TỔNG HỢP BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỪ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỪ 16/05 – 20/05/2022

Lượt xem: 494 | Ngày đăng: 25/05/2022 | Báo cáo từ CTCK Blog

Kính gửi các anh chị đầu tư!

Team buôn nước mắm Cập nhật các báo cáo từ ngày 16/05 – 20/05/2022

 1. VRE [ MUA – 39,100đ/cp ]: Nền tảng mạnh mẽ được tái khẳng định; nâng khuyến nghị lên Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 16/05/2022
 2. VNM [ Trung lập – 93,000đ/cp ] Kế hoạch tăng trưởng một chữ số trong giai đoạn 2022 – 2026 – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 16/05/2022
 3. VIC [ Trung lập – 83,200đ/cp ] ĐHCĐTN 2022: Kế hoạch tham vọng cho mảng sản xuất xe điện – Báo cáo nhanh – HSC – 16/05/2022
 4. VIB [ Trung lập – 30,700đ/cp ]: Chờ đợi bước tiến mới cho bancassurance – Báo cáo phân tích – SSI – 16/05/2022
 5. VHC [ MUA – 126,000đ/cp ]: Nâng giá mục tiêu nhờ triển vọng tích cực; Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 16/05/2022
 6. TLG [ Trung lập – 49,500đ/cp ]: Kế hoạch 2022 thận trọng trong bối cảnh chi phí tăng cao – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 16/05/2022
 7. REE [ MUA – 111,600đ/cp] Tăng trưởng bền vững nhờ năng lượng xanh – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 16/05/2022
 8. PVT [ Nắm giữ – 49,300đ/cp ]: Sự đóng góp của các tàu chở dầu mới dẫn dắt lợi nhuận quý 1, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022
 9. NKG [ Trung lập – 44,900đ/cp ]: KQKD quý 1/2022 tích cực nhờ hoàn nhập dự phòng – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022
 10. HT1 [ Trung lập – 19,500đ/cp ]: KQKD quý 1/2022 kém khả quan do giá than tăng cao gây áp lực lên biên lợi nhuận – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022
 11. DGW [ Trung lập – 146,000đ/cp ]: Lợi nhuận quý 1/2022 tăng trưởng mạnh thúc đẩy triển vọng tươi sáng – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022
 12. DCM [ Trung lập – 45,200đ/cp ]: KQKD quý 1/2022 nhờ giá và sản lượng urê tăng mạnh – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022
 13. CTG [ MUA – 38,400đ/cp ]: Kế hoạch LNTT 2022 tăng 15% YoY – Báo cáo KQKD – KBSV – 16/05/2022
 14. CTD [ Trung lập – 75,700đ/cp ]: Kế hoạch 2022 khiêm tốn; Giá trị hợp đồng ký mới trong quý 1/2022 cao – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 16/05/2022
 15. CRE [ MUA – 45,000đ/cp ] ĐHCĐ: Kế hoạch LNTT thấp hơn 17% so với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 16/05/2022
 16. BMP [ Trung lập – 65,000đ/cp ]: Kế hoạch năm 2022 tích cực so với mức thấp của năm 2021 – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 16/05/2022
 17. ACB [ MUA – 43,000đ/cp ]: Gánh nặng dự phòng giảm – Báo cáo phân tích – SSI – 16/05/2022
 18. VND [ Trung lập ]: Cập nhật ĐHCĐ và cập nhật nhanh KQKD Q1/2022 – Báo cáo cập nhật – SSI – 17/05/2022
 19. VEA [ MUA – 56,900đ/cp ]: Tháng 4/2022: Doanh số ô tô tăng mạnh – Báo cáo nhanh – HSC – 18/05/2022
 20. VHM [ Trung lập – 107,000đ/cp ]: Đại dự án Ocean Park – The Empire sẽ ra mắt vào ngày 30/04 – Báo cáo KQKD – VCSC – 18/05/2022
 21. TCB [ MUA – 57,800đ/cp ]: Khó khăn ngắn hạn nhưng định giá hấp dẫn – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 18/05/2022
 22. QNS [ Trung lập – 47,000đ/cp ]: KQKD trái chiều dù doanh số bán sữa đậu nành tăng mạnh – Báo cáo KQKD – VCSC – 18/05/2022
 23. POW [ Trung lập – 18,500đ/cp ]: Giá CGM mạnh bù đắp cho sản lượng điện giảm – Báo cáo KQKD – VCSC – 18/05/2022
 24. MBB [ MUA – 36,500đ/cp ]: Duy trì tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 1 – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 18/05/2022
 25. LHG [ Trung lập – 67,000đ/cp ]: Kế hoạch kinh doanh thận trọng; dự án mở rộng sẽ bắt đầu kinh doanh trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 18/05/2022
 26. KDH [ Trung lập – 57,600đ/cp ]: Lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2022 nhờ ghi nhận lãi từ việc hợp nhất lô đất – Báo cáo KQKD – VCSC – 18/05/2022
 27. VNM [ Trung lập – 93,000đ/cp ]: Doanh thu trong nước thấp, biên LN gộp bị ảnh hưởng – Báo cáo KQKD – VCSC – 19/05/2022
 28. SCS [ Trung lập – 173,200đ/cp ]: Công suất sẽ mở rộng, kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 85% được phê duyệt – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 19/05/2022
 29. PTB [ MUA – 119,000đ/cp ]: Đơn hàng gỗ duy trì tích cực – Báo cáo cập nhật – SSI – 19/05/2022
 30. OCB [ MUA – 26,400đ/cp ]: Định giá chiết khấu sâu; nâng khuyến nghị lên Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 19/05/2022
 31. MSN [ Trung lập ]: Cập nhật ĐHCĐ năm 2022 và KQKD Q1/2022 – Báo cáo cập nhật – SSI – 19/05/2022
 32. KBC [ Trung lập – 60,600đ/cp ]: Doanh số bán đất thấp, khoản lợi nhuận phi tiền mặt bất thường được ghi nhận trong quý 1/2022 – Báo cáo KQKD – VCSC – 19/05/2022
 33. HPG [ MUA – 65,300đ/cp ]: Giá thép giảm lần thứ 2 liên tiếp trong tháng 5 – Báo cáo nhanh – HSC – 19/05/2022
 34. GVR [ Trung lập – 35,900đ/cp ]: Lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2022 nhờ thu nhập từ bồi thường – Báo cáo KQKD – VCSC – 19/05/2022
 35. ACV [ Trung lập – 87,200đ/cp ]: Lợi nhuận cốt lõi cải thiện trong quý 1/2022 nhờ biên lợi nhuận gộp tăng – Báo cáo KQKD – VCSC – 19/05/2022
 36. VHM [ MUA – 89,200đ/cp ]: Doanh số bán nhà tăng; nâng khuyến nghị lên Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 20/05/2022
 37. VCB [ Trung lập ]: Giành lại một phần thị phần CASA – Báo cáo cập nhật – SSI – 20/05/2022
 38. PVS [ Trung lập – 32,800đ/cp ]: KQKD quý 1/2021 phục hồi phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD – VCSC – 20/05/2022
 39. PVD [ Trung lập – 27,300đ/cp ]: Ghi nhận lỗ trong quý 1 do mảng khoanphục hồi chậ – Báo cáo KQKD – VCSC – 20/05/2022
 40. NKG [ MUA – 55,800đ/cp ]: Sản lượng tiêu thụ tháng 4/2022 hồi phục so với cùng kỳ – Báo cáo nhanh – HSC – 20/05/2022
 41. ACV [ MUA – 114,000đ/cp ]: Đón chào du khách quốc tế – Báo cáo cập nhật – VNDS – 20/05/2022

Quý nhà đầu tư lưu ý:

Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các công ty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

1.    VRE [ MUA – 39,100đ/cp ]: Nền tảng mạnh mẽ được tái khẳng định; nâng khuyến nghị lên Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 16/05/2022

 • VRE tổ chức ĐHCĐ năm 2022 tại Hà Nội vào ngày 10/5/2022; Cổ đông tham dự đầy đủ và thông qua tất cả các tờ trình. BLĐ chia sẻ rằng Công ty đã hồi phục tốt và kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ hồi phục lại mức 80-90% so với trước dịch COVID-19 vào cuối năm 2022.
 • HSC duy trì dự báo giai đoạn 2022-2024. Trong năm 2022, HSC dự báo lợi nhuận thuần đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 100,3%) và doanh thu đạt 8,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 49,4%). Nhìn chung, HSC dự báo CAGR lợi nhuận thuần của VRE trong giai đoạn 2021-2024 sẽ là 40% đạt 3,6 nghìn tỷ đồng trong năm 2024, từ 1,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2021.
 • HSC duy trì giá mục tiêu theo phương pháp SOTP là 39.100đ/cp. HSC cũng áp dụng mức chiết khấu 10% (giữ nguyên) đối với giá trị hợp lý (RNAV) theo phương pháp SoTP là 43.408đ.
 • Cổ phiếu đã sụt giảm 21,4% trong 3 tháng qua. HSC cho rằng mức sụt giảm này là không có cơ sở do VRE được hưởng lợi từ xu hướng hồi phục sau dịch COVID-19. Cổ phiếu hiện đang giao dịch chiết khấu 35,3% so với RNAV (giá trị hợp lý) so với mức chiết khấu bình quân trong 3 năm qua là 23%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652691855596_VRE_HSC_2022-05-16.pdf

