TỔNG HỢP BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỪ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỪ 09/05 – 13/05/2022

Lượt xem: 522 | Ngày đăng: 17/05/2022 | Báo cáo từ CTCK Blog

Kính gửi các anh chị đầu tư!

Team buôn nước mắm Cập nhật các báo cáo từ ngày 09/05 – 13/05/2022

 1. TPB [ Nắm giữ – 41,900đ/cp ]: KQKD Q1/2022 tích cực nhờ HĐ cốt lõi – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022
 2. STK [ Tích cực – 68,200đ/cp ] Vững bước trước sóng gió – Báo cáo cập nhật – VNDS – 09/05/2022
 3. STB [ MUA – 38,200đ/cp ] KQKD Q1/2022 khả quan nhờ lợi nhuận không thường xuyên – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022
 4. KDH [ MUA – 54,400đ/cp ]: Doanh thu BĐS Q1/2022 thấp hơn kỳ vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022
 5. DGW [ MUA – 151,900đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận thuần tăng 98%, sát với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022
 6. VEA [ MUA – 56,900đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận tăng trưởng khiêm tốn, sát với dự báo của HSC – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022
 7. PVS [ Tích cực – 35,500đ/cp] Phục hồi mạnh mẽ đến từ các HĐKD cốt lõi – Báo cáo cập nhật – VNDS – 10/05/2022
 8. PAC [ Nắm giữ – 34,700đ/cp ]: Nâng khuyến nghị lên Nắm giữ – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 10/05/2022
 9. NVL [ MUA – 87,100đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận cốt lõi thấp hơn dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 10/05/2022
 10. NLG [MUA – 62,400đ/cp ]: Kết quả bán hàng kì vọng tăng trưởng mạnh – Báo cáo phân tích – KBSV – 10/05/2022
 11. HDG [ Trung lập – 80,000đ/cp ]: Hướng tới giai đoạn tăng trưởng mạnh – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 10/05/2022
 12. GMD [ Tích cực – 65,000đ/cp ]: Lợi nhuận tăng tốc nhờ cảng Gemalink và Nam Đình Vũ Giai đoạn 2 – Báo cáo phân tích – SSI – 10/05/2022
 13. GEG [ MUA – 29,900đ/cp ]: KQKD Q1/2022 khả quan, nâng khuyến nghị dựa trên định giá – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 10/05/2022
 14. BSR [ Trung lập – 31,700đ/cp ]: KQKD quý 1/2022 vượt kỳ vọng của VCSC do biên xăng dầu phục hồi – Báo cáo KQKD – VCSC – 10/05/2022
 15. VSC [ Nắm giữ – 46,700đ/cp ] KQKD Q1/2022 tăng mạnh 42%, sát với dự báo – Báo cáo nhanh – SSI – 11/05/2022
 16. VPB [ MUA – 44,400đ/cp ]: Kế hoạch tăng trưởng cao trong năm 2022 – Báo cáo phân tích – KBSV– 11/05/2022
 17. VCB [ Trung lập ]: Lợi nhuận Quý 1 tăng trưởng vững chắc – Báo cáo cập nhật – BVSC – 11/05/2022
 18. TPB [ Tích cực – 44,693đ/cp ]: Hoạt động ngân hàng lõi vững chắc dẫn dắt tăng trưởng – Báo cáo cập nhật – BVSC – 11/05/2022
 19. TCB [ MUA – 65,000đ/cp ]: KQKD Quý 1 duy trì sự khả quan – Báo cáo phân tích – KBSV – 11/05/2022
 20. STK [ Nắm giữ – 67,500đ/cp ]: Chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 11/05/2022
 21. SAB [ Tích cực – 188,000đ/cp ]: Khởi đầu thuận lợi – Báo cáo phân tích – SSI – 11/05/2022
 22. MWG [ MUA – 181,300đ/cp ]: Q1/2022: lợi nhuận thuần tăng 8%, thấp hơn một chút so với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 11/05/2022
 23. HPG [ Tích cực – 50,600đ/cp ]: Định giá đã về mức hấp dẫn – Báo cáo phân tích – SSI – 11/05/2022
 24. DGW [ Tích cực – 167,189đ/cp ]: 2Q22: Kế hoạch lợi nhuận ròng tăng trưởng 55% YoY – Báo cáo doanh nghiệp – BVSC – 11/05/2022
 25. CTG [ Trung lập ]: Lợi nhuận Quý 1 giảm so với nền cao cùng kỳ – Báo cáo cập nhật – BVSC – 11/05/2022
 26. BID [ Nắm giữ – 45,700đ/cp ]: Q1/2022: KQKD khả quan nhờ trích lập dự phòng giảm – Báo cáo nhanh – HSC – 11/05/2022
 27. ACB [ Tích cực – 41,914đ/cp ]: 1Q22: Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 32,5% YoY – Báo cáo cập nhật – BVSC – 11/05/2022
 28. VPB [ MUA – 44,400đ/cp ]: Kế hoạch tăng trưởng cao trong năm 2022 – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 12/05/2022
 29. HPG [ MUA – 65,300đ/cp ]: Sản lượng tiêu thụ thấp: Giá cao khiến nhu cầu sụt giảm – Báo cáo nhanh – HSC – 12/05/2022
 30. ACB [ MUA – 40,700đ/cp ]: Mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 12/05/2022
 31. VNM [ MUA – 84,100đ/cp ]: Q1/2022 biên lợi nhuận giảm mạnh, khó khăn vẫn còn trong các quý tiếp theo – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 13/05/2022
 32. NVL [ Trung lập ]: Lợi nhuận ròng Quý 1 tăng 101%YoY – Báo cáo phân tích – KBSV – 13/05/2022
 33. ACG [ Trung lập – 78,000đ/cp ]: Biên lợi nhuận gộp vượt kỳ vọng; vừa mua 30% cổ phần một nhà phát triển bất động sản – Báo cáo KQKD – VCSC – 13/05/2022
 34. ACB [ MUA – 45,000đ/cp ]: Triển vọng lợi nhuận tích cực; duy trì khuyến nghị Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 13/05/2022

Quý nhà đầu tư lưu ý:

Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các công ty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.


-Link room telegram miễn phí: https://t.me/cknuocmam

1.    TPB [ Nắm giữ – 41,900đ/cp ]: KQKD Q1/2022 tích cực nhờ HĐ cốt lõi – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022

 • TPB đã công bố KQKD Q1/2022 với lợi nhuận thuần tăng 14,2% so với cùng kỳ đạt 1.299 tỷ đồng, nhờ tổng thu nhập HĐ (tăng 29,2% so với cùng kỳ) tăng mạnh mặc dù chi phí HĐ (tăng 25,7% so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng (tăng 93,1% so với cùng kỳ) cũng tăng mạnh. Lợi nhuận Q1/2022 thấp hơn một chút so với kỳ vọng và bằng 20% dự báo của HSC cho cả năm 2022
 • Tổng tín dụng tại thời điểm cuối Q1/2022 tăng 11,1% so với đầu năm đạt 177,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 6,1% so với đầu năm đạt 150 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ cho vay khách hàng cá nhân (tăng 15,2% so với đầu năm đạt 87,8 nghìn tỷ đồng). Cho vay khách hàng cá nhân tại thời điểm cuối Q1/2022 đóng góp 58% tổng cho vay khách hàng (tăng từ 54% tại thười điểm cuối Q4/2021). Trong khi đó, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tăng 48,5% so với đầu năm lên 27,6 tỷ đồng; theo đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm 15,6% tổng tín dụng tại thời điểm cuối Q1/2022, tăng từ 11,6% tại thời điểm cuối Q4/2021
 • Về mặt huy động, tổng vốn huy động tăng 8,5% so với đầu năm đạt 189,7 nghìn tỷ đồng, nhờ tiền gửi khách hàng tăng 9,3% so với đầu năm trong khi giấy tờ có giá tăng 5,1% so với đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn giảm còn 18,4% từ 23,3% tại thời điểm cuối Q4/2021

