TỔNG HỢP BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỪ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỪ 20/7-29/7/2020

Lượt xem: 331 | Ngày đăng: 30/07/2020 | Báo cáo từ CTCK Blog

Kính gửi các anh chị đầu tư!

Team buôn nước mắm Cập nhật các báo cáo từ ngày 20/07 -29/07:

 1. PNJ [MUA +38,1%] – Câu chuyện tăng trưởng dài hạn vẫn được duy trì – Cập nhật (VCSC ngày 27/07)
 2. ACV [KHẢ QUAN +16,5%] – COVID-19 ảnh hưởng đến lợi nhuận dự phóng năm 2020 – Cập nhật (VCSC ngày 28/07)
 3. DXG – Mở bán dự án Gem Sky World; kế hoạch thoái vốn khỏi LDG – Báo cáo KQKD (VCSC ngày 28/07)
 4. PPC – Lợi nhuận phù hợp với kỳ vọng dù giá CGM thấp – Báo cáo KQKD (VCSC ngày 29/07)
 5. HDC – Lợi thế từ quỹ đất sạch với giá vốn thấp (Mirae ngày 20/07)

http://s.cafef.vn/report/loi-the-tu-quy-dat-sach-voi-gia-von-thap-11739.chn

 1. CMX – Nỗ lực gia tăng sản lượng xuất khẩu (Mirae ngày 20/07) http://s.cafef.vn/report/no-luc-gia-tang-san-luong-xuat-khau-11740.chn
 2. CTR – Báo cáo phân tích cổ phiếu CTR (PSI ngày 20/07) http://s.cafef.vn/report/bao-cao-phan-tich-co-phieu-ctr-11753.chn
 3. DGW- Doanh thu quý 2 cao kỷ lục nhờ laptop và điện thoại ( KBSV ngày 21/07 ) http://s.cafef.vn/report/doanh-thu-quy-2-cao-ky-luc-nho-laptop-va-dien-thoai-11717.chn
 4. GAS – Lợi nhuận Q2 giảm 43.9% YoY do giá dầu HSFO thấp ( KBSV ngày 21/07 ) http://s.cafef.vn/report/loi-nhuan-q2-giam-439-yoy-do-gia-dau-hsfo-thap-11718.chn
 5. ANV – Lợi nhuận quý 2 giảm mạnh do xuất khẩu giảm ( KBSV ngày 21/07 ) http://s.cafef.vn/report/loi-nhuan-quy-2-giam-manh-do-xuat-khau-giam-11719.chn
 6. BSR – Lỗ Q2 nhưng kỳ vọng 2H sẽ phục hồi (KBSV ngày 21/07) http://s.cafef.vn/report/lo-q2-nhung-ky-vong-2h-se-phuc-hoi-11720.chn
 7. DHC – Dòng tiền dồi dào từ Giao Long 2 đặt nền tảng cho chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn (BVSC ngày 21/07) http://s.cafef.vn/report/outperform-dong-tien-doi-dao-tu-giao-long-2-dat-nen-tang-cho-chinh-sach-co-tuc-tien-mat-deu-dan-11725.chn
 8. DXG – Cập nhật tiến độ bán dự án Gem Sky Word, triển vọng KQKD 2020 ( BVSC ngày 21/07 ) http://s.cafef.vn/report/outperform-cap-nhat-tien-do-ban-du-an-gem-sky-word-trien-vong-kqkd-2020-11726.chn
 9. VCB – NIM giảm, trích lập dự phòng tăng (FSC ngày 22/07) http://s.cafef.vn/report/nim-giam-trich-lap-du-phong-tang-11749.chn
 10. DBC – Duy trì tăng trưởng ở mức cao (FSC ngày 23/07) http://s.cafef.vn/report/dbc-duy-tri-tang-truong-o-muc-cao-11745.chn

Quý nhà đầu tư lưu ý:

 • Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các cty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

1. PNJ [MUA +38,1%] – Câu chuyện tăng trưởng dài hạn vẫn được duy trì – Cập nhật (VCSC ngày 27/07)

 • VCSC duy trì khuyến nghị MUA cho (PNJ) khi cho rằng lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ của PNJ sẽ dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận gia tăng sau năm 2020 – đặc biệt các rủi ro gián đoạn kinh doanh đến từ dịch COVID-19 hiện đã suy yếu tại Việt Nam – dù khả năng tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng trong nước hạ nhiệt. VCSC điều chỉnh giảm tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2020-2022 thêm 4% do dự báo biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ thấp hơn khi môi trường vĩ mô hiện chưa rõ ràng

Link tải báo cáo full:

https://drive.google.com/file/d/1xGrVaQtctZaV-ukwXzYntYsjFoquJWWR/view?usp=sharing

2. ACV [KHẢ QUAN +16,5%] – COVID-19 ảnh hưởng đến lợi nhuận dự phóng năm 2020 – Cập nhật (VCSC ngày 28/07)

 • VCSC duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Tổng CT Cảng Hảng không Việt Nam (ACV) dù giảm giá mục tiêu 2,3% còn 67.900 đồng/CP. Chúng tôi giả định sẽ không có cổ tức tiền mặt trong vòng 12 tháng tới khi cổ đông thông qua cổ tức 9% cho năm tài chính 2019 sẽ được trả bằng cổ phiếu.

Link tải báo cáo full:
https://drive.google.com/file/d/1JLWiq3lCJ3625LibFf0yA9Xj_ZWuBkLo/view?usp=sharing

3. DXG – Mở bán dự án Gem Sky World; kế hoạch thoái vốn khỏi LDG – Báo cáo KQKD (VCSC ngày 28/07)

 • CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) công bố KQKD nửa đầu năm 2020, với doanh thu ròng đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-54% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS thấp đạt 38 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng diễn biến kinh doanh kém tích cực này đến từ việc không có doanh thu từ bàn giao BĐS do chưa tới thời gian ghi nhận dự án và KQKD thấp của mảng dịch vụ môi giới do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, đều phù hợp với dự báo của VCSC. Tuy nhiên, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo của công ty

Link tải báo cáo full:
https://drive.google.com/file/d/1EZ2RU6oK0cOyKa2uahqXtuom4PM1j6O5/view?usp=sharing

4. PPC – Lợi nhuận phù hợp với kỳ vọng dù giá CGM thấp – Báo cáo KQKD (VCSC ngày 29/07)

 • CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã công bố KQKD quý 2/2020 với LNST báo cáo đạt 280 tỷ đồng (-18% YoY). Trong 6 tháng đầu năm 2020, LNST báo cáo và điều chỉnh lần lượt đạt 415 tỷ đồng (-29% YoY) và 406 tỷ đồng (-16% YoY). VCSC nhận thấy diễn biến kinh doanh kém tích cực của PPC trong 6 tháng đầu năm 2020 chủ yếu đến từ chi phí bảo trì cao hơn, giá trên thị trường phát điện cạnh tranh thấp hơn

Link tải báo cáo full:

https://drive.google.com/file/d/1pGkJMMsy6F0BMbJ3XeUpL2cFnhJS8DrD/view?usp=sharing

Quý nhà đầu tư lưu ý:

 • Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các cty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

———-Team LTBNM tổng hợp ————-

BÀI VIẾT LIÊN QUAN