2.    VIC [ Trung lập – 83,200đ/cp ] ĐHCĐTN 2022: Kế hoạch tham vọng cho mảng sản xuất xe điện – Báo cáo nhanh – HSC – 16/05/2022

 • Cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2022 là 140 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 11,4%) và lợi nhuận thuần là 6 nghìn tỷ đồng (so với lỗ 7,6 nghìn tỷ đồng trong năm 2021). So với lợi nhuận HĐKD cốt lõi năm 2021 (loại bỏ chi phí không thường xuyên liên quan đến dịch Covid-19 và tiền phạt trả cho nhà cung cấp vì dừng sản xuất xe xăng), kế hoạch lợi nhuận thuần năm 2022 tăng trưởng 131%. Kế hoạch doanh thu của ban lãnh đạo thấp hơn 11,4% so với dự báo của HSC nhưng kế hoạch LNST cao hơn 79,5%. HSC cho rằng sự khác biệt nằm ở giả định chi phí phát sinh từ ghi nhận giảm tài sản cố định sau khi Vinfast dừng sản xuất xe xăng.
 • Tại Đại hội, ban lãnh đạo đã chia sẻ về tầm nhìn đối với lĩnh vực sản xuất xe điện. Vinfast đặt mục tiêu tiêu thụ 750.000 xe điện tại thị trường Mỹ vào khoảng năm 2026, trong đó 80% xe được sản xuất tại Việt Nam. Trong năm nay, HSC dự kiến bàn giao 17.000 xe tại thị trường Mỹ và hiện đã có 4.000 đơn đặt hàng. Chiến lược bán hàng tập trung vào chất lượng tốt và giá phải chăng, và công ty sẽ cho thuê pin nhằm hạ chi phí mua xe ban đầu cho khách hàng. HSC tin rằng kế hoạch năm nay là tham vọng và dự báo số lượng xe tiêu thụ năm 2022 là 10.000 xe

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652691642743_VIC_HSC_2022-05-16.pdf

3.    VIB [ Trung lập – 30,700đ/cp ]: Chờ đợi bước tiến mới cho bancassurance – Báo cáo phân tích – SSI – 16/05/2022

 • VIB vốn là ngân hàng có tỷ trọng cho vay bán lẻ cao nhất, khoảng 86,5% tổng dư nợ. Số dư trái phiếu doanh nghiệp được duy trì khoảng 1% tổng tín dụng (2,6 nghìn tỷ đồng trong Q1/2022; thấp hơn TPB và OCB). Do đó, VIB đã giảm thiểu được rủi ro và khá thận trọng với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong Q1/2022, VIB đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đáng kể là +26% so với cùng kỳ (đạt 2,3 nghìn tỷ đồng), nhờ hệ số CIR cải thiện 360 bps so với cùng kỳ lên mức 35,3% và cho vay mua nhà tăng 7,4% so với đầu năm đạt mức 91 nghìn tỷ đồng.
 • Tuy nhiên, thu nhập từ bancassurance giảm mạnh -36,2% so với cùng kỳ trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Chất lượng tài sản cần được theo dõi chặt chẽ, do bộ đệm rủi ro tín dụng tương đối thấp của ngân hàng so với các ngân hàng khác (51,8% so với trung bình ngành là 148,3%). Do đó, SSI đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu của VIB, với giá mục tiêu 1 năm là 30.700 đồng/cổ phiếu.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652694572127_VIB_SSI_2022-05-16.pdf

4.    VHC [ MUA – 126,000đ/cp ]: Nâng giá mục tiêu nhờ triển vọng tích cực; Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 16/05/2022

 • KQKD Q1/2022 mạnh mẽ và vượt dự báo của HSC với doanh thu thuần tăng 82,7% so với cùng kỳ đạt 3.268 tỷ đồng và lợi nhuận thuần tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ đạt 548 tỷ đồng (tăng 318% so với cùng kỳ), đạt 33,4% dự báo (trước khi điều chỉnh) cả năm 2022 của HSC và vượt 10% dự báo Q1/2022 của HSC. Doanh thu tăng trưởng mạnh tại tất cả các mảng kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận tăng đáng kể nhờ giá xuất khẩu cá tra cao.
 • HSC nâng lần lượt 21,4%, 22,5% và 21,9% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022, 2023 và 2024 đạt lần lượt 1.991 tỷ đồng (tăng trưởng 80,8%), 2.204 tỷ đồng (tăng trưởng 10,7%) và 2.380 tỷ đồng (tăng trưởng 8%). HSC điều chỉnh tăng dự báo sau khi nâng dự báo doanh thu tất cả các mảng kinh doanh. Đối với cá tra fillet, sản phẩm chủ lực của VHC, HSC nâng dự báo sản lượng tiêu thụ và giá bán. Với nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính tăng mạnh, đà tăng trưởng vẫn sẽ được duy trì và HSC kỳ vọng sản lượng và giá xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng. EPS dự phóng mới của HSC cao hơn 32-38% so với dự báo của HSC trong giai đoạn 2022-2024, phản ánh quan điểm tích cực hơn đối với VHC.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652691756976_VHC_HSC_2022-05-16.pdf

5.    TLG [ Trung lập – 49,500đ/cp ]: Kế hoạch 2022 thận trọng trong bối cảnh chi phí tăng cao – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 16/05/2022

 • Kế hoạch kinh doanh năm 2022 thận trọng trong bối cảnh giá vốn hàng bán và chi phí marketing tăng cao. TLG đặt mục tiêu doanh thu đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+22% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 280 tỷ đồng (+1% YoY) trong năm 2022. Kế hoạch doanh thu năm 2022 của TLG tương đương với 100% dự báo hiện tại của VCSC; tuy nhiên, kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thấp hơn kỳ vọng của VCSC khi chỉ tương đương 86% dự báo hiện tại của VCSC là 324 tỷ đồng (+17% YoY). VCSC cho rằng sự khác biệt giữa kế hoạch của TLG và dự báo của VCSC cho LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 do ban lãnh đạo có quan điểm thận trọng liên quan đến 1) tốc độ phục hồi của nhu cầu trong nước trong bối cảnh tác động kéo dài của dịch COVID-19 đối với chi tiêu của người tiêu dùng và 2) giá nhựa đầu vào cao cũng như chi phí liên quan đến các hoạt động khuyến mãi sau dịch COVID. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về dự báo năm 2022 của VCSC cho TLG trong Báo cáo cập nhật gần nhất của VCSC, ngày 09/02/2022.
 • TLG đã công bố KQKD quý 1/2022 khả quan. TLG đã công bố KQKD quý 1/2022 sơ bộ với doanh thu đạt 794 tỷ đồng (+17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 115 tỷ đồng (+35% YoY và +18% QoQ). LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 của TLG cao hơn kỳ vọng của VCSC khi đã hoàn thành 35% dự báo cả năm của VCSC và 41% kế hoạch năm 2022 của TLG.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652693951936_TLG_VCSC_2022-05-16.pdf

6.  REE [ MUA – 111,600đ/cp] Tăng trưởng bền vững nhờ năng lượng xanh – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 16/05/2022

 • Với tình trạng quá tải sân bay ở khu vực Nam Bộ, sẽ dẫn tới nhu cầu đầu tư mở rộng mới các sân bay và REE với tư cách nhà thầu cơ điện hàng đầu sẽ có khả năng trúng thầu các dự án sân bay lớn như dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Ngoài ra, thị trường Bất động sản phục hồi sẽ là tín hiệu tích cực cho mảng M&E. KBSV ước tính tăng trưởng CAGR của mảng này sẽ đạt 21.5%/năm nhờ vào những triển vọng hồi phục tích cực.
 • KBSV cho rằng, mảng cho thuê văn phòng của REE sẽ giữ được tăng trưởng doanh thu ổn định với CAGR 2022-2026 đạt 10.8%/năm nhờ vào: (1) Tỷ lệ lấp đầy sẽ tiếp tục duy trì ở mức trung bình 98-100%, (2) Giá cho thuê văn phòng tiếp tục có xu hướng tăng trong trung và dài hạn, và (3) E.town 6 hoạt động trong năm 2023 sẽ góp phần tăng diện tích cho thuê của REE với giá thuê trung bình cao hơn, đạt khoảng 27 USD/m2 /tháng.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652694929524_REE_KBSV_2022-05-16.pdf

7.    PVT [ Nắm giữ – 49,300đ/cp ]: Sự đóng góp của các tàu chở dầu mới dẫn dắt lợi nhuận quý 1, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022

 • Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) đã công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng lần lượt 17,8% YoY và 16,5% YoY nhờ 1) đóng góp từ các tàu chở dầu mới mua trong 6 tháng cuối năm 2021 và 2) nhu cầu vận tải phục hồi. LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo chỉ tăng 11,8% YoY do không có lợi nhuận bất thường từ việc thanh lý tàu chở dầu trong quý 1/2022.
 • Trong quý 1/2021, PVT đầu tư vào 2 tàu chở hóa chất mới với vốn đầu tư 361 tỷ đồng, hoàn thành 16,9% dự báo cả năm của VCSC.
 • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 1/2022 lần lượt hoàn thành 22,8% và 18,7% dự báo cả năm của VCSC và phù hợp với kỳ vọng của VCSC. VCSC kỳ vọng lợi nhuận sẽ cao hơn trong các quý tiếp theo do 1) lợi nhuận ròng thường thấp trong quý 1 khi công ty ghi nhận trước chi phí bảo trì và 2) VCSC kỳ vọng PVT có thể tăng giá thuê tàu chở dầu thô/hóa chất cho một số hợp đồng vận tải nước ngoài trong quý 2/2022 khi giá thuê tàu chở dầu thô/hóa chất quốc tế đã phục hồi kể từ tháng 3/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652693691555_PVT_VCSC_2022-05-16.pdf

8.    NKG [ Trung lập – 44,900đ/cp ]: KQKD quý 1/2022 tích cực nhờ hoàn nhập dự phòng – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022

 • CTCP Thép Nam Kim (NKG) đã công bố KQKD quý 1/2022 chính thức, phù hợp với kết quả sơ bộ được công bố tại ĐHCĐ của công ty vào ngày 22/04. NKG công bố doanh thu quý 1/2022 đạt 7,2 nghìn tỷ đồng (+ 47% YoY và -19% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 507 tỷ đồng (+59% YoY và +12% QoQ).
 • LNST sau lợi ích CĐTS tăng trưởng mạnh chủ yếu do NKG hoàn nhập khoảng 300 tỷ đồng chi phí dự phòng trong quý 1/2022, dẫn đến biên lợi nhuận gộp quý 1/2022 của công ty cao hơn so với mức 12,6% trong quý 1/2021 và 12,0% trong quý 4/2021, dù diễn biến chênh lệch thấp hơn giữa giá thép cuộn cán nóng (HRC) đầu vào và giá bán tôn mạ thành phẩm trong quý 1/2022. Nếu loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng này khỏi lợi nhuận gộp, biên LN gộp quý 1/2022 của NKG sẽ đạt 9,2%. NKG đã trích lập dự phòng hàng tồn kho tổng cộng 420 tỷ đồng trong quý 4/2021.
 • Trong quý 1/2022, giá HRC và tôn mạ thành phẩm, cùng với các mặt hàng cơ bản khác, đã có sự phục hồi sau khi điều chỉnh mạnh vào cuối năm 2021 trong bối cảnh 1) nguồn cung thắt chặt – đặc biệt là ở châu Âu – do xung đột Nga-Ukraine gây ra, và 2) Trung Quốc gia tăng các biện pháp thực hiện chính sách zero-COVID dẫn đến phong tỏa nhiều khu vực của quốc gia này. Diễn biến giá này tạo cơ hội cho các công ty tôn mạ mua HRC đầu vào khi giá được xem là ở mức thấp và kỳ vọng sẽ phục hồi. Trong quý 2/2022, VCSC kỳ vọng động thái này sẽ giảm áp lực lên biên LN gộp đối với các công ty tôn mạ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652694062894_NKG_VCSC_2022-05-16.pdf

9.    HT1 [ Trung lập – 19,500đ/cp ]: KQKD quý 1/2022 kém khả quan do giá than tăng cao gây áp lực lên biên lợi nhuận – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022

 • CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên (HT1) báo cáo KQKD quý 1/2022 kém khả quan với LNST sau lợi ích CĐTS giảm 28% YoY còn 25 tỷ đồng dù doanh thu tăng 12% YoY lên 2,0 nghìn tỷ đồng. Sự khác biệt giữa doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS trong quý 1/2022 của HT1 do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh trong bối cảnh giá than tăng.
 • Trong quý 1/2022, sản lượng bán xi măng của HT1 đạt 1,51 triệu tấn (+3% YoY; -9% QoQ – VCSC lưu ý rằng quý 4 hằng năm thường là mùa cao điểm đối với HT1) do hoạt động xây dựng trong nước dần phục hồi sau sự gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19 trong quý 3/2021. Sản lượng bán xi măng quý 1/2022 của HT1 đã hoàn thành 23% dự báo cả năm 2022 của VCSC là 6,7 triệu tấn.
 • Mặc dù sản lượng bán phục hồi, biên lợi nhuận gộp của HT1 quý 1/2022 giảm còn 8,4% so với 13,8% trong quý 1/2021 chủ yếu do giá than tăng từ cuối năm 2021. Theo ban lãnh đạo, chi phí than đầu vào trung bình của HT1 tăng 46% YoY (hoặc 3% QoQ) ) vào quý 1/2022, nhưng công ty chỉ có thể bù đắp một phần mức tăng này bằng cách tăng giá bán trung bình (ASP) thêm 8% YoY (hoặc 2% QoQ) trong quý 1/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652694233222_HT1_VCSC_2022-05-16.pdf

10.     DGW [ Trung lập – 146,000đ/cp ]: Lợi nhuận quý 1/2022 tăng trưởng mạnh thúc đẩy triển vọng tươi sáng – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022

 • CTCP Thế Giới Số (DGW) đã công bố KQKD quý 1/2022, bao gồm doanh thu đạt 7 nghìn tỷ đồng (+40% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 211 tỷ đồng (+98% YoY), lần lượt hoàn thành 27% và 26% dự báo cả năm tương ứng của VCSC.
 • Doanh thu từ ĐTDĐ (chiếm 55% tổng doanh thu quý 1/2022) tăng 37% YoY trong quý 1/2022 và tăng nhẹ 4% QoQ so với mức cơ sở cao của quý 4/2021. VCSC cho rằng mức tăng trưởng này đến từ (1) hoạt động mua sắm mạnh trước Tết và (2) thị phần ĐTDĐ của Xiaomi tăng. Theo ban lãnh đạo, thị phần về sản lượng của Xiaomi tại Việt Nam đứng thứ hai trong quý 1/2022, ở mức 20% so với vị trí thứ ba vào năm 2021 là 12,5%.
 • Doanh thu từ laptop & máy tính bảng (chiếm 32% tổng doanh thu quý 1/2022) tăng 64% YoY trong quý 1/2022 sau khi tăng 179% YoY trong quý 4/2021. Mặc dù nhu cầu làm việc/học tập từ xa đã hạ nhiệt, VCSC tin rằng nhu cầu sử dụng laptop cho học tập/làm việc tăng lên do thói quen mới được hình thành trong giai đoạn giãn cách sẽ tiếp tục thúc đẩy mảng kinh doanh này.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652692917585_DGW_VCSC_2022-05-16.pdf

11.   DCM [ Trung lập – 45,200đ/cp ]: KQKD quý 1/2022 nhờ giá và sản lượng urê tăng mạnh – Báo cáo KQKD – VCSC – 16/05/2022

 • CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+117,6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+10 lần YoY), chủ yếu do giá urê tăng 121,2% YoY và sản lượng bán urê tăng 11,0% YoY.
 • So với quý 4/2021, LNST sau lợi ích CĐTS tăng 38,1% trong quý 1/2022 do giá và sản lượng bán urê lần lượt tăng 14,3% và 34,2%. VCSC lưu ý rằng DCM đã phân bổ 178 tỷ đồng chi phí cho quỹ khoa học của công ty trong quý 1/2022.
 • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 hoàn thành lần lượt 33,8% và 72,1% dự báo cả năm của VCSC, vượt kỳ vọng của VCSC.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652692467338_DCM_VCSC_2022-05-16.pdf

12.     CTG [ MUA – 38,400đ/cp ]: Kế hoạch LNTT 2022 tăng 15% YoY – Báo cáo KQKD  – KBSV – 16/05/2022

 • 1Q2022, CTG có thu nhập lãi thuần đạt 10,146 tỷ VND (-2.4% QoQ, -4.7% YoY); LNTT 1Q2022 cải thiện tốt so với quý trước, đạt 5,822 tỷ VND (+58.3% QoQ, -27.8% YoY). Tăng trưởng tín dụng được đẩy mạnh trong 1Q2022, đạt 9.1% YTD.
 • Tỷ lệ nợ xấu không có nhiều thay đổi, đạt 1.25%, giảm 1bps QoQ, tuy nhiên nợ nhóm 5 tăng mạnh từ 0.46% lên 0.58%. Trong kì, CTG tiếp tục đẩy mạnh trích lập dự phòng 4,426.7 tỷ VND (+1.1% QoQ, +227.9% YoY); tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 197.3%, cao thứ 4 hệ thống ngân hàng.
 • Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, CTG đặt kế hoạch LNTT tăng 15.0% YoY; Tổng tài sản tăng 5-10% YoY; Tăng trưởng tín dụng đạt 10-12% tùy vào hạn mức từ NHNN cấp; Tăng trưởng huy động 8-10%; Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1.8%; Trích lập dự phòng dự kiến 12-15 nghìn tỷ VND.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652694830620_CTG_KBSV_2022-05-16.pdf