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652089967372_TPB_HSC_2022-05-09.pdf

2.    STK [ Tích cực – 68,200đ/cp ] Vững bước trước sóng gió – Báo cáo cập nhật – VNDS – 09/05/2022

 • STK ghi nhận doanh thu Q1/22 đạt 640 tỷ đồng (+12,9% svck) và LN ròng 76,3 tỷ đồng (+ 8,8% svck). KQKD Q1/22 thấp hơn kỳ vọng của VNDS do (1) STK đã từ chối nhận thêm đơn đặt hàng sợi tái chế do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và 2) biên LN gộp giảm 2,3 điểm % xuống 17,5% sau khi giá chip Polyetylen (PE) tăng mạnh trong Q1/22
 • VNDS cho rằng STK sẽ đôi mặt với nhiều khó khăn do giá NVL đầu vào tăng cao và sự gia nhâp của các đối thủ mới. Giá chip PE, chiếm 60% giá vốn hàng bán đã tăng 18% svck trong Q1/22 sau đà tăng của giá dầu. VNDS dự phóng giá chip PE sẽ giảm dần tới cuối năm 2022, đạt 28.309 đồng/kg (+10,8% svck) vào năm 2022 và 27.459đ/kg (-3% svck) trong 2023. Bên cạnh đó, công ty TNHH Polytex Far Eastern, nhà sản xuất sợi Đài Loan sẽ chuyển nhà máy sợi sang Việt Nam với công suất 60.000 tấn / năm vào năm 2022. Far Eastern sẽ là nhà sản xuất sợi tái chế thứ ba tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp cho ngành dệt may Đài Loan & các nhà sản xuất hàng may mặc. Do đó, VNDS cho rằng sự cạnh tranh trên thị trường nội địa đang nóng lên do quy mô của nhà máy Far Eastern tương đương với STK
 • VNDS giảm DT từ sợi tái chế 2022/23 xuống 22,5%/9,1% so với dự báo trước đó do (1) KQKD Q1/22 thấp hơn kỳ vọng và áp lực cạnh tranh gia tăng từ các công ty mới bắt đầu; (2) Nhà máy Unitex sẽ khánh thành vào Q2/23, chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. VNDS điều chỉnh giảm 0,4 điểm %/0,5 điểm % biên LN gộp 2022/23 sau khi giá chip PE tăng 8%/6%. Do đó, LN ròng 2022/23 điều chỉnh giảm lần lượt là 6,9%/16,9% so với dự phóng trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng LN ròng vẫn giữ ở mức 28% trong năm 2022-23, cao hơn mức trung bình 91% trong năm 2020-21.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652090588049_STK_VNDS_2022-05-09.pdf

3.    STB [ MUA – 38,200đ/cp ] KQKD Q1/2022 khả quan nhờ lợi nhuận không thường xuyên  – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022

 • STB đã công bố KQKD Q1/2022 với lợi nhuận thuần tăng 59% so với cùng kỳ đạt 1.274 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi không thường xuyên (từ phí bancassuarance trả trước và khoản lãi từ thanh lý tài sản tại KCN Sóng Thần) và chi phí HĐ được kiểm soát tốt mặc dù thu nhập lãi thuần giảm và chi phí dự phòng tăng mạnh. Lợi nhuận thuần Q1/2022 sát ước tính và bằng 26% dự báo của HSC cho cả năm 2022
 • Nói chung, HSC thấy chất lượng lợi nhuận Q1/2022 của STB tích cực. Mặc dù có sự đóng góp của lợi nhuận không thường xuyên, chất lượng tài sản cải thiện là điều đáng khích lệ (tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,28% và hệ số LLR tăng lên 134%). Trong khi đó, tỷ lệ NIM giảm trong Q1/2022 được coi là tích cực vì Ngân hàng đã tiếp tục xóa 2 nghìn tỷ đồng lãi dự thu (trong tổng cộng 6 nghìn tỷ đồng tài sản từ trước để lại được xử lý trong Q1)
 • Tổng tín dụng tăng 6,7% so với đầu năm lên 413 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ cho vay kỳ hạn dài tăng 10%. Theo ban lãnh đạo, trong Q1/2022 (theo HSC nhiều khả năng sẽ là cả Q2/2022), STB đã tập trung vào cho vay DNNVV và kinh doanh hộ gia đình thay vì lĩnh vực BĐS nhằm hỗ trợ lĩnh vực sản xuất. Về mặt huy động, tiền gửi khách hàng tăng 7,1% so với đầu năm đạt 457,8 nghìn tỷ đồng và giấy tờ có giá giữ nguyên ở 20,6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cũng giữ tương đối ổn định ở 22,9% (so với 23,3% tại thời điểm cuối Q4/2022)

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652089813624_STB_HSC_2022-05-09.pdf

4.    KDH [ MUA – 54,400đ/cp ]: Doanh thu BĐS Q1/2022 thấp hơn kỳ vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022

 • KDH đã công bố KQKD Q1/2022 với doanh thu đạt 142,7 tỷ đồng (giảm 83,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần đạt 299,5 tỷ đồng (tăng 46% so với cùng kỳ). Lợi nhuận HĐKD cốt lõi không đạt kỳ vọng nhưng KQKD nói chung vượt dự báo nhờ lợi nhuận từ lợi thế thương mại âm (khoảng 300 tỷ đồng). Kết quả thực hiện Q1/2022 lần lượt bằng 20,7% và 3,3% dự báo lợi nhuận thuần và doanh thu của HSC cho cả năm 2022.
 • Tổng doanh thu BĐS Q1/2022 đạt 142,7 tỷ đồng (giảm 83,7% so với cùng kỳ), chủ yếu từ ghi nhận sản phẩm còn lại tại dự án Verosa Park, một dự án thấp tầng tại Tp Thủ Đức (trước đây là Quận 9). Doanh thu thấp hơn kỳ vọng của HSC vì KDH không ghi nhận từ dự án Lovera Vista. HSC được biết phần còn lại của dự án Lovera Vista được dành cho các mục đích khác và sẽ chưa được mở bán ngay.
 • Tổng lợi nhuận gộp Q1/2022 đạt 77 tỷ đồng (giảm 78,4% so với cùng kỳ) với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 54,2%; cao hơn so với mức 42,8% trong Q1/2021. Điều này là vì KDH chủ yếu ghi nhận sản phẩm thấp tầng có biên lợi nhuận gộp (45-60%) cao hơn sản phẩm cao tầng (30-40%). Tỷ suất lợi nhuận gộp công bố sát với ước tính của HSC
 • Chi phí bán hàng & quản lý Q1/2022 là 72 tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ), nói chung sát ước tính của HSC. Đáng chú ý là KDH đã ghi nhận 305 tỷ đồng lợi nhuận khác (Q1/2021 không đáng kể), chủ yếu từ 308 tỷ đồng lợi thế thương mại âm sau khi Công ty mua lại 60% cổ phần tại một công ty có tên Phước Nguyên (sở hữu một quỹ đất tại TP Thủ Đức với diện tích khoảng 6 ha).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652090172512_KDH_HSC_2022-05-09.pdf

5.    DGW [ MUA – 151,900đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận thuần tăng 98%, sát với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022

