TỔNG HỢP BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỪ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỪ 25/04 – 29/04/2022

Lượt xem: 680 | Ngày đăng: 06/05/2022 | Báo cáo từ CTCK Blog

Kính gửi các anh chị đầu tư!

Team buôn nước mắm Cập nhật các báo cáo từ ngày 25/04 – 29/04/2022

 1. VHM [ MUA – 89,200đ/cp ]: Kế hoạch năm 2022 – thấp hơn kỳ vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022
 2. PVD [ MUA – 46,500đ/cp ] Q1/2022: ĐHCĐ: Hiệu suất hoạt động giàn khoan đạt 86% trong năm 2022 – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022
 3. PTB [ Trung lập – 98,300đ/cp ] Đà tăng trưởng mạnh, tăng vốn để giảm tỷ lệ đòn bẩy – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD – VCSC – 25/04/2022
 4. PNJ [ Trung lập – 118,000đ/cp ]: Kết quả tích cực nhờ doanh số bán lẻ tăng ổn định – Báo cáo KQKD – VCSC – 25/04/2022
 5. KBC[ MUA – 72,200đ/cp ]: Thêm quỹ đất mới – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022
 6. NTL [ Tích cực – 48,918đ/cp ]: Kỳ vọng vào 2022-2023; Định giá còn hấp dẫn – Báo cáo cập nhật – BVCS – 25/04/2022
 7. GDT [ Tích cực – 65,425đ/cp] Triển vọng các quý sắp tới mạnh mẽ sau 1Q22 vững chắc – Báo cáo cập nhật –BVSC – 25/04/2022
 8. FRT [ MUA – 190,000đ/cp ]: Nâng 24% giá mục tiêu; duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 25/04/2022
 9. DRC [ MUA – 37,700đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận tăng 3%, sát với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022
 10. DPM [MUA – 79,800đ/cp ]: KQKD Q1/2022 vượt dự báo 17,5% – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022
 11. OCB [ MUA – 32,100đ/cp ]: ĐHCĐTN: Kế hoạch kinh doanh tham vọng cho năm 2022 – Báo cáo nhanh – HSC – 26/04/2022
 12. NLG [ MUA – 64,400đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận chịu ảnh hưởng do chậm trễ hạch toán – Báo cáo nhanh – HSC – 26/04/2022
 13. NKG [ MUA – 55,800đ/cp ]: Lợi nhuận Q1/2022 tăng 59% nhờ hoàn nhập dự phòng – Báo cáo nhanh – HSC – 26/04/2022
 14. FRT [ Trung lập – 155,200đ/cp ]: Đợt tăng giá mạnh gần đây thu hẹp tiềm năng sinh lời của cổ phiếu – Báo cáo cập nhật – VDSC – 26/04/2022
 15. ANV [ Trung lập ] Nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh nhu cầu phục hồi sẽ thúc đẩy lợi nhuận – Báo cáo công ty – VCSC – 16/04/2022
 16. VTP [ MUA – 90,000đ/cp ]: ĐHCĐ năm 2022: Kế hoạch tham vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022
 17. VNM [ Tích cực – 110,000đ/cp ]: ĐHCĐ 2022: Những điểm chính – Báo cáo ĐHCĐ –VNDS – 28/04/2022
 18. VHC [ Tích cực – 101,300đ/cp ]: Lợi nhuận duy trì ổn định nhờ giá bán bình quân tăng ở tất cả các thị trường xuất khẩu – Báo cáo cập nhật – SSI – 27/04/2022
 19. VGC [ Nắm giữ – 49,300đ/cp ]: KQKD Q1/2022 vượt dự báo 21% – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022
 20. TCB [ Trung lập ]: Cập nhật Đại hội Cổ đông – Báo cáo cập nhật – KBSV – 27/04/2022
 21. STK [ MUA – 68,500đ/cp ]: Hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng dựa trên định giá – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 27/04/2022
 22. STB [ MUA – 32,800đ/cp ]: ĐHCĐTN năm 2022: Kế hoạch kinh doanh thận trọng – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022
 23. NVL [ Trung lập – 75,000đ/cp ]: Ban lãnh đạo đặt kế hoạch mở rộng quỹ đất mới để hỗ trợ lộ trình phát triển – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 27/04/2022
