Thẻ: SZC

SZC – Update KQKD Q3-2021

19/10/2021 - Báo cáo phân tích Blog

Như vậy SZC đã ra báo cáo tài chính quý 3 từ khá sớm với những kết quả tốt trong doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Điều này đã được chúng tôi dự báo và phân tích trong bài viết gần nhất của Team: https://langtubuonnuocmam.com/szc-kqkd-tich-cuc-cho-2021/ Trong bài viết này chúng tôi sẽ phân […]

SZC- KQKD TÍCH CỰC CHO 2021

31/03/2021 - Báo cáo phân tích Blog

Kể từ quý 1-2020 chúng tôi mới quay trở lại viết cập nhật mã SZC, và như tiêu đề bài viết chúng tôi vẫn giữ quan điểm dài hạn tích cực cho cổ phiếu SZC của công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức. Cụ thể tại sao chúng tôi lại nhận định vậy, mảng nào […]