 • KQKD Q1/2022 mạnh mẽ và sát với dự báo của HSC. Doanh thu thuần tăng 40% so với cùng kỳ đạt 7.009 tỷ đồng, đạt 26% dự báo cả năm của HSC. Doanh thu thuần tăng 98% so với cùng kỳ đạt 211 tỷ đồng, đạt 26% dự báo của HSC.
 • Trong Q1/2022, doanh thu điện thoại di động đạt 3.880 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và đóng góp 55% tổng doanh thu thuần. So với quý trước, doanh thu điện thoại di động tăng 11% và đạt mức doanh thu kỷ lục theo quý. Điều này là nhờ doanh thu mạnh mẽ từ dòng iPhone 13 và thành công của các đợt tung sản phẩm mới của Xiaomi
 • Doanh thu máy tính xách tay và máy tính bảng tăng mạnh 64% so với cùng kỳ đạt 2.252 tỷ đồng, đóng góp 32% tổng doanh thu thuần. Nhu cầu máy tính xách tay trong quý vẫn ở mức cao, nhưng thấp hơn 33% so với Q4/2021, giai đoạn mà nhu cầu bùng nổ sau 3-4 tháng giãn cách xã hội tại các tỉnh thành lớn.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652090072715_DGW_HSC_2022-05-09.pdf

6.    VEA [ MUA – 56,900đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận tăng trưởng khiêm tốn, sát với dự báo của HSC – Báo cáo nhanh – HSC – 09/05/2022

 • Lợi nhuận từ các công ty liên doanh tăng 3,1% so với cùng kỳ đạt 1.322 tỷ đồng, chịu áp lực do chi phí đầu vào tăng mặc dù doanh số tăng mạnh trong kỳ. Lưu ý, doanh số xe máy của Honda tăng 11,4% so với cùng kỳ trong Q1/2022. Trong khi đó, doanh số các liên doanh của VEA tăng 19,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá đầu vào tăng ,mạnh do chuỗi cung ứng bị gián đoạn, kéo lợi nhuận của các liên doanh sụt giảm.
 • Để bù đắp giá đầu vào tăng mạnh và chuỗi cung ứng bị gián đoạn, Honda và Toyota đều đã tăng giá bán trong Q2/2022. Cụ thể, Honda tăng giá bán cho khoảng 20 mẫu xe máy (xe ga và motor) từ tháng 4/2022. Toyoda cũng nâng giá bán cho 5 mẫu xe bắt đầu từ tháng 5/2022. Mức nâng khoảng 1 – 3% cho cả hai hãng. Do đó, HSC dự báo tỷ suất lợi nhuận của các liên doanh sẽ cải thiện trong Q2/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652171952608_VEA_HSC_2022-05-10.pdf

7.  PVS [ Tích cực – 35,500đ/cp] Phục hồi mạnh mẽ đến từ các HĐKD cốt lõi – Báo cáo cập nhật – VNDS – 10/05/2022

 • Doanh thu Q1/22 tăng 44,2% svck đạt 3.769 tỷ đồng nhờ đóng góp từ các hợp đồng EPC được ký kết trong nửa cuối 2021. Tuy nhiên, LN gộp Q1/22 chỉ tăng 7,8% svck do các dự án này đang trong giai đoạn đầu. Trong kỳ, chi phí QLDN giảm 21,2% svck nhờ chi phí nhân công và chi phí dự phòng thấp hơn, đồng thời thu nhập (TN) từ công ty liên kết tiếp tục đóng vai trò chính trong HĐKD của PVS với tốc độ tăng trưởng 13,8% đạt 162 tỷ đồng. Kết quả, LN ròng tăng 49,5% svck lên 216 tỷ đồng, hoàn thành 23% dự phóng cả năm của VNDS.
 • Trong Q4/21, PVS ghi nhận khoản TN từ công ty liên kết âm chủ yếu do công ty đã ghi nhân chi phí dự phòng cho FPSO Lam Sơn do chưa chốt được hợp đồng gia hạn sau ngày 30/06/2022. Theo VNDS, giá dầu cao như hiện nay sẽ là điều kiện lý tưởng để PVS đàm phán gia hạn hợp đồng cho FPSO Lam Sơn cũng như FPSO Ruby, củng cố động lực chính của công ty với tốc độ tăng trưởng kép là 24,1% trong 2022-23. Đáng chú ý, công ty cũng sẽ tham gia đấu thầu tàu FSO cho dự án Lô B khi dự án được khởi động. VNDS cho rằng đây sẽ là động lực tăng giá tiềm năng cho PVS trong thời gian tới
 • Tại ĐHCĐ 2022, dù không đề cập đến thời điểm triển khai nhưng PVS kỳ vọng dự án Lô B sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho công ty trong những năm tới. Công ty cũng đặt mục tiêu mảng điện gió ngoài khơi sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn, trong đó PVS sẽ tham gia với tư cách vừa là chủ đầu tư vừa là nhà thầu EPC. Trong 2022, PVS đặt kế hoạch thận trọng với DT là 10.000 tỷ đồng (-29,7% svck) và LNST là 488 tỷ đồng (-28% svck). VNDS tin rằng PVS sẽ dễ dàng vượt kế hoạch này và có thể đạt mức tăng trưởng kép LN ròng là 26,7% trong 2022-24, nhờ: (1) đóng góp vững chắc của các liên doanh FSO/FPSO, và (2) triển vọng được cải thiện của mảng M&C từ năm 2022. Ngoài ra, PVS dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8% và 7% mệnh giá cho năm 2021-22.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652172822847_PVS_VNDS_2022-05-10.pdf

8.    PAC [ Nắm giữ – 34,700đ/cp ]: Nâng khuyến nghị lên Nắm giữ – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 10/05/2022

 • PAC tổ chức ĐHCĐ năm 2022 vào ngày 23/4/2022. Kế hoạch năm 2022 của Công ty không hấp dẫn với doanh thu thuần tăng trưởng 7% đạt 3.780 tỷ đồng trong khi LNTT giảm 12% xuống 195 tỷ đồng (HSC lưu ý thu nhập trong năm 2021 của PAC đã tăng nhờ khoản bồi thường bảo hiểm bất thường trị giá 14 tỷ đồng).
 • BLĐ lưu ý rằng (1) giá chì và kẽm – nguyên liệu chính trong sản xuất ắc quy và pin của PAC – tăng do chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, khiến tỷ suất lợi nhuận thu hẹp; và (2) kế hoạch xây dựng nhà máy ắc quy mới tại KCN An Phước sẽ được triển khai trong năm tới và cần vốn đầu tư lớn trong các năm tiếp theo
 • PAC cũng công bố doanh thu gộp và LNTT trong Q1/2022 lần lượt đạt 1.080 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ) và 42 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ), đều hoàn thành 28% kế hoạch của Công ty. Tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q1/2022 cũng giảm xuống 12,9% từ 14,2% ghi nhận trong Q1/2021 do giá nguyên liệu đầu vào tăng

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652167560335_PAC_HSC_2022-05-10.pdf

9.    NVL [ MUA – 87,100đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận cốt lõi thấp hơn dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 10/05/2022