13.     CTD [ Trung lập – 75,700đ/cp ]: Kế hoạch 2022 khiêm tốn; Giá trị hợp đồng ký mới trong quý 1/2022 cao – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 16/05/2022

 • Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 khiêm tốn trong bối cảnh chi phí nguyên liệu và chi phí dự phòng cao. CTD đặt kế hoạch cho năm 2022 với doanh thu đạt 15,0 nghìn tỷ đồng (+65% YoY) và LNST đạt 20 tỷ đồng (-17% YoY). Kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của CTD thấp hơn đáng kể so với dự báo hiện tại của VCSC là 329 tỷ đồng, trong khi kế hoạch doanh thu thấp hơn 8% so với dự báo của VCSC. Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 thấp của CTD đến từ 1) giá vật liệu xây dựng cao (bao gồm cả thép và xi măng) gây áp lực lên biên lợi nhuận của các dự án đang triển khai và các dự án mới được ký kết vào năm 2021 và 2) chi phí dự phòng liên quan đến tái cơ cấu nội bộ của CTD. Theo ban lãnh đạo, chi phí dự phòng dự kiến cho năm 2022 ước tính là 95 tỷ đồng. Nếu hoàn nhập khoản dự phòng này, kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của CTD sẽ là 115 tỷ đồng. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về dự báo hiện tại của VCSC cho CTD trong Báo cáo cập nhật gần nhất của VCSC, ngày 16/02/2022.
 • Giá trị hợp đồng ký mới tăng mạnh trong quý 1/2022; tuy nhiên, doanh thu ở mức thấp. Ban lãnh đạo chia sẻ giá trị hợp đồng ký kết mới đạt 10 nghìn tỷ đồng (tăng gấp 4 lần so với quý 1/2021) trong quý 1/2022, hoàn thành 50% dự báo cả năm của VCSC là 20 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, do số lượng backlog từ giai đoạn 2020-2021 thấp cũng như tiến độ thi công các dự án đã ký bị trì hoãn, CTD dự kiến doanh thu sơ bộ sẽ đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (-22% YoY) trong quý 1/2022 so với dự báo năm 2022 hiện tại của VCSC là 16,4 nghìn tỷ đồng (+80% YoY). VCSC lưu ý rằng quý 1 là mùa thấp điểm của hoạt động xây dựng trong nước.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652694153947_CTD_VCSC_2022-05-16.pdf

14.     CRE [ MUA – 45,000đ/cp ] ĐHCĐ: Kế hoạch LNTT thấp hơn 17% so với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 16/05/2022

 • Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BLĐ với LNTT đạt 900 tỷ đồng (tăng trưởng 57,4%) và doanh thu đạt 8.500 tỷ đồng (tăng trưởng 51,9%), thấp hơn lần lượt 17,2% và 6,5% so với dự báo của HSC. Lưu ý, CRE có thể đã đặt kế hoạch thận trọng/có thể hoàn thành nhằm phản ánh tình hình thị trường BĐS gần đây (giới hạn tín dụng và thắt chặt kiểm soát huy động TPDN đối với đối với lĩnh vực BĐS). Thị trường BĐS đã hồi phục từ mức nền thấp trong năm 2020-2021, nhưng tốc độ hồi phục có thể sẽ chậm hơn so với kỳ vọng do giới hạn tín dụng và sự thắt chặt kiểm soát của Chính phủ đối với ngành này.
 • Tại ĐHCĐ, BLĐ chia sẻ rằng phí hoa hồng trong Q1/2022 đạt 600-700 tỷ đồng, nhưng Công ty mới hạch toán doanh thu môi giới là 286 tỷ đồng (giảm 25% so với cùng kỳ) trong quý do các chuẩn mực kế toán (doanh thu chỉ được ghi nhận khi khách hàng ký hợp đồng và thực hiện thanh toán). Do đó, doanh thu môi giới trong Q2/2022 dự kiến sẽ tăng mạnh so với Q1/2022, do CRE sẽ hạch toán phần phí hoa hồng còn lại của Q1/2022 vào doanh thu Q2/2022 và doanh thu Q2/2022 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Phí hoa hồng trong tháng 4/2022 đạt khoảng 200 tỷ đồng, sát với dự báo
 • BLĐ lưu ý có rất nhiều chủ đầu tư nhỏ có quỹ đất nhưng thiếu kinh nghiệm và chuyên môn để phát triển dự án. CRE, với chuyên môn đã được kiểm chứng và khả năng phân phối tốt, có thể hợp tác (có thể mua một phần dự án hoặc không mua) để phát triển và tăng thêm giá trị cho các dự án (thiết kế, tài chính, bán hàng, tiếp thị). Nhờ đó, CRE có thể hưởng mức tỷ suất lợi nhuận cao

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652691928672_CRE_HSC_2022-05-16.pdf

15.  BMP [ Trung lập  – 65,000đ/cp ]: Kế hoạch năm 2022 tích cực so với mức thấp của năm 2021 – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 16/05/2022

 • BMP đặt kế hoạch lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2022 từ mức cơ sở thấp của năm 2021. Đối với năm 2022, BMP đặt mục tiêu doanh thu đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 488 tỷ VND (+109% YoY). Kế hoạch này phù hợp với kỳ vọng của VCSC khi mục tiêu doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của công ty lần lượt tương đương 100% và 99% dự báo hiện tại của VCSC. Mặt khác, ban lãnh đạo của BMP có quan điểm tích cực về sự phục hồi của sản lượng bán trong năm 2022 sau tình trạng gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19 vào năm 2021. Công ty đặt mục tiêu tổng sản lượng bán ống nhựa và linh kiện đạt 101.750 tấn (+10% YoY – tương đương 99% dự báo của VCSC là 102.700 tấn). Tuy nhiên, ban lãnh đạo dự kiến giá nhựa đầu vào trung bình sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn ở mức cao trong cả năm, điều này sẽ hạn chế khả năng gia tăng biên lợi nhuận của công ty.
 • BMP đã công bố KQKD quý 1/2022 sơ bộ khả quan. BMP đã công bố KQKD quý 1/2022 sơ bộ với sản lượng bán đạt 22.635 tấn (-12% YoY), doanh thu đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 127 tỷ đồng (+51% YoY). Do LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 của BMP hoàn thành 28% dự báo cả năm của VCSC, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2022 của VCSC cho BMP như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất, ngày 21/02/2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652693791618_BMP_VCSC_2022-05-16.pdf

16.          ACB [ MUA – 43,000đ/cp ]: Gánh nặng dự phòng giảm – Báo cáo phân tích – SSI – 16/05/2022

 • SSI nâng khuyến nghị lên MUA đối với cổ phiếu ACB, đồng thời duy trì giá mục tiêu 1 năm ở mức 43.000 đồng/cổ phiếu – tiềm năng tăng giá là 45,8%. Trong Q1/2022, ACB vẫn duy trì tốt đà tăng trưởng lợi nhuận (+33% so với cùng kỳ và +36% so với quý trước) với động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định, thu nhập ngoài lãi tăng nhanh và hoàn nhập dự phòng do các khoản vay tái cấu trúc phục hồi. CASA cải thiện cũng là một điểm đáng chú ý trong kết Q1/2022 của ACB. SSI cho rằng năm 2022 sẽ là một năm khá thuận lợi đối với ACB, với LNTT dự báo đạt 16,9 nghìn tỷ đồng, +41% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng tốt (+16% so với cùng kỳ), NIM tăng 25 bps và chi phí dự phòng giảm. Đáng chú ý, do ngân hàng không tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp nên có thể sẽ ít bị ảnh hưởng hơn trong giai đoạn thị trường bất ổn như hiện tại.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652694698971_ACB_SSI_2022-05-16.pdf

17.      VND [ Trung lập ]: Cập nhật ĐHCĐ và cập nhật nhanh KQKD Q1/2022 – Báo cáo cập nhật – SSI – 17/05/2022

 • Kế hoạch kinh doanh năm 2022 khá tham vọng: VND đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 tương đối tham vọng dù có tính đến 3 kịch bản cùng với KQKD dự kiến khác nhau. Tuy nhiên ngay cả trong kịch bản xấu nhất của VND đưa ra, VNIndex cũng tăng 33% so với mức hiện tại của thị trường (VNIndex ~ 1200). Để lý giải cho sự tự tin trong Kế hoạch 2022, Hội đồng quản trị cho biết tỷ trọng của doanh thu hoạt động môi giới và cho vay ký quý sẽ chỉ chiếm 50% tổng doanh thu hoạt động của VND. Trong khi đó, VND tương đối tự tin vào nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn và dự kiến công ty sẽ chủ động kiểm soát tốt được doanh thu từ nghiệp vụ này.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652799660048_VND_SSI_2022-05-17.pdf