 24. MBB [ Trung lập ]: Cập nhật Đại hội Cổ đông – Báo cáo cập nhật – KBSV – 27/04/2022
 25. KDH [ MUA – 54,400đ/cp ]: ĐHCĐTN – Mở bán 3 dự án mới vào nửa cuối năm 2022 – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022
 26. GEG [ Trung lập ]: Cập nhật ĐHCĐ năm tài chính 2021 – Báo cáo cập nhật – KBSV – 27/04/2022
 27. CRE [ MUA – 45,000đ/cp ]: Kế hoạch kinh doanh năm 2022: thấp hơn 17% so với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022
 28. BSR [ MUA – 40,000đ/cp ]: ĐHCĐ: Chuyển đổi sang hóa dầu trong dài hạn – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022
 29. ACG [ Tích cực – 88,800đ/cp ]: Lấy lại đà tăng trưởng – Báo cáo phân tích – VNDS – 27/04/2022
 30. SZC [ MUA – 78,400đ/cp ]: Quỹ đất đô thị trở thành điểm sáng cho giai đoạn tiếp theo – Báo cáo cập nhật – MAS – 28/04/2022
 31. SAB [ MUA – 196,900đ/cp ]: Q1/2022: Mạnh mẽ và sát với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022
 32. PNJ [ MUA – 140,000đ/cp ]: KQKD Q1/2022 vượt kỳ vọng, tăng trưởng ấn tượng từ mức nền cao – KBSV – 28/04/2022
 33. MBB [ MUA – 42,500đ/cp ]: ĐHCĐTN: Kế hoạch thấp hơn dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022
 34. HPG [ MUA – 65,300đ/cp ]: Lợi nhuận Q1/2022 tăng 17% nhờ doanh thu tăng mạnh – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022
 35. HDB [ Tích cực – 35,900đ/cp ]: Phía trước vẫn là những ngày đẹp trời – Báo cáo phân tích – VNDS – 28/04/2022
 36. GMD [ MUA – 70,700đ/cp ]: Q1/2022 – lợi nhuận tăng ấn tượng 86% – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022
 37. FMC [ Tích cực – 80,300đ/cp ]: Tiếp đà tăng trưởng trong năm 2022 – Báo cáo phân tích – VNDS – 28/04/2022
 38. DCM [ MUA – 98,500đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận thuần vượt dự báo 19% – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022
 39. CTD [ MUA – 98,500đ/cp ]: ĐHCĐ – kế hoạch cho năm khó khăn phía trước – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022
 40. CII [ BÁN – 30,200đ/cp ]: KQKD Q1/2022 tăng trưởng mạnh nhờ lợi nhuận không thường xuyên, sát kỳ vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022
 41. BMP [ MUA – 75,700đ/cp ]: ĐHCĐ năm 2022: Lợi nhuận Q1/2022 tăng 52% – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022
 42. ANV [ MUA – 54,200đ/cp ]: 2022 – Được giá được mùa – Báo cáo ngắn – MAS – 28/04/2022
 43. VIC [ Trung lập ]: Lãi ròng quý 1/2022 tăng 17%YoY – Báo cáo phân tích – KBSV – 29/04/2022
 44. TNG [ MUA – 38,500đ/cp ]: Nắm bắt cơ hội – Báo cáo cập nhật – MAS – 29/04/2022
 45. TCB [ Trung lập ]: Kết quả kinh doanh Quý 1 tăng trưởng mạnh – Báo cáo cập nhật – BVSC – 29/04/2022
 46. MWG [ MUA – 196,000đ/cp ]: Cập nhật ĐHCĐ – BHX không đạt điểm hòa vốn trong năm 2022 nhưng kế hoạch huy động vốn vẫn đúng lộ trình – Báo cáo cập nhật – SSI – 29/04/2022
 47. HT1 [ Trung lập – 17,500đ/cp ]: Lợi nhuận năm 2022 có thể phục hồi từ mức đáy năm 2021 – Báo cáo phân tích – SSI – 29/04/2022
 48. DRC [ Tích cực – 38,291đ/cp ]: Kỳ vọng giá bán tăng giúp cải thiện biên lợi nhuận – Báo cáo cập nhật – BVSC – 29/04/2022
 49. DGW [ Tích cực – 167,189đ/cp ]: 1Q22: Lợi nhuận ròng tăng mạnh 98% YoY – Báo cáo cập nhật – BVSC – 29/04/2022
 50. DGC [ Trung lập ]: Đà tăng trưởng khả quan, ASP tiếp tục xu hướng tăng – Báo cáo KQKD – VCSC – 29/04/2022
 51. BMP [ Tích cực – 72,530đ/cp ]: Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ cho các quý tới – Báo cáo cập nhật – BVSC – 29/04/2022