 • NVL công bố BCTC Q1/2022 với lợi nhuận thuần đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (tăng 101% so với cùng kỳ) và doanh thu thuần đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (giảm 56,7% so với cùng kỳ). Doanh thu BĐS thấp hơn đáng kể so với dự báo của HSC Tuy nhiên, điều này được bù đắp nhờ khoản lãi bất thường từ lợi thế thương mại âm (không nằm trong dự báo của HSC). Nếu không bao gồm khoản thu nhập bất thường này, NVL sẽ lỗ 207 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với dự báo của HSC. Lợi nhuận thuần và doanh thu thuần Q1/2022 đạt lần lượt 20,9% và 7,2% dự báo cả năm 2022 của HSC.
 • Doanh thu mảng BĐS giảm 1,5 nghìn tỷ đồng (giảm 62,8% so với cùng kỳ) chủ yếu nhờ tiếp tục hạch toán dự án Aqua City, Nova World Hồ Tràm, NovaWorld Phan Thiết and NovaHill Mũi Né, Soho Residence và Saigon Royal. Doanh thu mảng này thấp hơn so với dự báo của HSC do HSC kỳ vọng NVL sẽ bàn giao nhiều sản phẩm hơn từ dự án NovaWorld Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiết.
 • Doanh thu dịch vụ tư vấn và cho thuê, và thu nhập khác, đạt 424 tỷ đồng (tăng 10,7% so với cùng kỳ), sát với dự báo của HSC. Mảng này đóng góp 21,6% tổng doanh thu trong kỳ
 • Lợi nhuận gộp chung là 720 tỷ đồng (giảm 58,1% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 36,8% so với 38,1% trong Q1/2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng BĐS là 39,1%, thấp hơn một chút so với dự báo của HSC nhưng HSC tin rằng tỷ suất lợi nhuận sẽ trở lại mức bình thường trong các quý cuối của năm.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652172046422_NVL_HSC_2022-05-10.pdf

10.     NLG [MUA – 62,400đ/cp ]: Kết quả bán hàng kì vọng tăng trưởng mạnh – Báo cáo phân tích – KBSV – 10/05/2022

 • Trong 4 tháng đầu năm 2022, Nam Long mở bán 2 block AK7, AK8 thuộc dự án Akari City giai đoạn 2 và 3 block Mizuki Panorama. Cả 2 dự án đều có tỷ lệ hấp thụ cao đạt trên 80% trong ngày đầu mở bán. Lũy kế 4 tháng đầu năm, NLG đã bán được hơn 1,500 sản phẩm với giá trị hợp đồng đạt 6,797 tỷ VND, đạt 30% kế hoạch bán hàng cả năm
 • Trong năm 2022, Nam Long dự kiến sẽ tiếp tục bán hàng tại các dự án Mizuki, Akari (giai đoạn 2), Southgate, Cần Thơ và Izumi City. KBSV ước tính tổng giá trị bán hàng đạt hơn 15,000 tỷ VND (+71%YoY)
 • Kết quả kinh doanh duy trì đà tăng trưởng trong các năm tới. Lợi nhuận năm 2022 được hỗ trợ bởi 340 tỷ VND lợi nhuận tài chính từ chuyển nhượng 50% dự án Paragon Đại Phước. KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của NLG năm 2022 đạt lần lượt 5,893 tỷ VND (+13% YoY) và 1,247 tỷ VND (+16% YoY). Cho năm 2023, KBSV ước tính doanh thu của NLG đạt 6,461 tỷ VND (+10% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,552 tỷ VND (+24% yoy)
 • Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 62,400VND/cổ phiếu, cao hơn 30% so với giá đóng cửa ngày 05/05/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652173003979_NLG_KBSV_2022-05-10.pdf

11.     HDG [ Trung lập – 80,000đ/cp ]: Hướng tới giai đoạn tăng trưởng mạnh – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 10/05/2022

 • VCSC đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) diễn ra ngày 23/04/2022. Ban lãnh đạo đã giải đáp những lo ngại của NĐT về việc bàn giao dự án Charm Villas và đưa ra giải thích kế hoạch kinh doanh 2023-2025 đặt mục tiêu tăng trưởng 22%-27% mỗi năm.
 • HDG công bố kế hoạch doanh thu năm 2022 là 3,7 nghìn tỷ đồng (gần như đi ngang YoY) và LNST trước CĐTS là 1,3 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY). Dự báo LNST tương đương 87% dự báo năm 2022 của VCSC. VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm nhẹ đối với LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2022 (1,4 nghìn tỷ đồng; +29% YoY) do lợi nhuận từ mảng BĐS thấp hơn dự kiến, lấn áp khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho mảng năng lượng (do sản lượng khả quan và giá thị trường điện tích cực có khả năng có lợi cho danh mục thủy điện của HDG).
 • HDG công bố LNST trước CĐTS sơ bộ quý 1/2022 là 210 tỷ đồng, hoàn thành 14% dự báo năm 2022 của VCSC do đóng góp doanh thu từ mảng BĐS vẫn ở mức thấp trong quý. Tuy nhiên, VCSC kỳ vọng lợi íchp sẽ tăng tốc trong tương lai

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652172508745_HDG_VCSC_2022-05-10.pdf

12.   GMD [ Tích cực – 65,000đ/cp ]: Lợi nhuận tăng tốc nhờ cảng Gemalink và Nam Đình Vũ Giai đoạn 2  – Báo cáo phân tích – SSI – 10/05/2022

 • Luận điểm đầu tư: GMD công bố doanh thu và LNTT Q1/2022 tăng mạnh lần lượt đạt 880 tỷ đồng (+28%) và 350 tỷ đồng (+82%), đây là mức lợi nhuận cốt lõi theo quý cao nhất mà công ty từng ghi nhận – mặc dù Q1 thường là mùa thấp điểm của ngành. SSI cho rằng đà tăng trưởng có thể được duy trì trong năm 2022 nhờ đóng góp của cảng Gemalink và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn, SSI ước tính GMD có thể đạt 1.215 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+50,7%) trong năm 2022. Sau năm 2022, triển vọng tăng trưởng của GMD vẫn rất khả quan với sự đóng góp của cảng Nam Đình Vũ GĐ 2 bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2023 và Gemalink GĐ 2 từ năm 2025. SSI lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh là 65.000 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 21,5%
 • Các rủi ro đối với khuyến nghị bao gồm: (i) Trung Quốc kéo dài chính sách “Không Covid-19” ảnh hưởng đến sản lượng vận chuyển; (ii) nhu cầu toàn cầu suy yếu do lạm phát cao và/hoặc suy thoái kinh tế; và (iii) cạnh tranh gia tăng trong hệ thống cảng miền Bắc

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652172704931_GMD_SSI_2022-05-10.pdf

13.     GEG [ MUA – 29,900đ/cp ]: KQKD Q1/2022 khả quan, nâng khuyến nghị dựa trên định giá – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 10/05/2022

 • GEG công bố KQKD chính thức Q1/2022 với doanh thu tăng 87,5% so với cùng kỳ đạt 570 tỷ đồng – vượt 4% dự báo của HSC, và đạt 26% dự báo cho năm 2022 – chủ yếu nhờ với công suất điện gió 130MW hoạt động trong cả giai đoạn. Nhờ doanh thu tăng mạnh (cũng như chi phí bán hàng & quản lý và chi phí tài chính thấp hơn dự báo), lợi nhuận thuần tăng vọt 119,4% so với cùng kỳ đạt 142 tỷ đồng
 • Do chi phí bán hàng & quản lý và chi phí tài chính được phân bổ không đồng đều giữa các quý trong năm, HSC cho rằng chi phí bán hàng & quản lý và chi phí tài chính của GEG trong quý tới sẽ tăng. Theo đó, HSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận trong năm 2022, cũng như trong giai đoạn 2023-2024, với dự báo lợi nhuận thuần điều chỉnh tăng trưởng lần lượt là 43,6%, 22,2% và 10,5% trong năm 2022, 2023 và 2024 – tương đương CAGR trong 3 năm tới đạt 21%. Dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 và 2023 của HSC thấp hơn lần lượt 8% và 9% so với dự báo của thị trường.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652172141432_GEG_HSC_2022-05-10.pdf

14.     BSR [ Trung lập – 31,700đ/cp ]: KQKD quý 1/2022 vượt kỳ vọng của VCSC do biên xăng dầu phục hồi – Báo cáo KQKD – VCSC – 10/05/2022

 • CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã công bố KQKD quý 1/2022 khả quan với doanh thu đạt 35 nghìn tỷ đồng (+65,3% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+25,2% YoY), nhờ sự phục hồi mạnh của biên xăng dầu và mức tăng nhẹ của sản lượng bán hàng. Trong quý 1/2022, biên xăng/dầu diesel/nhiên liệu bay của BSR đã tăng lần lượt 84%/4 lần/10 lần YoY lên đạt 15,3/8,1/8,7 USD mỗi thùng, vượt kỳ vọng của VCSC.
 • VCSC lưu ý rằng LNST sau lợi ích CĐTS chính thức quý 1/2022 này cao hơn 16,2% so với con số sơ bộ được công bố trong tài liệu ĐHCĐ của công ty được công bố trước đó.
 • LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 thể hiện mức giảm 13,4% so với quý 4/2021 (QoQ), VCSC cho rằng là do 1) sản lượng tiêu thụ giảm 15,3% QoQ do tổng nhu cầu xăng dầu bình thường hóa từ mức cơ sở cao của quý 4/2021 và 2) biên xăng và nhiên liệu máy bay hạ nhiệt lần lượt khoảng 8% QoQ và khoảng 4% QoQ; tuy nhiên, biên dầu diesel tăng 32% QoQ. Đáng chú ý, BSR đã trích lập chi phí dự phòng hàng tồn kho là 1,9 nghìn tỷ đồng trong Quý 1/2022 do xu hướng giảm của giá dầu Brent kể từ đầu tháng 3.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652172394403_BSR_VCSC_2022-05-10.pdf

15.     VSC [ Nắm giữ – 46,700đ/cp ] KQKD Q1/2022 tăng mạnh 42%, sát với dự báo – Báo cáo nhanh – SSI – 11/05/2022

 • VSC công bố KQKD Q1/2022 khả quan với lợi nhuận thuần tăng 42% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận và doanh thu thuần tăng. KQKD này sát với dự báo, đạt lần lượt 22,6% và 23,0% dự báo lợi nhuận thuần và doanh thu thuần năm 2022 của SSI.
 • Doanh thu thuần trong Q1/2022 tăng nhẹ 7,8% so với cùng kỳ đạt 469 tỷ đồng. Do 2 trong số các cảng của VSC đã hoạt động với công suất gần như tối đa trong năm 2021, HSC cho rằng tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ mảng logistic và vận tải thay vì mảng cảng biển
 • VSC vẫn chưa công bố sản lượng hàng hoá qua cảng trong Q1/2022. Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, cảng Green và cảng VIP Green của VSC đã tiếp nhận xử lý 235.153 TEU (tăng 2,6% so với cùng kỳ) trong Q1/2022. HSC ước tính sản lượng thuê ngoài của VSC đạt khoảng 30.000 TEU (giảm 18,9% so với cùng kỳ) và tổng sản lượng hàng hoá qua cảng của Công ty đã đi ngang so với cùng kỳ đạt khoảng 265.000 TEU trong Q1/2022
 • Do hạn chế về công suất, VSC cần triển khai các dự án đầu tư mới để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, do việc cải thiện lợi nhuận cũng sẽ đến lúc đạt mức giới hạn khi các chi phí được tối ưu.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652262109586_VSC_HSC_2022-05-11.pdf

16.  VPB [ MUA  – 44,400đ/cp ]: Kế hoạch tăng trưởng cao trong năm 2022 – Báo cáo phân tích – KBSV– 11/05/2022

 • 1Q2022, thu nhập lãi thuần đạt 9,888 tỷ VND (+16.0% QoQ, +8.4% YoY). Thu nhập ngoài lãi đạt 8,382 tỷ VND (+229% QoQ, +334% YoY) khiến TOI đạt 18,270 tỷ VND, tăng 65.3% Yoy. Chi phí trích lập dự phòng thấp hơn so với 2 quý gần đây, đạt 4,132 tỷ VND (-23.1% QoQ, -7.2% YoY) khiến LNTT 1Q2022 đạt 11,146 tỷ VND (+291.8% QoQ, +178.2% YoY.
 • VPB đặt kế hoạch tham vọng trong năm 2022 với tổng tài sản đạt 697,413 tỷ VND, tăng 27.4% YoY; Dư nợ tín dụng đạt 518,440 tỷ VND tương đương mức tăng trưởng 35%; LNTT đạt 29,662 tỷ VND, tăng 106.5% YoY trong đó LNTT ngân hàng mẹ tăng 66.0% YoY.
 • VPB tiếp tục có kế hoạch tăng vốn lên 79,334 tỷ VND trong năm 2022 với 2 đợt bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và phát hành riêng lẻ 1,19 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652265455367_VPB_KBSV_2022-05-11.pdf

17.          VCB [ Trung lập ]: Lợi nhuận Quý 1 tăng trưởng vững chắc – Báo cáo cập nhật – BVSC – 11/05/2022

 • Ngân hàng Vietcombank đã công bố báo cáo tài chính Quý 1/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 7.962 tỷ đồng (+15,4% yoy). Mặc dù lợi nhuận Quý 1/2021 ở nền cao nhưng LNST của Vietcombank vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng nhờ tín dụng tăng trưởng tốt, NIM mở rộng và hoạt động ngoại hối.
 • Quý 1/2022, tín dụng Vietcombank tăng 7% YTD, đây là mức tăng trưởng tín dụng trong một quý tương đối cao và cao hơn 40% so với tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%.
 • Tỷ lệ nợ xấu cuối Quý 1/2022 ở mức 0,81%, tăng 18 bps so với cuối năm 2021. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 424% cuối năm 2021 về mức 373% cuối Quý 1/2022. Nợ tái cơ cấu cuối Quý 1/2022 giảm về mức 7.000 nghìn tỷ đồng so với mức 10,5 nghìn tý đồng cuối năm 2021.
 • Quý 1/2022, NIM của VCB ở mức 3,43%, tăng 33 bps so với cuối năm 2021 và tăng 19 bps so với cùng kỳ. Sự mở rộng NIM là do chi phí vốn tăng nhẹ và lợi suất tài sản sinh lợi gia tăng. Trong Quý 1, lợi suất tài sản sinh lợi ở mức 5,7%, tăng 30 bps so với cuối năm 2021.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652263640150_VCB_BVSC_2022-05-11.pdf

18.      TPB [ Tích cực – 44,693đ/cp ]: Hoạt động ngân hàng lõi vững chắc dẫn dắt tăng trưởng – Báo cáo cập nhật – BVSC – 11/05/2022

 • TPB đã công bố Báo cáo tài chính 1Q22 gần đây – Lợi nhuận sau thuế 1Q22 tăng ổn định 14,2% YoY đạt 1.623,1 tỷ, thấp hơn so với ước tính của BVSC chủ yếu do Ngân hàng tiếp tục trích lập dự phòng tích cực. Với kết quả này, TPB đã hoàn thành 23,8% dự báo lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 của BVSC và 24,7% kế hoạch năm 2022.
 • Dư nợ tín dụng 1Q22 của TPB đã tăng mạnh 11,0% YTD lên 149.875 tỷ so với hạn mức tín dụng ban đầu trong năm nay là 18,0%. Tín dụng tăng trưởng mạnh nhờ cho vay khách hàng tăng 6,0% YTD lên 149.875 tỷ và đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp tăng 48,4% YTD lên 27.634 tỷ, hiện chiếm 15,6% tổng dư nợ tín dụng
 • Cơ cấu các khoản cho vay theo nhóm khách hàng và phân khúc như sau: • Cho vay cá nhân tăng mạnh 15,1% YTD đạt 87.750 tỷ, tương đương 58,4% tổng dư nợ cho vay. Cụ thể, cho vay tiêu dùng nhích 25,7% YTD lên 18.254 tỷ, dư nợ tài chính tiêu dùng tăng 21,3% YTD lên 5.821 tỷ, trong khi cho vay thế chấp mua nhà tăng 8% YTD lên 30.666 tỷ và cho vay mua ô tô tăng 5,2% YTD lên 19,893 tỷ. Mảng thẻ tín dụng ở mức 1.842 tỷ (+2,0% YTD). • Cho vay các doanh nghiệp lớn giảm đáng kể 19,2% YTD xuống 16,962 tỷ, và cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng nhẹ 1,2% lên 45,519 tỷ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652263557558_TPB_BVSC_2022-05-11.pdf