18.     VEA [ MUA – 56,900đ/cp ]: Tháng 4/2022: Doanh số ô tô tăng mạnh – Báo cáo nhanh – HSC – 18/05/2022

 • Doanh số xe máy và ô tô trong tháng 4/2022 diễn biến trái chiều với doanh số xe máy giảm so với cùng kỳ do giá tăng trong khi doanh số ô tô tiếp tục tăng mạnh.
 • Doanh số xe máy của Honda giảm 3,4% so với cùng kỳ xuống 184.684 chiếc trong tháng 4/2022, sau khi tăng 20,5% so với cùng kỳ trong tháng 3/2022, đây là lần giảm so với cùng kỳ đầu tiên kể từ khi các biện pháp phong tỏa được gỡ bỏ vào tháng 10/2021.
 • Theo HSC, điều này có thể do chính sách giá của Honda khi Honda đã tăng 1-3% giá bán cho 20 mẫu xe bắt đầu từ tháng 4/2022. Với tỷ suất lợi nhuận thuần là 15%, giả định tất cả các yếu tố khác giữ nguyên, mức tăng giá bán này có thể giúp lợi nhuận thuần tăng 10-15%.
 • Doanh số xe máy của Honda bắt đầu bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID19 từ tháng 5/2021, với tác động ngày cảng lớn cho đến tháng 10/2021. Do đó, mặc dù doanh số tháng 4/2022 giảm so với cùng kỳ, HSC vẫn kỳ vọng doanh số Q2/2022 sẽ tăng so với cùng kỳ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652798309392_VEA_HSC_2022-05-17.pdf

19.     VHM [ Trung lập – 107,000đ/cp ]: Đại dự án Ocean Park – The Empire sẽ ra mắt vào ngày 30/04 – Báo cáo KQKD – VCSC – 18/05/2022

 • VHM đã công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (-31% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (-16% YoY). Kết quả doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS này tương đương 9% và 13% dự báo cả năm tương ứng của VCSC. Tuy nhiên, VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của VCSC đối với VHM như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất của VCSC, ngày 22/02/2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
 • Doanh thu điều chỉnh quý 1/2022 giảm 11% YoY. Doanh thu đã điều chỉnh của VHM (bao gồm BCC và các giao dịch bán buôn) đạt 11,3 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2022 (-11% YoY). Ngoài ra, thu nhập tài chính quý 1/2022 của VHM bao gồm khoản lãi trước thuế 3,2 nghìn tỷ đồng từ hoạt động bán buôn tại Grand Park, đã đóng góp vào LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2022.
 • Ra mắt đại dự án mới Vinhomes Ocean Park – The Empire vào ngày 30/04. Dự án The Empire (tên gọi cũ là Dream City) tọa lạc tại tỉnh Hưng Yên và tiếp giáp với tuyến đường vành đai 3,5 trong khu vực Hà Nội và đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đợt mở bán chính thức đầu tiên của The Empire sẽ tung ra 5.800 sản phẩm thấp tầng vào ngày 30/04 với giá bán bình quân dự kiến là 1.300- 2.200 USD/m2 GFA (theo ban lãnh đạo, GFA của sản phẩm thấp tầng tương đương với diện tích xây dựng nhân với số tầng, khác nhau giữa các loại hình biệt thự, nhà liền kề và shophouse và vị trí, v.v.). Dự án này bao gồm đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ như trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện và các địa điểm vui chơi giải trí. VCSC kỳ vọng thị trường sẽ hấp thụ mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của dự án nhờ vị trí chiến lược và hệ thống cơ sở hạ tầng vượt trội, do đó sẽ hỗ trợ kế hoạch giá trị hợp đồng bán hàng năm 2022 của ban lãnh đạo là 5 tỷ-6 tỷ USD (kịch bản cơ sở) so với kết quả cả năm 2021 của VHM là 78,9 nghìn tỷ đồng (3,4 tỷ USD; +22% YoY).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652866538987_VHM_VCSC_2022-05-18.pdf

20.     TCB [ MUA – 57,800đ/cp ]: Khó khăn ngắn hạn nhưng định giá hấp dẫn – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 18/05/2022

 • TCB đã công bố lợi nhuận thuần Q1/2022 đạt 5.505 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ). Tổng thu nhập HĐ tăng vừa phải (tăng 13,2% so với cùng kỳ) nhưng chi phí dự phòng giảm 74% (nhờ chất lượng tài sản ổn định) đã giúp lợi nhuận tăng trưởng khá. Mặc dù KQKD Q1/2022 khả quan, diễn biến giá cổ phiếu TCB kém hơn các NHTM tư nhân khác vì thị trường lo ngại tỷ lệ cho vay các doanh nghiệp BĐS cũng như đầu tư trái phiếu doanh nghiệp BĐS của Ngân hàng ở mức cao. HSC cho rằng thị trường đã lo ngại thái quá.
 • HSC giảm 5% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 xuống 21.245 tỷ đồng (tăng trưởng 18,9%) trong khi giảm 8,3% dự báo cho năm 2023 xuống còn 25.207 tỷ đồng (tăng trưởng 18,6%). Những điều chỉnh giảm chính gồm: hạ giả định tăng trưởng tín dụng năm 2022, nâng giả định chi phí HĐ và nâng nhẹ giả định chi phí dự phòng bình quân cho năm 2022-2023. HSC cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với lợi nhuận thuần tăng trưởng 18,9%. EPS theo dự báo mới của HSC (tăng trưởng với tốc độ CAGR 18,4%) thấp hơn một chút so với dự báo bình quân của thị trường.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652865586075_TCB_HSC_2022-05-18.pdf

21.     QNS [ Trung lập – 47,000đ/cp ]: KQKD trái chiều dù doanh số bán sữa đậu nành tăng mạnh – Báo cáo KQKD – VCSC – 18/05/2022

 • CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS tăng lần lượt tăng 11% YoY và 9% YoY. Mức tăng trưởng lợi nhuận này là nhờ đóng góp lớn hơn từ mảng sữa đậu nành vốn có biên LN cao, bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng kinh doanh đường, chủ yếu do sản lượng bán hàng giảm tạm thời, theo ban lãnh đạo.
 • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2020 lần lượt hoàn thành 22% và 13% dự báo tương ứng của VCSC. Mặc dù doanh số bán sữa đậu nành đang vượt kỳ vọng của VCSC, nhưng VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo hiện tại của VCSC do kết quả thấp của mảng đường – dù cần thêm đánh giá chi tiết.
 • Trong quý 1/2022, doanh thu từ sữa đậu nành tăng 23% YoY với mức tăng trưởng sản lượng bán 14% và giá bán tăng, bao gồm cả đợt tăng giá bán 5% trong tháng 2. Tuy nhiên, LNTT của sữa đậu nành tăng chậm hơn với tỷ lệ 1 chữ số cao YoY do biên LN gộp mảng sữa đậu nành đạt 1,7 điểm % YoY chủ yếu do chi phí đầu vào cao hơn (ví dụ: đậu nành) và do QNS tăng chi phí quảng cáo và khuyến mại sau dịch COVID-19.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652866239403_QNS_VCSC_2022-05-18.pdf

22.     POW [ Trung lập – 18,500đ/cp ]: Giá CGM mạnh bù đắp cho sản lượng điện giảm – Báo cáo KQKD – VCSC – 18/05/2022

 • Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) đã công bố KQKD quý 1/2022 với LNST báo cáo đạt 722 tỷ đồng (+42% YoY), hoàn thành 31% dự báo năm 2022 của VCSC.
 • Dựa trên thảo luận của VCSC với đội ngũ quan hệ nhà đầu tư của POW, VCSC nhận thấy kết quả LNST này bao gồm 276 tỷ đồng mà Công ty Mua bán Điện EVN đã trả cho khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của các năm trước (được hạch toán trong khoản mục doanh thu). Do đó, LNST điều chỉnh là 501 tỷ đồng (+2% YoY) và hoàn thành 22% dự báo năm 2022 của VCSC. VCSC cho rằng lợi nhuận gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước do giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) cao đã bù đắpphần nào cho sản lượng điện thương phẩm thấp hơn.
 • Trong quý 1/2022, tổng sản lượng điện thương phẩm của POW giảm 21% YoY chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm giảm ở cả nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng (do sự cố kỹ thuật với máy phát điện) và nhà máy Cà Mau (do cạnh tranh gay gắt từ điện gió chủ yếu tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá khí cao).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652866766868_POW_VCSC_2022-05-18.pdf

23.     MBB [ MUA – 36,500đ/cp ]: Duy trì tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 1 – Báo cáo doanh nghiệp – KBSV – 18/05/2022

