bán ra đối với TCM mặc dù điều chỉnh tăng giá mục tiêu theo phương pháp SOTP lên 60.300đ (từ 30.600đ), sau khi nâng dự báo lợi nhuận và đưa dự án BĐS vào mô hình định giá
 • HSC điều chỉnh tăng bình quân 29,1% dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn 2022-2024, sau khi HSC nâng giả định tỷ suất lợi nhuận. HSC cho rằng TCM đã có thể nâng giá bán bình quân, chuyển phần chi phí nguyên vật liệu/vận chuyển tăng cao sang cho khách hàng
 • Giá cổ phiếu tăng nhẹ trong 2 tháng đầu năm 2022 và TCM hiện đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 23,3 lần, cao hơn mức bình quân trong quá khứ là 12,3 lần (kể từ tháng 1/2027).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10802_TCM_HSC_2022-4-7.pdf

31.     NKG [ MUA – 55.800đ/cp ]: Kế hoạch năm 2022: Kế hoạch thận trọng – Báo cáo nhanh  – HSC – 07/04/2022

 • BLĐ đặt kế hoạch năm 2022 với lợi nhuận thuần là 1.600 tỷ đồng (giảm 28%), thấp hơn 17% so với dự báo của HSC. Trong khi đó, kế hoạch doanh thu là 28.000 tỷ đồng (không đổi) và thấp hơn 6% so với kỳ vọng của HSC
 • NKG đề xuất chi trả cổ tức năm 2021 sát với dự báo của HSC với 1.000đ/cp (lợi suất cổ tức 2,1%) bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Trong khi đó, Công ty đề xuất chi trả cổ tức năm 2022 tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
 • NKG có kế hoạch tập trung vào xuất khẩu sang thị trường châu Âu, sau khi giá HRC tăng mạnh, hiện đóng góp 60% sản lượng xuất khẩu. HSC nhận thấy rủi ro KQKD sẽ vượt dự báo năm 2022 hiện tại của HSC và đang xem xét lại dự báo, khuyến nghị và giá mục tiêu.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10796_NKG_HSC_2022-4-7.pdf

32.     HVN [ Trung lập ]: Lỗ hàng quý tiếp tục đà giảm – Báo cáo KQKD  – HSC – 07/04/2022

 • Doanh thu giảm chủ yếu do mảng vận tải. Trong cả năm 2021, doanh thu vận tải của HVN giảm 42% YoY do ảnh hưởng của làn sóng dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam. Trong quý 4/2021, đà giảm của doanh thu vận tải giảm tốc khi chỉ giảm 1% YoY. Dù công ty chưa công bố thêm thông tin về cơ cấu doanh thu của mảng vận tải, HSC cho rằng doanh thu giảm nhẹ trong quý 4/2021 do doanh thu vận tải hàng hóa bằng đường hàng không tăng mạnh trong quý khi HSC cho rằng doanh thu vận tải hành khách vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc giới hạn số lượng chuyến bay nội địa trong quý 4/2021
 • Lỗ gộp quý 4/2021 đạt mức thấp nhất tính theo quý trong năm 2021. HSC cho rằng kết quả này đến từ các biện pháp cắt giảm chi phí của hãng hàng không. Do cơ cấu tổng chi phí chưa được công bố trong báo cáo hợp nhất của HVN, HSC nhận thấy chi phí khấu hao và chi phí thuê ngoài giảm lần lượt 25% và 15% YoY, dựa theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2021 của Vietnam Airlines. HSC lưu ý rằng HVN đã sử dụng phương pháp khấu hao dựa trên hiệu suất hoạt động trong cả quý 4/2020 và quý 4/2021

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10803_HVN_VCSC_2022-4-7.pdf

33.     DGW [ Trung lập – 146.000đ/cp ]: Triển vọng khả quan với lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2022 – Báo cáo ĐHCĐ  – HSC – 07/04/2022

 • Công ty công bố KQKD quý 1/2022 sơ bộ với doanh thu phù hợp và lợi nhuận ròng cao hơn kế hoạch đã đề ra. Doanh thu đạt 6,9 nghìn tỷ đồng (+38,9% YoY) và LNST đạt 210 tỷ đồng (+96% YoY), lần lượt hoàn thành 26% và 25% kế hoạch doanh thu và LNST cả năm của HSC
 • Đối với KQKD theo từng mảng, dù quý 4/2021 là một mức cao cho cả doanh thu và lợi nhuận, doanh thu quý 1/2022 vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 chữ số trong các mảng kinh doanh chính
 • Doanh thu từ ĐTDĐ tiếp tục tăng 36% YoY trong quý 1/2022 và tăng 4% QoQ so với mức cao của quý 4/2021. HSC cho rằng kết quả này đến từ hoạt động mua sắm tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết
 • Ngoài ra, doanh thu từ laptop và máy tính bảng tiếp tục tăng 62% YoY trong quý 1/2022 sau khi đã tăng 179% YoY trong quý 4/2021. Doanh thu từ laptop và máy tính bảng giảm 33% QoQ do doanh thu quý 4/2021 tăng mạnh một phần nhờ nhu cầu làm việc/học tập từ xa cao, và nhu cầu này đã giảm trong quý 1/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10805_DGW_VCSC_2022-4-7.pdf