19.     TCB [ MUA – 65,000đ/cp ]: KQKD Quý 1 duy trì sự khả quan – Báo cáo phân tích – KBSV – 11/05/2022

 • TCB ghi nhận thu nhập lãi thuần quý 1 đạt 8,111 tỷ VND (+11.9%QoQ và +32.4%YoY), thu nhập ngoài lãi đạt 2,000 tỷ VND (-31.4%QoQ và -28.8%YoY). Chi phí dự phòng 1Q2022 chỉ khoảng 218 tỷ VND, giảm mạnh 74%YoY. Nhờ đó, LNTT 1Q2022 tăng khoảng 22.9%YoY và 10.5%QoQ, đạt 6,785 tỷ đồng.
 • Lợi suất đầu ra bình quân 1Q2022 có dấu hiệu hồi phục khi tăng 36bps QoQ, đạt 7.65% nhờ lợi suất các khoản đầu tư chứng khoán cải thiện 82bps QoQ, lợi suất bình quân từ hoạt động cho vay vẫn giảm nhẹ 5bps QoQ do ngân hàng hạn chế giải ngân vào lĩnh vực bất động sản. Lãi suất đầu vào bình quân chỉ tăng nhẹ 14bps QoQ, đạt 2.15%. Biên lãi thuần 1Q2022 tiếp tục cải thiện 26bps QoQ lên mức 5.9%.
 • Tăng trưởng cho vay khách hàng ở mức 5.3%YTD trong khi hoạt động đầu tư trái phiếu tiếp tục được đẩy mạnh, tăng 23.7%YTD. Tín dụng từ đó tăng 9.3%YTD. Huy động từ thị trường liên ngân hàng tăng mạnh 22.7%YTD, tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá lần lượt tăng nhẹ ở mức 4.5%YTD và 2.8%YTD.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652265296842_TCB_KBSV_2022-05-11.pdf

20.     STK [ Nắm giữ – 67,500đ/cp ]: Chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới  – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 11/05/2022

 • Năm 2022, doanh nghiệp dự kiến kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng với lợi nhuận 300.3 tỷ đồng (+7.8% YoY) và doanh thu đạt 2,606.7 tỷ đồng (+27.7% YoY) với dự phóng giá bán tăng 11%, chênh lệch giá tăng 4% và thuế ở mức 11.7%. Bên cạnh đó, doanh thu từ sợi tái chế được kỳ vọng sẽ chiếm 54%, tăng so với mức 50% trong năm 2021. Kết quả kinh doanh sơ bộ trong Q1/2022 với lợi nhuận đạt 76.1 tỷ đồng (+8.4% YoY) và doanh thu 612 tỷ đồng (+7.8% YoY).
 • Dự án Unitex giai đoạn 1 khởi công trong tháng 4/2022, chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch trước và bắt đầu vận hành vào cuối năm 2023, tập trung sản xuất sợi tái chế (~60%) và sợi có giá trị cao. Tổng vốn đầu tư của dự án sẽ không vượt quá kế hoạch ban đầu dù chi phí vật liệu tăng cao nhờ đã ký kết hợp đồng mua máy móc thiết bị từ 2021.
 • STK sẽ phát hành 13.6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:5, phân phối cổ phiếu quỹ cho người lao động theo chương trình ESOP 1.04 triệu cổ phiếu quỹ với giá 20,000đ/cp và phát hành riêng lẻ 13.5 triệu cổ phiếu, hạn chế giao dịch 1 năm với giá chào bán sẽ chiết khấu khoảng 7-10% so với thị giá thời điểm phát hành

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652265368369_STK_KBSV_2022-05-11.pdf

21.     SAB [ Tích cực – 188,000đ/cp ]: Khởi đầu thuận lợi – Báo cáo phân tích – SSI – 11/05/2022

 • Luận điểm đầu tư: SAB ghi nhận KQKD Q1/2022 đáng khích lệ, với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng 25% so với cùng kỳ. Việc mở rộng thị phần của công ty cũng rất đáng khích lệ, cũng như việc mở cửa trở lại nền kinh tế đã giúp SAB phục hồi mặc dù cạnh tranh gay gắt. SSI giữ nguyên ước tính với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 lần lượt là 32 nghìn tỷ đồng (+21,6% so với cùng kỳ) & 4,7 nghìn tỷ đồng (+19,6% so với cùng kỳ). SSI cũng duy trì giá mục tiêu 1 năm là 188.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 14%), cũng như khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu SAB.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652262656579_SAB_SSI_2022-05-11.pdf

22.     MWG [ MUA – 181,300đ/cp ]: Q1/2022: lợi nhuận thuần tăng 8%, thấp hơn một chút so với dự báo  – Báo cáo nhanh – HSC – 11/05/2022

 • Trong Q1/2022, doanh thu thuần của MWG tăng 18% so với cùng kỳ đạt 36.467 tỷ đồng, đạt 26% dự báo của HSC. Trong khi đó, lợi nhuận thuần tăng 8% đạt 1.445 tỷ đồng, đạt 23% dự báo cả năm của HSC. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần vẫn thấp hơn một chút so với dự báo của HSC. Tính riêng tháng 3, doanh thu thuần đạt 11.084 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần đạt 368 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
 • Tổng doanh thu thuần các chuỗi TGDĐ, ĐMX và Top Zone đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ trong quý. HSC ước tính tổng lợi nhuận thuần 3 chuỗi này đạt 2.195 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận của MWG và bù đắp phần lỗ của chuỗi BHX. Doanh thu thuần và lợi nhuận thuần đều vượt dự báo của HSC và đạt lần lượt 28% và 31% dự báo cả năm của mỗi chuỗi.
 • Với 874 cửa hàng (tăng 113% so với cùng kỳ), doanh thu thuần mô hình ĐMX Supermini đạt 2.700 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Trong khi đó, Top Zone, chuỗi cửa hàng độc quyền phân phối sản phẩm của Apple đã được vận hành từ tháng 10/2021, đã có 29 cửa hàng tính tới cuối Q1/2022 với doanh thu thuần đạt 470 tỷ đồng.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652262249687_MWG_HSC_2022-05-11.pdf

23.     HPG [ Tích cực – 50,600đ/cp ]: Định giá đã về mức hấp dẫn – Báo cáo phân tích – SSI – 11/05/2022

 • Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng Q1/2022 của HPG lần lượt đạt 44,1 nghìn tỷ đồng và 8,2 tỷ đồng, tăng 41% và 17% so với cùng kỳ. Sản lượng thép xây dựng của công ty đạt kỷ lục là 1,34 triệu tấn – tăng 57% so với cùng kỳ hay 23% so với quý trước. Sản lượng tiêu thụ thép HRC cũng tăng 15% so với cùng kỳ đạt 763 nghìn tấn, trong khi sản lượng thép dẹt thành phẩm (bao gồm cả thép ống và thép mạ) tăng 20% so với cùng kỳ đạt 313 nghìn tấn, nhờ nhu cầu trong nước phục hồi. Giá thép xây dựng tăng 15% so với đầu năm đã giúp HPG tận dụng lợi thế của hàng tồn kho giá thấp và hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận gộp lên 22,9% từ mức 21,4% trong Q4/2021.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652262562408_HPG_SSI_2022-05-11.pdf