 • Tín dụng quý 1 tăng trưởng mạnh 14.8%YTD là động lực giúp thu lãi thuần tăng 40%YoY, đạt 8,385 tỷ VND. Thu nhập ngoài lãi đạt 3,248 tỷ VND (+10.2%QoQ và +0.2%YoY). Chi phí dự phòng rủi ro tăng nhẹ 5.7%QoQ và 17.5%YoY, đạt 2,126 tỷ VND. Nhờ đó, LNTT 1Q2022 tăng 27.3%QoQ và 29%YoY, đạt 5,910 tỷ VND.
 • Lợi suất đầu ra bình quân tăng 35bps so với quý trước nhờ lợi suất cho vay bình quân hồi phục. Lãi suất tiền gửi bình quân của MBB chỉ tăng nhẹ 5bps dù lãi suất huy động các kỳ hạn tăng khoảng 150 – 200bps do tỷ lệ CASA của ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 43.8%. NIM nhờ đó tăng 39bps QoQ lên mức 5.61%.
 • Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất tăng nhẹ 9bps so với cuối năm 2021, đạt 0.99% do nợ nhóm 4 và nhóm 5 lần lượt tăng mạnh 52%QoQ và 55%QoQ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm còn 250% – đứng thứ 2 toàn ngành. Nợ tái cơ cấu vẫn đang chiếm khoảng 1.68% tổng dư nợ, đạt khoảng 6,200 tỷ VND.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652867132413_MBB_KBSV_2022-05-18.pdf

24.     LHG [ Trung lập – 67,000đ/cp ]: Kế hoạch kinh doanh thận trọng; dự án mở rộng sẽ bắt đầu kinh doanh trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 18/05/2022

 • Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) đạt 781 tỷ đồng (-5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 111 tỷ đồng (-62% YoY), lần lượt chiếm 80% và 30% dự báo cả năm tương ứng của VCSC. VCSC lưu ý rằng LHG thường đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng khi LNST sau lợi ích CĐTS của công ty lần lượt đạt 162% và 183% so với kế hoạch năm 2020 và 2021.
 • Dù LHG đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng cho năm 2022, ban lãnh đạo đặt mục tiêu ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN đạt 12 ha vào năm 2022, thấp hơn nhẹ so với dự báo của VCSC là 13 ha.
 • Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 là 1.900 đồng/CP – tương đương với lợi suất cổ tức 4,3% và phù hợp với kỳ vọng hiện tại của VCSC.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652866644379_LHG_VCSC_2022-05-18.pdf

25.     KDH [ Trung lập – 57,600đ/cp ]: Lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2022 nhờ ghi nhận lãi từ việc hợp nhất lô đất – Báo cáo KQKD – VCSC – 18/05/2022

 • CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu ròng đạt 143 tỷ đồng (-83% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 299 tỷ đồng (+46% YoY), lần lượt hoàn thành 4% và 19% dự báo cả năm tương ứng của VCSC.
 • Doanh thu thuần giảm 83% YoY trong quý 1/2022 do công ty (1) hoàn thành việc bàn giao hầu hết các căn hộ đã bán trước vào cuối năm 2021 và (2) có kế hoạch bắt đầu mở bán các dự án Classia và The Privia vào nửa cuối năm 2022 – phù hợp với kỳ vọng của VCSC.
 • LNST sau lợi ích CĐTS tăng 46% YoY trong quý 1/2022 chủ yếu nhờ ghi nhận lãi 308 tỷ đồng từ việc hợp nhất lô đất. Vào cuối năm 2021, công ty đã công bố kế hoạch mua lại 60% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên (chủ đầu tư lô đất 6 ha tại phường Bình Trưng Đông – Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM). VCSC chưa đưa khoản lãi hợp nhất này vào dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652866361651_KDH_VCSC_2022-05-18.pdf

26.     VNM [ Trung lập – 93,000đ/cp ]: Doanh thu trong nước thấp, biên LN gộp bị ảnh hưởng – Báo cáo KQKD – VCSC – 19/05/2022

 • CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đã công bố KQKD quý 1/2022, bao gồm doanh thu 13,9 nghìn tỷ đồng (+5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (-12% YoY), đạt lần lượt 21% và 21% dự báo tương ứng của VCSC. VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại vì VCSC cho rằng mức tăng chi phí nguyên vật liệu đối với VNM năm 2022 sẽ cao hơn so với năm 2021, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
 • Dựa trên ước tính của VCSC từ báo cáo tài chính công ty mẹ (riêng), doanh thu sữa trong nước từ MCM (Mộc Châu Milk – công ty con gián tiếp của VNM) tăng 4% YoY trong quý 1/2022. Trong quý 1/2021, doanh thu này giảm 9% YoY do ảnh hưởng từ dịch COVID19. Do đó, VCSC cho rằng tiêu thụ sữa trong nước vẫn chưa phục hồi hoàn toàn do tác động của dịch COVID-19 lên sức mua của người tiêu dùng đại chúng và thu nhập thấp.
 • Đối với MCM, doanh thu của công ty này bằng 6% tổng doanh thu trong nước hợp nhất của VNM trong quý 1/2022, từ 5% vào năm 2021. Trên cơ sở riêng, doanh thu của MCM đã tăng 9% YoY trong quý 1/2022 do tiếp tục tận dụng khả năng phân phối của VNM.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652957299483_VNM_VCSC_2022-05-19.pdf

27.     SCS [ Trung lập – 173,200đ/cp ]: Công suất sẽ mở rộng, kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 85% được phê duyệt  – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 19/05/2022

 • SCS bắt đầu mở rộng công suất để tận dụng đà tăng trưởng mạnh hiện tại của sản lượng hàng hóa. SCS đã đầu tư và thiết kế nhà ga hàng hóa hàng không hiện tại với tổng công suất hàng hóa đạt 350.000 tấn/năm. Tuy nhiên, SCS thường xuyên cho biết công suất hiện tại của công ty là khoảng 250.000 tấn năm do công ty chưa đầu tư đủ máy móc để đạt công suất xử lý hàng hóa là 350.000 tấn/năm. Vì tổng sản lượng hàng hóa của SCS đạt khoảng 228.000 tấn vào năm 2021, SCS bắt đầu đầu tư vào máy móc để tăng công suất của công ty. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng công ty ước tính tổng vốn XDCB để tăng công suất lên 350.000 tấn/năm là khoảng 5-6 triệu USD trong giai đoạn 2022-2025, thấp hơn đáng kể so với ước tính trước đây là khoảng 7-10 triệu USD và dự báo hiện tại của VCSC là 8,2 triệu USD cho giai đoạn 2022-2025.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652957548887_SCS_VCSC_2022-05-19.pdf

28.     PTB [ MUA – 119,000đ/cp ]: Đơn hàng gỗ duy trì tích cực – Báo cáo cập nhật – SSI – 19/05/2022

 • KQKD Q1/2022 tăng trưởng mạnh nhờ ghi nhận BĐS. Doanh thu thuần đạt 1.737 tỷ đồng (+23% YoY), chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu tại dự án BĐS Phú Tài Residence 147 tỷ đồng (+100% YoY). Doanh thu gỗ cũng ghi nhận mức tăng trưởng 14% YoY khi các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng trưởng khá tích cực, biên lợi nhuận gộp giảm 2% YoY do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng trong khi giá bán hỗ trợ khách hàng do cước vận tải vẫn duy trì mức cao. Doanh thu hoạt động sản xuất đá sụt giảm 2% YoY khi nhu cầu xây dựng vẫn ở mức thấp, biên lợi nhuận gộp tăng 1% YoY đạt mức 31% do giảm chiết khấu bán hàng. LNST Q1/2021 đạt 230 tỷ đồng (+53% YoY).
 • Đơn hàng gỗ duy trì tích cực, sản lượng năm 2022 dự báo tăng trưởng 15-16% YoY. Theo ban lãnh đạo, trong tháng 4/2022 đã bàn giao hết hàng tồn kho. Nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Mỹ dự báo tăng trưởng chậm lại so với năm ngoái nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng đạt 15-16% YoY. Doanh thu dự kiến trong năm 2022 đạt 3.980 tỷ đồng (+16% YoY). Tuy nhiên, giá nguyên liệu tăng 15-18% YoY do đó biên lợi nhuận gộp dự báo giảm 0,9% đạt mức 22,4%.
 • Biên lợi nhuận hoạt động sản xuất đá kỳ vọng cải thiện nhờ đá thạch anh nhân tạo. Với dự án nhà máy bột thạch anh công suất 65.000 tấn/năm vào Q2/2022 sẽ giúp đảm bảo đầu vào tại nhà máy đá thạch anh với công suất 450.000 m2/năm. SSI đánh giá, sản lượng tiêu thụ trong năm 2022 đạt mức 40% công suất với thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, biên lợi nhuận nhà máy đá thạch anh đạt mức 31% (+1% YoY).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652958243080_PTB_SSI_2022-05-19.pdf

29.     OCB [ MUA – 26,400đ/cp ]: Định giá chiết khấu sâu; nâng khuyến nghị lên Mua vào – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 19/05/2022