34.     DCM [ MUA – 57.000đ/cp ]: ĐHCĐ – kế hoạch thận trọng như thường lệ – Báo cáo nhanh  – HSC – 07/04/2022

 • BLĐ đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 là 9.060 tỷ đồng (giảm 8%) và lợi nhuận thuần là 512 tỷ đồng (giảm 72%).
 • Kế hoạch doanh thu của DCM dựa trên giả định sản lượng tiêu thụ đạt 850.000 tấn urea, 80.000 tấn NPK và 202.000 tấn phân bón nhập khẩu
 • Kế hoạch doanh thu thấp hơn 30% so với dự báo của HSC trong khi kế hoạch lợi nhuận thuần thấp hơn 82% so với dự báo của HSC. HSC dự báo tổng doanh thu đạt 12.955 tỷ đồng (tăng trưởng 31,3%) và lợi nhuận thuần đạt 2.930 tỷ đồng (tăng trưởng 60%)
 • Lưu ý, DCM thường đặt kế hoạch lợi nhuận thuần thấp hàng năm, và lợi nhuận thực tế luôn vượt kế hoạch. Tại ĐHCĐ năm 2021, DCM đặt kế hoạch lợi nhuận thuần là 197 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận thuần của Công ty đạt 1.823 tỷ đồng (tăng trưởng 174,7%) và vượt kế hoạch 8,2 lần.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10798_DCM_HSC_2022-4-7.pdf

35.     CTD [ MUA – 98.500đ/cp ]: Kế hoạch kinh doanh thất vọng – Báo cáo nhanh  – HSC – 07/04/2022

 • CTD đã công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2022. Các đề xuất chính bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch thay đổi năm tài chính, và phát hành ESOP lần lượt 0,75% và 1,07% số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022 và 2023. Kế hoạch lợi nhuận thấp trong năm 2022
 • CTD đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần đạt 15 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 65,2%) và lợi nhuận thuần là 20 tỷ đồng (giảm 17,3%). Kế hoạch doanh thu sát với dự báo của HSC, nhưng kế hoạch lợi nhuận thuần thấp hơn đáng kể so với dự báo của HSC. HSC cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp giảm và trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi tăng là những nguyên nhân chính. Các công ty xây dựng đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ chi phí vật liệu xây dựng tăng cao và sự cạnh tranh gay gắt làm giảm tỷ suất lợi nhuận. HSC đang chờ đợi thêm thông tin tại ĐHCĐ dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2022

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10797_CTD_HSC_2022-4-7.pdf

36.     BMP [ MUA – 70.500đ/cp ]: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 mạnh mẽ, sát với dự báo  – HSC – 07/04/2022

 • BMP trình kế hoạch kinh doanh tích cực trong năm 2022 với doanh thu thuần đạt 5.680 tỷ đồng (tăng trưởng 24,8%) và LNTT đạt 560 tỷ đồng (tăng trưởng 109%). Ngoài ra, Công ty kỳ vọng sản lượng tiêu thụ ống nhựa đạt 101.858 tấn (tăng trưởng 10%)
 • Kế hoạch LNTT sát với dự báo của HSC là 557 tỷ đồng (tăng trưởng 108%) trong khi kế hoạch doanh thu thấp hơn 4,1% so với dự báo của HSC là 5.915 tỷ đồng (tăng trưởng 29,6%). HSC giả định sản lượng tiêu thụ tăng trưởng cao hơn và kỳ vọng BMP có thể tiêu thụ 107.000 tấn ống nhựa trong năm 2022
 • BMP cũng đề xuất kế hoạch đầu tư cơ bản là 104 tỷ đồng trong năm nay, chủ yếu tập trung nâng cấp các dây chuyền tự động hóa để giảm thiểu chi phí lao động.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10801_BMP_HSC_2022-4-7.pdf

37.     OIL [ MUA – 20.600đ/cp ]: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 thấp – Báo cáo nhanh  – HSC – 08/04/2022

 • BLĐ công bố kế hoạch doanh thu năm 2022 là 45.000 tỷ đồng (giảm 22,2%) và LNTT là 500 tỷ đồng (giảm 46,1%). OIL thường đặt kế hoạch thận trọng và KQKD thực tế thường vượt kế hoạch ít nhất 20%
 • BLĐ đặt kế hoạch LNTT thấp hơn 49,4% so với dự báo của HSC, trong khi kế hoạch doanh thu thấp hơn 37,2% so với dự báo cả năm 2022 của HSC. Kế hoạch của BLĐ cũng thấp hơn 25% so với dự báo chung của thị trường theo Bloomberg
 • H Đối với sản lượng tiêu thụ, BLĐ đặt kế hoạch tiêu thụ 3,15 triệu m3 trong năm 2022 (tăng trưởng 0,6%), sát với dự báo của HSC.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10814_OIL_HSC_2022-4-8.pdf