 Quý nhà đầu tư lưu ý:

Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các công ty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

-Link room telegram miễn phí: https://t.me/cknuocmam

1.    VHM [ MUA – 89,200đ/cp ]: Kế hoạch năm 2022 – thấp hơn kỳ vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022

 • VHM công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2022 ngày 21/4/2022. Các thông tin chính bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phương án chi trả cổ tức 20% tiền mặt cho KQKD năm 2021.
 • VHM đặt kế hoạch doanh thu thuần là 75 nghìn tỷ đồng (giảm 11,9%) và lợi nhuận sau thuế là 30 nghìn tỷ đồng (giảm 23,5%), thấp hơn lần lượt 19,8% và 11,7% so với dự báo năm 2022 của HSC.
 • Công ty chưa cung cấp thông tin chi tiết nhưng HSC cho rằng VHM sẽ hạch toán những sản phẩm còn lại tại 3 đại dự án hiện tại – Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park và Vinhomes Smart City – đồng thời ghi nhận doanh thu từ các dự án mới ra mắt trong năm 2022 bao gồm Vinhomes Dream City, Vinhomes Cổ Loa và Vinhomes Đan Phượng
 • HSC cho rằng kế hoạch của VHM là khá thận trọng và đang chờ đợi thêm thông tin chi tiết từ ĐHCĐ, dự kiến tổ chức vào ngày 12/5/2022 tại Hà Nội. Công ty cũng đề xuất phương án chi trả cổ tức tiền mặt là 2.000đ/cp dựa trên KQKD năm 2021, tương đương lợi suất cổ tức là 3% và tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 22,3%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11166_VHM_HSC_2022-4-25.pdf

2.    PVD [ MUA – 46,500đ/cp ] Q1/2022: ĐHCĐ: Hiệu suất hoạt động giàn khoan đạt 86% trong năm 2022  – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022

 • HSC đã tham dự ĐHCĐ năm 2022 của PVD. Những thông tin chính bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022, KQKD Q1/2022 và thông tin về lịch trình khoan và giá thuê ngày. Cụ thể như sau:
 • BLĐ duy trì quan điểm thận trọng đối với toàn ngành và triển vọng cạnh tranh, nhưng HSC cho rằng PVD đã vượt qua đáy chu kỳ của ngành khoan thăm dò. PVD đặt kế hoạch không thua lỗ trong năm 2022 so với dự báo của HSC là lãi 800 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.700 tỷ đồng (tăng trưởng 17,6%), thấp hơn 36,7% so với dự báo của HSC là 7.423 tỷ đồng.
 • Theo KQKD sơ bộ Q1/2022, PVD lỗ 75 tỷ đồng (so với lỗ 104 tỷ đồng trong Q1/2021), kém hơn so với dự báo của HSC là lãi 70 tỷ đồng. HSC cho rằng hiệu suất hoạt động giàn khoan tự nâng chỉ là 50% trong Q1/2022 (so với dự báo của HSC là 80%) trong khi giá thuê ngày chỉ là 60.000 USD, thấp hơn 13% so với dự báo của HSC. Mặc dù vậy, HSC kỳ vọng hiệu suất hoạt động của PVD sẽ tăng lên ít nhất 90% từ Q2/2022 và giá thuê ngày sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2022. Nếu giá dầu duy trì được ở mức cao, HSC lạc quan về triển vọng công việc tích lũy và giá thuê ngày sẽ sớm cải thiện.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11168_PVD_HSC_2022-4-25.pdf