24.     DGW [ Tích cực – 167,189đ/cp ]: 2Q22: Kế hoạch lợi nhuận ròng tăng trưởng 55% YoY – Báo cáo doanh nghiệp – BVSC – 11/05/2022

 • DGW đã tổ chức thành công buổi gặp mặt trực tuyến nhà đầu tư gần đây. Ban lãnh đạo tập trung vào: (1) kế hoạch kinh doanh 2Q22; (2) việc phân phối độc quyền các thương hiệu mới – Whirlpool và TV Xiaomi; và (3) tích cực gia tăng hàng tồn kho để tránh gián đoạn nguồn cung do chính sách zero-COVID của Trung Quốc.
 • DGW đã công bố kế hoạch kinh doanh 2Q22, kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh 55,2% YoY đạt 180 tỷ với kế hoạch doanh thu thuần đạt 6.000 tỷ (+42,2% YoY). Thực tế, mục tiêu lợi nhuận ròng 2Q22 của công ty sát với kỳ vọng của BVSC là 180-200 tỷ (+55,2-71,8% YoY) trong bản cập nhật gần đây nhất.
 • BVSC tin rằng mức tăng thị phần đã được chứng minh của Apple và Xiaomi, cùng với vị trí dẫn đầu thị trường phân phối máy tính xách tay của DGW sẽ đảm bảo tăng trưởng doanh thu trong 2Q22. Những đóng góp lần đầu tiên từ các thương hiệu mới và được phân phối độc quyền, bao gồm: Whirpool (từ Tháng 5) và TV Xiaomi (từ Tháng 6) sẽ ngày càng hỗ trợ triển vọng tương lai của Công ty, theo quan điểm của BVSC.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652263746313_DGW_BVSC_2022-05-11.pdf

25.     CTG [ Trung lập ]: Lợi nhuận Quý 1 giảm so với nền cao cùng kỳ – Báo cáo cập nhật – BVSC – 11/05/2022

 • Ngân hàng Vietinbank đã công bố báo cáo tài chính Quý 1/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 4.664 tỷ đồng (-27,8% yoy). LNST của Vietinbank sụt giảm do nền cùng kỳ ở mức rất cao cũng như chi phí dự phòng tăng mạnh.
 • Quý 1/2022, tín dụng Vietinbank tăng 9,1% YTD, đây là mức tăng trưởng tín dụng trong một quý cao nhất từ giữa năm 2018 tới nay và cao gần gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%.
 • Tỷ lệ nợ xấu cuối Quý 1/2022 ở mức 1,25%, giảm 1 bps so với cuối năm 2021. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% cuối năm 2021 lên 197% cuối Quý 1/2022. Nợ gốc tái cơ cấu cuối Quý 1/2022 giảm về mức 8,4 nghìn tỷ đồng so với mức 10,3 nghìn tỷ đồng cuối năm 2021.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652263164016_CTG_BVSC_2022-05-11.pdf

26.     BID [ Nắm giữ – 45,700đ/cp ]: Q1/2022: KQKD khả quan nhờ trích lập dự phòng giảm  – Báo cáo nhanh – HSC – 11/05/2022

 • BID đã công bố KQKD Q1/2022 với lợi nhuận thuần tăng 39,9% so với cùng kỳ đạt 3.704 tỷ đồng; nhờ tổng thu nhập HĐ (tăng 11,1% so với cùng kỳ) tăng khá cộng với chi phí HĐ (tăng 7,1% so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng (tăng 3% so với cùng kỳ) được kiểm soát tốt. Lợi nhuận thực hiện Q1/2022 thấp hơn một chút so với ước tính và bằng 22% dự báo của HSC cho cả năm 2022.
 • Tổng tín dụng tăng 4,6% so với đầu năm đạt 1,432 triệu tỷ đồng, với cả cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng khá. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong Q1/2022 đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 1% tổng tín dụng của BID. Về mặt huy động, tiền gửi khách hàng tăng 1,2% so với đầu năm đạt 1,396 triệu tỷ đồng và giấy tờ có giá tăng 3,4% so với đầu năm đạt 127,8 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tăng nhẹ lên 20,3% từ 19,7% tại thời điểm cuối Q4/2021.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652262380929_BID_HSC_2022-05-11.pdf

27.     ACB [ Tích cực – 41,914đ/cp ]: 1Q22: Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 32,5% YoY – Báo cáo cập nhật – BVSC – 11/05/2022

 • Cho vay khách hàng 1Q22 của ACB tăng 5,0% YTD lên 380 nghìn tỷ so với hạn mức tín dụng ban đầu 10% và tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trong 1Q22 là 5,0%. • Theo Ban lãnh đạo, các khoản cho vay bán lẻ duy trì tỷ trọng lớn nhất, chiếm 93% tổng dư nợ, trong khi cho vay đối doanh nghiệp lớn chiếm 7%. • Cho vay thế chấp hiện chiếm 30% cho vay bán lẻ, trong khi phần lớn 70% còn lại là cho vay mục đích kinh doanh, cho phép ACB cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm hơn.
 • Về huy động, tiền gửi khách hàng 1Q22 của ACB tăng 1,6% YTD lên 386 nghìn tỷ; trong đó, CASA vẫn là điểm nhấn chính, tăng lên mức cao mới là 26,9% so với 25,5% trong 4Q21 và 22,1% trong 1Q21. Do đó, tỷ lệ LDR quy định trong 1Q22 của ACB đã được tối ưu hóa từ 79,0% trong 4Q21 lên 83,2%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652263412197_ACB_BVSC_2022-05-11.pdf

28.     VPB [ MUA – 44,400đ/cp ]: Kế hoạch tăng trưởng cao trong năm 2022 – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 12/05/2022

 • 1Q2022, thu nhập lãi thuần đạt 9,888 tỷ VND (+16.0% QoQ, +8.4% YoY). Thu nhập ngoài lãi đạt 8,382 tỷ VND (+229% QoQ, +334% YoY) khiến TOI đạt 18,270 tỷ VND, tăng 65.3% Yoy. Chi phí trích lập dự phòng thấp hơn so với 2 quý gần đây, đạt 4,132 tỷ VND (-23.1% QoQ, -7.2% YoY) khiến LNTT 1Q2022 đạt 11,146 tỷ VND (+291.8% QoQ, +178.2% YoY).
 • VPB đặt kế hoạch tham vọng trong năm 2022 với tổng tài sản đạt 697,413 tỷ VND, tăng 27.4% YoY; Dư nợ tín dụng đạt 518,440 tỷ VND tương đương mức tăng trưởng 35%; LNTT đạt 29,662 tỷ VND, tăng 106.5% YoY trong đó LNTT ngân hàng mẹ tăng 66.0% YoY.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652352568501_VPB_KBSV_2022-05-12.pdf

29.     HPG [ MUA – 65,300đ/cp ]: Sản lượng tiêu thụ thấp: Giá cao khiến nhu cầu sụt giảm – Báo cáo nhanh – HSC – 12/05/2022