 • OCB đã công bố KQKD Q1/2022 kém khả quan với lợi nhuận thuần giảm 34% so với cùng kỳ xuống còn 668 tỷ đồng do lãi mua bán trái phiếu giảm mạnh (giảm 69% so với cùng kỳ). Ngoài ra, chi phí HĐ và chi phí dự phòng cũng lần lượt tăng mạnh 26% và 127% so với cùng kỳ. Lợi nhuận Q1/2022 chỉ bằng 14% dự báo của HSC cho cả năm 2022, thấp hơn ước tính của HSC.
 • Từ Q2/2022 trở đi, HSC cho rằng tỷ lệ NIM hồi phục chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập lãi thuần trong khi lãi mua bán trái phiếu cũng sẽ bước vào giai đoạn suy giảm, chủ yếu là vì lợi suất trái phiếu chính phủ tăng trở lại. Mặt khác, sự cải thiện ở chi phí HĐ và chi phí dự phòng có thể giúp bù đắp cho tác động giảm tổng thu nhập HĐ.
 • HSC giảm 1,9% dự báo lợi nhuận cho năm 2022 (tăng trưởng 3%) và giảm 8,4% dự báo cho năm 2023 (tăng trưởng 14,8%). Đồng thời, HSC đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với lợi nhuận thuần tăng trưởng 13,1%. Theo dự báo mới, lợi nhuận thuần giai đoạn 2021-2024 tăng trưởng với CAGR 10,2%; khá khiêm tốn nếu so với tốc độ tăng trưởng trung bình 27,2% của các NHTM HSC khuyến nghị.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652957102684_OCB_HSC_2022-05-19.pdf

30.     MSN [ Trung lập ]: Cập nhật ĐHCĐ năm 2022 và KQKD Q1/2022 – Báo cáo cập nhật – SSI – 19/05/2022

 • Sau khi công bố KQKD năm 2021 khả quan, MSN tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng cao cho năm 2022. MSN đặt kế hoạch doanh thu khoảng 90-100 nghìn tỷ đồng (+22%-36% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) cốt lõi khoảng 4,8-6,2 nghìn tỷ đồng (+26%-63% so với cùng kỳ). Kế hoạch này đã loại mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
 • SSI ước tính MSN đạt 93,4 tỷ đồng doanh thu (+5,4% so với cùng kỳ) và 5,7 nghìn tỷ đồng NPATMI (-33% so với cùng kỳ) hay NPATMI cốt lõi tăng 36% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng trong năm 2022 đến từ: (1) Masan Consumer Holdings và TCB tiếp tục tăng trưởng mạnh; và (2) lợi nhuận tại WinCommerce (WCM) và Masan High-Tech Materials (MHT) cải thiện.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652958106851_MSN_SSI_2022-05-19.pdf

31.     KBC [ Trung lập – 60,600đ/cp ]: Doanh số bán đất thấp, khoản lợi nhuận phi tiền mặt bất thường được ghi nhận trong quý 1/2022   – Báo cáo KQKD – VCSC – 19/05/2022

 • Doanh thu giảm chủ yếu đến từ doanh số bán đất KCN thấp trong quý 1/2022 so với kết quả khả quan trong quý 1/2021, doanh số bán đất của KCN Quang Châu và Tân Phú Trung (TPT) lần lượt đạt 33 ha và 22 ha trong quý 1/2021. KBC chưa công bố doanh số bán đất KCN trong quý 1/2022.
 • Trong khi đó, lợi nhuận chủ yếu đến từ khoản lãi phi tiền mặt bất thường trị giá 499 tỷ đồng trong quý 1/2022 so với không có khoản lãi tương tự trong quý 1/2021. Khoản lãi bất thường này đến từ đánh giá tăng giá trị khoản đầu tư của KBC vào CTCP KCN Sài Gòn Nhơn Hội, doanh nghiệp này là chủ đầu tư của dự án KCN và KĐT Nhơn Hội A với tổng diện tích là 630 ha. KBC đã mua lại 35% cổ phần của công ty này vào quý 4/2021. VCSC lưu ý rằng VCSC chưa bao gồm khoản lãi bất thường này vào dự báo của VCSC cho KBC.
 • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 của KBC lần lượt hoàn thành 6% và 11% dự báo cả năm tương ứng của VCSC. VCSC cho rằng chênh lệch chủ yếu do (1) ghi nhận doanh số bán đất KCN thấp hơn dự kiến và (2) dự báo lợi nhuận năm 2022 của VCSC phụ thuộc nhiều vào giả định doanh số bán buôn tại dự án Tràng Cát, đóng góp 69% vào dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của VCSC.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652957452587_KBC_VCSC_2022-05-19.pdf

32.     HPG [ MUA – 65,300đ/cp ]: Giá thép giảm lần thứ 2 liên tiếp trong tháng 5 – Báo cáo nhanh – HSC – 19/05/2022

 • Sản phẩm thép cuộn giảm 400đ/kg xuống 17.850đ/kg (giảm 2,2%). Lưu ý, vào ngày 11/5/2022, HPG đã giảm 450đ/kg giá bán thép cuộn. Tính từ đầu tháng, giá thép cuộn giảm tổng cộng 850đ/kg (giảm 4,6%).
 • Sản phẩm thép thanh giảm 300đ/kg xuống 18.040đ/kg (giảm 1,6%). Lưu ý, vào ngày 11/5/2022, HPG cũng đã giảm 300đ/kg giá bán thép thanh. Tính từ đầu tháng, giá thép thanh giảm tổng cộng 600đ/kg (giảm 3,2%).
 • Giá bán bình quân đối với các sản phẩm thép xây dựng giảm mạnh do: • Nhu cầu sản phẩm thép xây dựng trong nước thấp. Như đã thảo luận trong Báo cáo nhanh (Sản lượng tiêu thụ thấp: Giá cao khiến nhu cầu sụt giảm, ngày 12/5/2022), giá thép xây dựng cao đã tác động tiêu cực đến nhu cầu thực đối với các sản phẩm thép xây dựng. Các đơn đặt hàng mới cũng bị tác động tiêu cực do các đại lý chờ giá thép điều chỉnh do giá nguyên liệu đầu vào đã giảm kể từ tháng 4/2022. • Giá nguyên liệu đầu vào trên toàn cầu giảm mạnh do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt tại Trung Quốc, từ cuối tháng 3/2022. Theo đó, quặng sắt đang giao dịch ở mức 130 USD/tấn đối với loại quặng 62% Fe (giảm 15% kể từ mức đỉnh trong tháng 4/2022) trong khi giá than cốc giảm mạnh xuống 502 USD/tấn (giảm 24% so với mức đỉnh trong tháng 3/2022). Thép phế liệu đang giao dịch ở mức 484USD/tấn (giảm 28% so với mức đỉnh trong tháng 3/2022).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652956832499_HPG_HSC_2022-05-19.pdf

33.     GVR [ Trung lập – 35,900đ/cp ]: Lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2022 nhờ thu nhập từ bồi thường – Báo cáo KQKD – VCSC – 19/05/2022

 • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (GVR) công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu không đổi so với cùng kỳ năm trước đạt 4,9 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 29% YoY đạt 1,1 nghìn tỷ đồng.
 • Trong quý 1/2022, tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ mảng mủ cao su tự nhiên với doanh thu tăng 10% YoY đạt 3 nghìn tỷ đồng, chiếm 61% tổng doanh thu của GVR trong quý và bù đắp cho doanh thu từ mảng sản phẩm cao su với mức giảm 41% YoY còn 475 tỷ đồng – chiếm 10% tổng doanh thu của GVR trong quý 1/2022.
 • Trong khi đó, lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2022 chủ yếu nhờ khoản thu nhập bồi thường từ KCN VSIP III trị giá 280 tỷ đồng cho việc chuyển đổi đất ghi nhận trong quý so với chỉ 7 tỷ đồng thu nhập bồi thường vào quý 1/2021.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652957654363_GVR_VCSC_2022-05-19.pdf

34.     ACV [ Trung lập – 87,200đ/cp ]: Lợi nhuận cốt lõi cải thiện trong quý 1/2022 nhờ biên lợi nhuận gộp tăng – Báo cáo KQKD – VCSC – 19/05/2022

 • Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu tăng 11% YoY đạt 2,1 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 1,3% YoY đạt 875 tỷ đồng.
 • Tăng trưởng doanh thu trong quý 1/2022 chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu phí cất cánh và hạ cánh (T-O/L) và doanh thu phi hàng không. Trong khi đó, lợi nhuận được thúc đẩy bởi biên lợi nhuận gộp tăng 12 điểm phần trăm YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi thu nhập tài chính giảm so với cùng kỳ năm trước.
 • Không bao gồm đóng góp từ tài sản hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư (đường băng), doanh thu của ACV tăng 1,1% YoY đạt 1,7 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 2,5% YoY đạt 701 tỷ đồng trong quý 1/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1652957794947_ACV_VCSC_2022-05-19.pdf

35.     VHM [ MUA – 89,200đ/cp ]: Doanh số bán nhà tăng; nâng khuyến nghị lên Mua vào  – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 20/05/2022