3.    PTB [ Trung lập – 98,300đ/cp ] Đà tăng trưởng mạnh, tăng vốn để giảm tỷ lệ đòn bẩy – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD – VCSC – 25/04/2022

 • Kế hoạch kinh doanh cho năm 2022: PTB đặt kế hoạch LNST năm 2022 đạt 632 tỷ đồng (+20% YoY – 104% dự báo năm 2022 của VCSC). So với dự báo của VCSC, BLD kỳ vọng tích cực hơn đối với mảng gỗ nội thất và mảng bất động sản, bù lại có quan điểm kém khả quan hơn đối với mảng đá.
 • Theo ban lãnh đạo, LNTT cốt lõi quý 1/2022 sơ bộ (không bao gồm mảng bất động sản) đạt khoảng 150 tỷ đồng (+20% YoY – 23% dự báo năm 2022 của VCSC). Kết quả kinh doanh tổng của PTB đang có xu hướng phù hợp với kỳ vọng của VCSC, nhưng từng mảng đi theo hướng khác nhau
 • Nhu cầu của khách hàng trong mảng gỗ nội thất vẫn cao. Dựa trên nhận xét của ban lãnh đạo, VCSC ước tính rằng doanh thu của mảng gỗ trong quý 1/2022 đã tăng 18% YoY, cao hơn kỳ vọng của VCSC
 • Mảng đá của PTB có KQKD thấp hơn kỳ vọng của VCSC do nhu cầu trong nước và khả năng thâm nhập thị trường xuất khẩu yếu hơn dự kiến cũng như dịch COVID-19 đang trì hoãn việc mở rộng công suất của PTB.
 • PTB sẽ tiếp tục theo đuổi mảng phát triển bất động sản. Theo ban lãnh đạo, dự án sắp tới của công ty là một dự án căn hộ có quy mô nhỏ hơn so với dự án Phú Tài Residence
 • PTB sẽ phát hành quyền mua cổ phiếu gồm 20% số cổ phiếu hiện hữu với giá chiết khấu khoảng 70% so với giá thị trường hiện tại. Kế hoạch phát hành quyền này phục vụ cho việc tăng vốn XDCB và giảm tỷ lệ đòn bẩy, theo PTB
 • VCSC chưa đưa dự án bất động sản thứ hai của PTB và kế hoạch phát hành quyền vào dự báo của VCSC

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11171_PTB_VCSC_2022-4-25.pdf

4.    PNJ [ Trung lập – 118,000đ/cp ]: Kết quả tích cực nhờ doanh số bán lẻ tăng ổn định – Báo cáo KQKD – VCSC – 25/04/2022

 • CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố KQKD quý 1/2022 sơ bộ với doanh thu thuần đạt 10,1 nghìn tỷ đồng (+41% YoY) và LNST đạt 721 tỷ đồng (+41% YoY). Kết quả này cho thấy doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt là 42% YoY và 50% YoY trong tháng 3/2022, so với nền doanh thu và LNST ổn định của tháng 3/2021. Nhìn chung, kết quả của PNJ đang cao hơn kỳ vọng của VCSC và cho thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
 • Doanh thu bán lẻ (56% tổng doanh thu trong quý 1/2022) tăng 43% YoY và đạt 40% dự báo doanh thu bán lẻ cả năm của VCSC. Kết quả này cho thấy doanh thu bán lẻ tăng 26% YoY trong tháng 3/2022. Doanh thu bán lẻ ổn định của công ty góp phần củng cố quan điểm tích cực của VCSC về triển vọng tăng trưởng của PNJ, dựa trên sự gia tăng số lượng người tiêu dùng tầng lớp trung-thượng lưu (sẽ làm tăng nhu cầu đối với các sản phẩm trang sức thời trang) cùng hoạt động kinh doanh vượt trội của PNJ so với các đối thủ cạnh tranh
 • Doanh thu bán buôn (10,8% tổng doanh thu trong quý 1/2022) tăng 13% YoY trong quý 1/2022. Mức tăng trưởng vượt trội của doanh thu bán lẻ so với doanh thu bán buôn (PNJ bán trang sức vàng truyền thống cho các cửa hàng vàng nhỏ lẻ) đã cho thấy đà tăng thị phần của PNJ từ những cửa hàng trang sức truyền thống
 • Biên LN gộp giảm xuống 17,4% trong quý 1/2022 so với 18,5% trong quý 1/2021. VCSC cho rằng mức giảm này là do đóng góp cao hơn của doanh thu vàng miếng trong cơ cấu bán hàng của PNJ, tăng lên 31,6% trong quý 1/2022 từ 27,8% trong quý 1/2021. Doanh thu kinh doanh vàng miếng tăng mạnh 61% YoY trong quý 1/2022; tuy nhiên, phân khúc này thường có biên lợi nhuận gộp ở mức khá thấp (khoảng 1%, theo ước tính của VCSC).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11172_PNJ_VCSC_2022-4-25.pdf