 • HPG công bố sản lượng tiêu thụ tháng 4/2022 thấp với sản lượng tiêu thụ thép xây dựng giảm 31% so với cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ phôi thép giảm 65% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ ống thép giảm 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ thép cuộn cán nóng (HRC) và tôn vẫn tăng trưởng dương lần lượt 21% và 62% so với cùng kỳ.
 • HPG công bố sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của tháng 4/2022 giảm mạnh 31% so với cùng kỳ và 42% so với tháng trước xuống 298.000 tấn, một số nguyên nhân như sau: • Giá thép xây dựng cao tác động tiêu cực đến nhu cầu thực đối với các sản phẩm thép xây dựng trong nước. • Trong tháng 3/2022, do lo ngại giá thép tiếp tục tăng nên các đại lý đã đẩy mạnh tích trữ một lượng lớn hàng tồn kho. Do đó, các đại lý cần phải thanh lý hàng tồn kho trước khi tích trữ trở lại. • Các đơn đặt hàng mới cũng bị ảnh hưởng tiêu cực do các đại lý chờ đợi giá thép điều chỉnh trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào đã giảm kể từ tháng 4/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652352728699_HPG_HSC_2022-05-12.pdf

30.     ACB [ MUA – 40,700đ/cp ]: Mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 12/05/2022

 • ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần quý 1 đạt 5,441 tỷ VND (+13.5%QoQ và +17.3%YoY), thu nhập ngoài lãi đạt 1,409 tỷ VND (+19.8%QoQ và +36.1%YoY). Ngân hàng ghi nhận hoàn nhập 2.84 tỷ VND chi phí dự phòng trong khi chi phí dự phòng cùng kỳ là 606 tỷ VND. Nhờ đó, LNTT 1Q2022 tăng khoảng 32.5%YoY, đạt 4,114 tỷ VND.
 • Lợi suất đầu ra bình quân 1Q2022 tăng nhẹ 13bps QoQ, đạt 7.02%. Tỷ lệ CASA tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 26.7% giúp tiết giảm 20bps QoQ cho chi phí vốn. Biên lãi thuần (NIM) nhờ đó tăng 32bps QoQ, đạt 4.22%.
 • Tỷ lệ nợ xấu 1Q2022 tăng nhẹ 5bps so với cuối năm 2021 do chuyển dịch nợ nhóm 2 xuống các nhóm thấp hơn. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm còn 187.8% – vẫn ở mức cao so với ngành. Nợ tái cơ cấu kéo theo tiếp tục giảm 2,000 tỷ VND xuống còn 15,000 tỷ VND (chiếm 3.95% tổng dư nợ).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652353248378_ACB_KBSV_2022-05-12.pdf

31.     VNM [ MUA – 84,100đ/cp ]: Q1/2022 biên lợi nhuận giảm mạnh, khó khăn vẫn còn trong các quý tiếp theo – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 13/05/2022

 • Kết thúc Q1/2022, doanh thu thuần VNM đạt 13,878 tỷ đồng (+5.2% YoY); trong khi đó, LNST hợp nhất đạt 2,283 tỷ đồng (-12% YoY). Qua đó, lần lượt hoàn thành 21.3% và 23.1% kế hoạch năm 2022. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp LNST hợp nhất của VNM tăng trưởng âm.
 • Về thị phần, BLĐ chia sẻ rằng hiện tại thị phần của VNM vẫn duy trì tốt so với cùng kì năm ngoái. Trong Q1/2022, dòng sản phẩm sữa chua và sữa nước có KQKD tương đối ấn tượng, trái ngược với tình hình của sữa bột và sữa đặc.
 • KBSV cho rằng BLNG của VNM sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất vào Q2/2022 – khi dùng nguyên liệu chốt giá trong Q1/2022. Nhìn chung, cho cả năm 2022, KBSV điều chỉnh BLNG của VNM từ 43% xuống mức hơn 41%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652437707516_VNM_KBSV_2022-05-13.pdf

32.     NVL [ Trung lập ]: Lợi nhuận ròng Quý 1 tăng 101%YoY – Báo cáo phân tích – KBSV – 13/05/2022

 • Doanh thu trong quý 1/2022 đạt 1,956 tỷ VND (-57% YoY) trong đó doanh thu từ chuyển nhượng BĐS trong quý đạt 1,542 tỷ VND (-63YoY) đến từ bàn giao các căn hộ tại dự án Novaworld Phan Thiết, Hồ Tràm, NovaHills Mũi Né, Soho Residence, Victoria Village và Aqua City.
 • Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1,079 tỷ VND (+101% YoY). Lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ nhờ khoản lãi 1,269 tỷ VND từ đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley.
 • Biên lợi nhuận gộp đạt 37%, giảm nhẹ so với mức 38% của cùng kì năm 2021.
 • Hoạt động bán hàng trong quý 1 tăng trưởng tốt khi NVL đã bán được 1,732 sản phẩm (-5%YoY) tương đương với tổng giá trị hợp đồng đạt khoảng 28 nghìn tỷ VND (+62%YoY).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652437792877_NVL_KBSV_2022-05-13.pdf

33.     ACG [ Trung lập – 78,000đ/cp ]: Biên lợi nhuận gộp vượt kỳ vọng; vừa mua 30% cổ phần một nhà phát triển bất động sản – Báo cáo KQKD – VCSC – 13/05/2022

 • CTCP Gỗ An Cường (ACG) đã công bố KQKD quý 1/2022, trong đó doanh thu và LNST lần lượt tăng 9% và 19% YoY, đạt 20% và 21% dự báo cả năm của VCSC. VCSC lưu ý rằng quý 1 thường là mùa thấp điểm đối với ACG.
 • Doanh thu đã lấy lại tăng trưởng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu – phù hợp với kỳ vọng của VCSC – do gián đoạn của COVID-19 lên sản xuất và trang trí nội thất ở Việt Nam giờ đã hạ nhiệt.
 • Biên lợi nhuận gộp quý 1/2022 cao hơn kỳ vọng của VCSC. VCSC đã đánh giá thấp khả năng duy trì biên lợi nhuận của ACG trong bối cảnh giá cốt ván gỗ đầu vào tăng mạnh. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,4% – gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước và cao hơn dự báo năm 2022 của VCSC là 25,4%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652437314870_ACG_VCSC_2022-05-13.pdf

34.     ACB [ MUA – 45,000đ/cp ]: Triển vọng lợi nhuận tích cực; duy trì khuyến nghị Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 13/05/2022

 • ACB gần đây đã công bố lợi nhuận thuần Q1/2022 đạt 3.288 tỷ đồng (tăng 32,4% so với cùng kỳ) nhờ tổng thu nhập HĐ tăng 20,7% so với cùng kỳ và hoàn nhập chi phí dự phòng (từ nợ tái cơ cấu). KQKD Q1/2022 tích cực nhưng nói chung sát kỳ vọng và bằng 24% dự báo của HSC cho cả năm 2022.
 • HSC gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận năm 2022-2023 sau khi nâng giả định thu nhập lãi thuần và giảm giả định chi phí dự phòng nhưng cũng nâng giả định chi phí HĐ. Dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 tăng trưởng 42% nhờ tổng thu nhập HĐ tăng trưởng 16,5% và chi phí dự phòng giảm. Trong khi đó HSC dự báo lợi nhuận năm 2023 (tăng trưởng 17,4%) và năm 2024 (tăng trưởng 14,8%) sẽ tăng trưởng ở mức thấp hơn dựa trên mô hình kinh doanh thận trọng và tập trung vào khách hàng cá nhân của ACB. Nói chung, theo dự báo mới bao gồm dự báo lần đầu cho năm 2024 – dự báo của HSC cao hơn thị trường cho cả 3 năm – lợi nhuận thuần 3 năm tới tăng trưởng với tốc độ CAGR 24,1%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652436785782_ACB_HSC_2022-05-13.pdf

Quý nhà đầu tư lưu ý:

Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các công ty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

———-Team LTBNM tổng hợp ————-

BÀI VIẾT LIÊN QUAN