 • VHM đã tổ chức ĐHCĐ năm 2022 tại Hà Nội vào ngày 13/5/2022 với sự tham gia đầy đủ của các cổ đông và đã thông qua toàn bộ các tờ trình. BLĐ đặt kế hoạch doanh số bán nhà sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay, và tin rằng việc hạn chế tín dụng đối với ngành BĐS sẽ không tác động nhiều đến Công ty do sản phẩm của VHM đem lại giá trị cao cho khách hàng cũng như có tập khách hàng với lịch sử tín dụng tốt.
 • HSC duy trì dự báo giai đoạn 2022-2024. Trong năm 2022, HSC dự báo lợi nhuận thuần giảm 18,8% xuống 31,7 nghìn tỷ đồng trong khi doanh thu tăng trưởng 9,9% đạt 93,5 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2023, HSC dự báo lợi nhuận thuần sẽ tăng trưởng trở lại 10,5% đạt 35 nghìn tỷ đồng trong khi doanh thu đạt 111 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2024, HSC dự báo lợi nhuận thuần tăng trưởng 13,7% đạt 39,8 nghìn tỷ đồng trong khi doanh thu tăng trưởng 1,4% đạt 112,8 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, HSC dự báo giá trị hợp đồng bán nhà của VHM sẽ tăng trưởng mạnh 55% đạt 121 nghìn tỷ đồng trong năm 2022 và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023- 2024.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1653039698726_VHM_HSC_2022-05-20.pdf

36.     VCB [ Trung lập ]: Giành lại một phần thị phần CASA – Báo cáo cập nhật – SSI – 20/05/2022

 • Tăng trưởng tín dụng tương đối tốt, trong đó khách hàng doanh nghiệp đóng góp mức tăng trưởng cao nhất. Tổng dư nợ tín dụng của VCB đạt 1,03 triệu tỷ đồng (tăng 5,9% so với đầu năm hay tăng 17,5% so với cùng kỳ), tăng trưởng cao hơn một chút so với mức trung bình của ngành (tăng 5% so với đầu năm). Cho vay doanh nghiệp lớn đạt mức tăng trưởng cao nhất là 8% so với đầu năm, trong khi cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tăng dưới 6% so với đầu năm. VCB là một trong số rất ít ngân hàng còn nhiều room tín dụng trước khi chạm hạn mức mà NHNN cung cấp (hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp là 15%), điều này sẽ giúp ngân hàng đạt được mức tăng trưởng ổn định trong quý tới. Tỷ trọng dư nợ cho vay của VCB đối với ngành bất động sản là khoảng 26%, trong đó khoảng 3% là cho vay kinh doanh bất động sản, và khoảng 22%- 23% là cho vay mua nhà.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1653040242744_VCB_SSI_2022-05-20.pdf

37.     PVS [ Trung lập – 32,800đ/cp ]: KQKD quý 1/2021 phục hồi phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD – VCSC – 20/05/2022

 • Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đã công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng lần lượt 44,2% YoY và 16,1% YoY nhờ được thúc đẩy bởi 1) khối lượng công việc lớn hơn cho mảng M&C và 2) lợi nhuận ổn định từ mảng FSO/FPSO. LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo tăng 49,5% YoY nhờ khoản lợi nhuận bất thường trị giá 50 tỷ đồng từ thanh lý tài sản.
 • Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đến từ đóng góp doanh thu cao hơn của các hợp đồng quốc tế với biên lợi nhuận thấp hơn. Trong quý 1/2022, PVS có công việc từ trạm LNG Thị Vải và khối lượng công việc mới từ các hợp đồng quốc tế, bao gồm các dự án điện gió Gallaf giai đoạn 2 & 3, Shwe và Hải Long.
 • Lợi nhuận từ liên doanh FSO/FPSO trong quý 1/2022 hoàn thành 43,4% dự báo cả năm của VCSC, VCSC cho rằng do giá thuê ngày tạm thời cao đối với FPSO Ruby II; việc đàm phán hợp đồng dài hạn cho FPSO này vẫn chưa được hoàn tất.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1653039892292_PVS_VCSC_2022-05-20.pdf

38.     PVD [ Trung lập – 27,300đ/cp ]: Ghi nhận lỗ trong quý 1 do mảng khoanphục hồi chậ – Báo cáo KQKD – VCSC – 20/05/2022

 • Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu đạt 50,6 triệu USD (+111,4% YoY) và khoản lỗ ròng cốt lõi trị giá 0,9 triệu USD so với mức lỗ 4,0 triệu USD trong quý 1/2021. Doanh thu tăng mạnh trong quý 1/2022 chủ yếu nhờ vào một khoản đóng góp doanh thu mới từ giàn TAD kể đầu năm 2022. Trong khi đó, khoản lỗ ròng trong quý 1/2022 đến từ 1) mảng giàn khoan tự nâng (JU) tiếp tục hoạt động kém khả quan và 2) khoản lỗ nhỏ từ giàn TAD.
 • So với quý 1/2021, mức lỗ ròng cốt lõi thấp hơn nhờ sự phục hồi đáng kể của mảng dịch vụ liên quan đến khoan dầu. Tuy nhiên, KQKD này cho thấy mảng khoan dầu không cải thiện so với quý trước.
 • Tại ĐHCĐ gần đây, PVD chia sẻ rằng giá thuê ngày của giàn JU tăng bình trong quý 1/2022 là 57.000 USD (+4,2% YoY) và công ty dự kiến giá thuê ngày có thể dần phục hồi đạt 60.000 USD vào cuối năm 2022, thấp hơn dự báo giá thuê ngày trung bình năm 2022 của VCSC là 63.300 USD (+18,4% YoY).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1653040065165_PVD_VCSC_2022-05-20.pdf

39.     NKG [ MUA – 55,800đ/cp ]: Sản lượng tiêu thụ tháng 4/2022 hồi phục so với cùng kỳ  – Báo cáo nhanh – HSC – 20/05/2022

 • NKG đã tiêu thụ khoảng 94.000 tấn (tăng 3,9% so với cùng kỳ) sản phẩm thép trong tháng 4/2022 nhờ sản lượng xuất khẩu phục hồi, mặc dù sản lượng tiêu thụ nội địa giảm. Ngoài ra, ngày 17/5/5022, Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu NKG, tương đương 1,4% cổ phần. Cụ thể như sau: Sản lượng tiêu thụ tháng 4/2022 hồi phục so với cùng kỳ nhờ hoạt động xuất khẩu hồi phục.
 • Theo NKG, Công ty đã xuất khẩu khoảng 60.000 tấn tôn trong tháng 4/2022, tăng 52,5% so với cùng kỳ do nhu cầu mạnh mẽ, chủ yếu từ thị trường châu Âu. Nhờ hoạt động xuất khẩu phục hồi kể từ tháng 3/2022, sản lượng xuất khẩu lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 215.127 tấn (tăng 12,5% so với cùng kỳ).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1653039608724_NKG_HSC_2022-05-20.pdf

40.     ACV [ MUA – 114,000đ/cp ]: Đón chào du khách quốc tế – Báo cáo cập nhật – VNDS – 20/05/2022

 • Do đợt bùng phát lớn vào tháng 2 & 3, lượng khách Q1/22 của ACV giảm 11,0% svck do lượng khách nội địa giảm 12,5% svck trong khi lượng khách quốc tế tăng 175,5% svck nhờ đường bay quốc tế trở lại. Doanh thu Q1/22 tăng 10,8% svck, hoàn thành 13,1% dự phóng 2022 của VNDS. Biên LNG tăng lên 31,1% từ mức 18,6% trong Q1/21 do chi phí khấu hao giảm 14,4% svck. Nhờ vậy, LN gộp Q1/22 tăng mạnh 85,0% svck, đánh dấu quý đầu tiên hoạt động cốt lõi tăng trưởng kể từ 2020. Doanh thu tài chính Q1/22 giảm 26,5% svck do (1) lợi suất tiền gửi giảm, và (2) lãi tỷ giá giảm 36,6% svck. Tổng hợp lại, LN ròng Q1/22 của ACV tăng 2,5% svck, hoàn thành 11,6% dự phóng 2022 của VNDS.
 • VNDS kỳ vọng lượng khách tăng mạnh trong Q2 và Q3 năm 2022 nhờ du lịch và Sea Games. Với thị trường nội địa, lượng khách của ACV dự báo tăng 160,4%/15,8% svck trong 2022-23, phục hồi về mức 102,9%/111,7% so với trước dịch. Với thị trường quốc tế, sự hồi phục còn nhiều thách thức do Trung Quốc duy trì chính sách zero-covid trong khi các thị trường du lịch chính của Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan chưa khởi động lại. Trong kịch bản cơ sở, VNDS kỳ vọng khách du lịch thị trường Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ sẽ trở lại từ Q3/22, Đài Loan và Nga từ Q4/22, Trung Quốc từ Q1/23. Do đó, sản lượng khách quốc tế của ACV dự báo phục hồi về mức 29,3% trước dịch đạt 8,3 triệu trong năm 2022, sau đó tăng 218,4%/14,3% svck trong 2023-24.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1653040363410_ACV_VNDS_2022-05-20.pdf

Quý nhà đầu tư lưu ý:

Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các công ty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

 

———-Team LTBNM tổng hợp ————-

BÀI VIẾT LIÊN QUAN