5.    KBC[ MUA – 72,200đ/cp ]: Thêm quỹ đất mới – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022

 • Ngày 19/4/2022, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ đã công bố chính sách đầu tư cho KCN Lộc Giang (tổng diện tích 466ha) tại tỉnh Long An. KBC đã được chấp thuận là nhà phát triển KCN này.
 • Sau khi được chấp thuận chính thức, quỹ đất của KBC hiện sẽ tăng thêm 466ha tại tỉnh Long An. Dự án này sẽ do công ty con của KBC là Sài Gòn Tây Bắc (Tư nhân, KBC sở hữu 72% cổ phần) phát triển. Công ty Đầu tư và Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC, công ty nhà nước) nắm giữ phần lớn trong số 28% cổ phần còn lại của công ty này
 • Với tổng diện tích là 466ha, đây sẽ là KCN lớn thứ 3 trong danh mục đầu tư của KBC sau KCN Tràng Duệ giai đoạn 3 tại Hải Phòng (687ha) và Tân Phú Trung tại TP.HCM (543ha). Đây cũng là dự án thứ 5 do Công ty làm chủ đầu tư tại Long An; 4 dự án đầu tiên bao gồm Nam Tân Tập, Tân Tập, Phước Vĩnh Đông 2 và Phước Vĩnh Đông 4
 • NLong An là tỉnh tập trung nhiều KCN và có mức giá cho thuê cao thứ 3 trên cả nước, sau TP.HCM và Hà Nội. Giá cho thuê cao phản ánh nguồn cung trong tỉnh hạn chế – nhu cầu cao nhờ vị trí và dịch vụ logistics thuận lợi. Việc tăng thêm quỹ đất tại Long An sẽ làm gia tăng rủi ro KQKD thực tế vượt dự báo của HSC
 • KBC sẽ cần hoàn thành nhiều công việc trước khi đưa dự án này vào hoạt động, bao gồm (nhưng không giới hạn) xin giấy phép đầu tư, xây dựng quy hoạch tổng thể 1:500 và hoàn thiện các phương án đền bù với chính quyền địa phương. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, HSC ước tính KCN này có thể sẽ đi vào hoạt động vào khoảng cuối năm 2024
 • Do đó, thời điểm hoạt động vẫn không chắc chắn và HSC sẽ chưa đưa dự án này vào mô hình định giá. Tuy nhiên, dự án này theo ước tính sơ bộ sẽ giúp KBC tăng thêm 20% lợi nhuận mảng KCN/năm và tăng thêm 25% định giá mảng này.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11169_KBC_HSC_2022-4-25.pdf