38.     KDH [ MUA – 54.400đ/cp ]: Không nhiều bất ngờ trong tờ trình ĐHCĐ – Báo cáo nhanh  – HSC – 08/04/2022

 • KDH công bố tài liệu ĐCHĐ năm 2022. BLĐ đặt kế hoạch lợi nhuận thuần đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 16%, với doanh thu thuần đạt 4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7%. Kế hoạch lợi nhuận không chênh lệch nhiều so với dự báo của HSC
 • 3 dự án mới được kỳ vọng sẽ mở bán trong năm nay bao gồm 2 dự án thấp tầng và 1 dự án cao tầng. BLĐ đề xuất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% và không chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đúng như kỳ vọng
 • KDH hiện đang giao dịch chiết khấu 13,9% so với RNAV của HSC so với mức chiết khấu bình quân trong 3 năm qua là 22,3%. HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10811_KDH_HSC_2022-4-8.pdf

39.     IDC [ MUA – 102.500đ/cp ]: Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực, kế hoạch mở rộng đầy tham vọng – Báo cáo phân tích  – VCSC – 08/04/2022

 • VCSC công bố báo cáo lần đầu dành cho Tổng CT IDICO (HNX: IDC) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 102.500 đồng/cổ phiếu
 • IDC là một trong những chủ đầu tư KCN hàng đầu tại Việt Nam và đã chuyển đổi thành công từ công ty Nhà nước sang công ty tư nhân
 • Ngoài mảng KCN, IDC còn đầu tư vào các nhà máy thủy điện, kinh doanh điện, xây dựng, thu phí đường bộ và các dự án bất động sản dân dụng/thương mại. Công ty đang tái cấu trúc sau khi trở thành một công ty hoàn toàn thuộc sở hữu của tư nhân, tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là phát triển KCN và các lĩnh vực liên quan
 • Ngoài quỹ đất hiện tại bao gồm các dự án tại các cụm KCN phía Bắc và phía Nam với tổng diện tích có thể cho thuê còn lại là 868 ha, IDC có kế hoạch mở rộng KCN ở cả hai cụm công nghiệp này. VCSC ước tính rằng tổng diện tích KCN của IDC sẽ tăng thêm 2.000 ha vào giai đoạn 2022-2030 – tương đương với khoảng 1.500 ha diện tích cho thuê (tăng 175% so với cuối năm 2021).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10815_IDC_VCSC_2022-4-8.pdf

40.     GEG [ MUA – 29.900đ/cp ]: Kế hoạch thận trọng trong năm 2022 – Báo cáo nhanh  – HSC – 08/04/2022

 • BLĐ công bố kế hoạch năm 2022 với doanh thu đạt 2.073 tỷ đồng và LNTT đạt 345 tỷ đồng. Kế Hoạch tổng LNTT giảm 6,4% nhưng LNTT điều chỉnh (bán nhà máy Thủy điện Ayun Hạ) sẽ tăng trưởng 20,5%. Kế hoạch doanh thu và LNTT thấp hơn lần lượt 5,3% và 8,0% so với dự báo cả năm 2022 của HSC
 • Đối với năm 2021, GEG đề xuất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ cần được cổ đông thông qua tại ĐHCĐ năm 2022 dự kiến tổ chức ngày 26/4/2022. Sau khi được thông qua, cổ tức sẽ được chi trả trong Q2/2022

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10812_GEG_HSC_2022-4-8.pdf

41.     BVH [ Tích cực – 73.300đ/cp ]: T Hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng – Báo cáo phân tích  – SSI – 08/04/2022

 • SSI điều chỉnh tăng khuyến nghị đối với BVH từ Trung lập lên Khả quan, giá mục tiêu 1 năm ở mức 73.300 đồng/cp (từ 71.000 đồng/cp) phản ánh việc điều chỉnh tăng 8% ước tính lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2022 lên 2,2 nghìn tỷ đồng (+14% YoY). Việc điều chỉnh này phản ánh biên lợi nhuận mảng bảo hiểm nhân thọ cải thiện và tỷ lệ bồi thường mảng bảo hiểm phi nhân thọ đã ổn định hơn. Trong những năm gần đây, BVH đã trải qua giai đoạn kém thuận lợi khi mảng BH nhân thọ chịu ảnh hưởng từ môi trường lãi suất giảm dần và tỷ lệ bồi thường cao kỷ lục của mảng BH phi nhân thọ cùng động thái mở rộng mạnh thị phần năm 2017-2018. Do lãi suất đã tạo đáy và chi phi bồi thường dần có thể ổn định trở lại, SSI cho rằng BVH bắt đầu bước vào một giai đoạn kinh doanh thuận lợi hơn. Kể từ năm 2018, SSI cũng nhận thấy mối tương quan rõ ràng hơn giữa diễn biến giá cổ phiếu BVH và biến động lợi suất trái phiếu Chính phủ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/baocaophantich/10816_BVH_SSI_2022-4-8.pdf

Quý nhà đầu tư lưu ý:

Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các công ty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

———-Team LTBNM tổng hợp ————-

BÀI VIẾT LIÊN QUAN