6.    NTL [ Tích cực – 48,918đ/cp ]: Kỳ vọng vào 2022-2023; Định giá còn hấp dẫn – Báo cáo cập nhật – BVCS – 25/04/2022

 • Theo BCTC công bố, NTL ghi nhận doanh thu trong quý 4.2021 là 260 tỷ, giảm 22,6% yoy. Lợi nhuận gộp đạt 142,3 tỷ, giảm 34,7% yoy. Biên lợi nhuận gộp ở mức 42,9% giảm so với mức cùng kỳ là 22%. Trừ đi các chi phí, LNST thuộc cổ đông công ty mẹ là 100 tỉ đồng giảm 37,1% yoy
 • Xét cả năm 2021, doanh thu của NTL là 576 tỷ đồng, giảm 11,7% yoy. Lợi nhuận gộp đạt 329 tỷ đồng giảm 21,9% yoy. Biên lợi nhuận gộp bình quân ghi nhận là 57,1% giảm so với mức 64,5% vào năm trước. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ là 238,5 tỷ đồng giảm 19,2% yoy. Năm 2021, NTL chủ yếu chỉ ghi nhận doanh thu từ các căn biệt thự đã bán và ban giao cho khách hàng nộp đủ tiền từ KĐT bắc QL32 và một số căn chung cư còn lại của dự án đường Trần Hưng Đạo – Hạ Long.
 • Năm 2022, NTL phấn đấu hoàn thành xong xây dựng cơ sở hạ tầng khu 2 của dự án 23ha Bãi Muối và thực hiện các thủ tục để mở bán dự án này. Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu từ những căn biệt thự còn lại của dự án BQL 32. BVSC kỳ vọng NTL sẽ đủ điều kiện mở bán cho dự án 23ha Bãi Muối vào năm 2022 và sẽ ghi nhận một phần doanh thu lợi nhuận từ dự án này. Theo đó, BVSC dự phóng doanh thu năm 2022 là 717,5 tỷ đồng, tăng 24,1% yoy. LNST thuộc cổ đông công ty mẹ là 377,5 tỷ đồng, tăng 58,3% yoy

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11173_NTL_BVSC_2022-4-25.pdf

7.  GDT [ Tích cực – 65,425đ/cp] Triển vọng các quý sắp tới mạnh mẽ sau 1Q22 vững chắc – Báo cáo cập nhật – BVSC – 25/04/2022

 • GDT đã công bố KQKD 1Q22 vững chắc gần đây, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục phục hồi nhanh chóng sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại và chính sách “sống chung với COVID” tại Việt Nam. Mặc dù Quý 1 thường là mùa thấp điểm, doanh thu thuần 1Q22 của GDT tiếp tục hồi phục tốt 18,3% QoQ lên 108,2 tỷ (+8,0% YoY) và lợi nhuận ròng tăng lên 20,4 tỷ (+13,6% QoQ; +13,3% YoY). Với kết quả này, GDT hoàn thành 23% dự báo KQKD năm 2022 của BVSC.
 • Doanh thu thuần 1Q22 của GDT tiếp tục có dấu hiệu tăng mạnh từ 32,6 tỷ trong 3Q21 và 91,4 tỷ trong 4Q21 lên 108,2 tỷ (+18,3% QoQ) và vượt 8,0% mức 1Q21 là 100,1 tỷ. Điều này đánh dấu mức kỷ lục doanh thu thuần Quý 1 mới của GDT. Theo thảo luận với Ban lãnh đạo, doanh thu xuất khẩu 1Q22 của GDT đạt 95 tỷ (+11,8% YoY), chiếm 87,8% doanh thu thuần 1Q22. Tăng trưởng được ghi nhận trên hầu hết các thị trường xuất khẩu của Công ty (Hàn Quốc; Nhật Bản; EU; và Mỹ). Điều cho thấy sự phục hồi doanh thu bán hàng trong nước của GDT vẫn chậm trong 1Q22 với doanh thu đạt 13,0 tỷ (-13,3% YoY), theo ước tính của BVSC
 • BLN gộp 1Q22 của Công ty đạt 32,4%, cho thấy dấu hiệu phục hồi bền vững so với mức 27,2-29,3% trong 3 quý gần nhất và chỉ thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục trong Quý 1 là 33,2%. BVSC hiểu rằng BLN gộp tăng mạnh là do: • Giá bán cao hơn do GDT đã nâng giá bán cho các đơn hàng xuất khẩu kể từ 4Q21 và cho thị trường nội địa kể từ đầu năm nay; • Hàng tồn kho chi phí thấp với khối lượng khá lớn cho 6 tháng sản xuất. • Tăng năng suất nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến và nhân viên ngày càng làm việc hiệu quả sau khi được tăng lương

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11174_GDT_BVSC_2022-4-25.pdf

8.    FRT [ MUA – 190,000đ/cp ]: Nâng 24% giá mục tiêu; duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 25/04/2022

 • FRT tổ chức ĐHCĐ vào thứ sáu tuần trước. Tại ĐHCĐ, BLĐ công bố KQKD sơ bộ Q1/2022 với doanh thu thuần tăng 65% so với cùng kỳ và LNTT tăng 5 lần so với cùng kỳ, vượt dự báo của HSC và đạt 27% cả dự báo doanh thu thuần và LNTT của HSC.
 • Triển vọng ngắn hạn và trung hạn của FRT vẫn tích cực nhờ nhu cầu cao đối với cả sản phẩm CNTT và dược phẩm, mở rộng nhanh chóng và kịp thời chuỗi nhà thuốc Long Châu và vị thế dẫn đầu thị trường của chuỗi nhà thuốc này
 • Trong năm 2022, HSC nâng lần lượt 2% và 16% dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần đạt lần lượt 28.828 tỷ đồng (tăng trưởng 28%) và 679 tỷ đồng (tăng trưởng 53%)
 • Trong năm 2023, HSC nâng lần lượt 5% và 17% dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần đạt lần lượt 34.871 tỷ đồng (tăng trưởng 21%) và 864 tỷ đồng (tăng trưởng 27%)
 • Trong năm 2024, HSC nâng lần lượt 8% và 20% dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần đạt lần lượt 39.430 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) và 977 tỷ đồng (tăng trưởng 13%). Sau khi điều chỉnh tăng dự báo, lợi nhuận thuần của HSC cao hơn lần lượt 6%, 13% và 14% so với dự báo của thị trường trong năm 2022, 2023 và 2024.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11170_FRT_HSC_2022-4-25.pdf

9.    DRC [ MUA – 37,700đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận tăng 3%, sát với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022

 • KQKD Q1/2022 của DRC sát với dự báo của HSC với doanh thu thuần đạt 1.284 tỷ đồng (tăng 40,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần đạt 66 tỷ đồng (tăng 3,3% so với cùng kỳ), lần lượt đạt 24% và 20% dự báo cả năm 2022 của HSC.
 • Trong Q1/2022, doanh thu xuất khẩu tăng mạnh hơn so với doanh thu trong nước (tăng 47,5% so với cùng kỳ so với tăng 26,6% so với cùng kỳ). Doanh thu trong nước chịu tác động tiêu cực do số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trong kỳ. Tuy nhiên, do các hạn chế đã được gỡ bỏ hoàn toàn, HSC kỳ vọng doanh thu trong nước sẽ tiếp tục cải thiện trong những quý tới. Doanh thu lốp bias và lốp radial, đóng góp 81% tổng doanh thu, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ
 • Trong Q1/2022, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 15,6% từ mức 18,2% trong Q1/2021. Tất cả các nguyên liệu đầu vào đều tăng giá mạnh. Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, cùng chiếm 45% chi phí nguyên liệu, tăng giá lần lượt 9% và 18% so với cùng kỳ do giá dầu tăng mạnh. Các nguyên liệu đầu vào như than, hóa chất và thép thậm chí có mức tăng so với cùng kỳ lớn hơn. Lưu ý, để bù đắp chi phí đầu vào tăng đột biến, DRC đã nâng giá bán 5% đối với lốp xe đạp & xe máy và 7% đối với lốp xe tải & xe buýt kể từ đầu tháng 4/2022. Theo đó, giá bán trong Q1/2022 sẽ cao hơn khoảng 15% so với cùng kỳ. Do đó, HSC dự báo tỷ suất lợi nhuận sẽ cải thiện trong Q2/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11165_DRC_HSC_2022-4-25.pdf

10.     DPM [MUA – 79,800đ/cp ]: KQKD Q1/2022 vượt dự báo 17,5% – Báo cáo nhanh – HSC – 25/04/2022

 • KQKD Q1/2022 của DPM ấn tượng với lợi nhuận thuần đạt 2.114 tỷ đồng, tăng 11 lần so với cùng kỳ và doanh thu thuần đạt 5.829 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu thuần tăng mạnh nhờ giá bán bình quân tăng mạnh hơn so với mức tăng của chi phí khí đốt đầu vào. Doanh thu thuần và lợi nhuận thuần Q1/2022 của DPM vượt lần lượt 7,2% và 17,5% dự báo của HSC. HSC hiện dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần đạt lần lượt 5.440 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng
 • Giá bán bình quân của tất cả các mảng chính đều tăng mạnh. Trong đó, giá bán bình phân quân urea tự sản xuất, ammonia và phân hỗn hợp NPK tăng mạnh lần lượt 151%, 73% và 173% so với cùng kỳ
 • Giá bán bình quân tăng mạnh nhờ xu hướng tăng của giá urea trên thế giới trong bối cảnh nhu cầu phân bón thiếu hụt trên toàn cầu do cuộc chiến tranh Nga- Ukraina và giá năng lượng tăng cao
 • Sản lượng tiêu thụ cũng tăng mạnh với sản lượng tiêu thụ urea tăng 30% so với cùng kỳ đạt 246.891 tấn. Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt mức kỷ lục 92.000 tấn
 • Sản lượng xuất khẩu quý 1/2022 cao hơn 1,5 lần so với lượng xuất khẩu của cả năm 2021 là 60.000 tấn. Kết quả tích cực này là nhờ Công ty đã nhạy bén đẩy mạnh xuất khẩu để tận dụng nhu cầu toàn cầu và giá phân bón gia tăng
 • Sản lượng tiêu thụ phân hỗn hợp NPK tăng mạnh 33% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ NH3 cũng tăng mạnh 13% so với cùng kỳ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11167_DPM_HSC_2022-4-25.pdf

11.     OCB [ MUA – 32,100đ/cp ]: ĐHCĐTN: Kế hoạch kinh doanh tham vọng cho năm 2022 – Báo cáo nhanh – HSC – 26/04/2022

 • OCB đã đặt kế hoạch tham vọng cho năm 2022 với LNTT tăng trưởng 28,8% đạt 7.110 tỷ đồng. HSC cho rằng Ngân hàng sẽ không dễ dàng đạt được kế hoạch LNTT đề ra. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình. Dưới đây là những ghi nhận chính của HSC tại Đại hội.
 • Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 đề ra tại ĐHCĐTN như sau: ▪ Tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) đạt 25% (HSC dự báo 22,2%). Mặc dù ban lãnh đạo OCB tự tin sẽ nhận được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao cho năm nay nhờ hệ số CAR cao (tại thời điểm cuối năm 2021 là 12,32%), HSC thấy đây là mục tiêu nhiều thách thức vì chất lượng tài sản của OCB khiêm tốn trong khi rủi ro liên quan đến tập đoàn BĐS FLC (FLC; Không khuyến nghị) và Bamboo Airways (BAV; công ty tư nhân) đang tăng lên. ▪ Tăng trưởng huy động (bao gồm cả chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu): 25%, bằng tăng trưởng tín dụng. ▪ Tỷ lệ nợ xấu: dưới 1% (năm 2021: 1,5%). ▪ LNTT đạt 7.110 tỷ đồng (tăng trưởng 28,8%). OCB cũng đề ra kế hoạch tăng vốn năm 2022 như sau: phát hành tối đa 412,7 triệu cổ phiếu thưởng (30% số lượng cổ phiếu lưu hành) và phát hành tối đa 5,9 triệu cổ phiếu ESOP (0,34% số lượng cổ phiếu lưu hành). Giá phát hành thấp, là 10.000đ/cp.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1650969127205_OCB_HSC_2022-04-26.pdf

12.   NLG [ MUA – 64,400đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận chịu ảnh hưởng do chậm trễ hạch toán – Báo cáo nhanh – HSC – 26/04/2022

 • NLG đã công bố KQKD Q1/2022 với lợi nhuận thuần chỉ là 0,6 tỷ đồng và doanh thu đạt 587 tỷ đồng (tăng 149,2% so với cùng kỳ). Trong đó, lỗ thuần không kể các khoản mục không thường xuyên là 2,4 tỷ đồng (so với lỗ thuần không kể các khoản mục không thường xuyên là 62 tỷ đồng trong Q1/2021), đạt -0,3% dự báo của HSC trong năm 2022
 • HSC dự báo NLG sẽ ghi nhận khoản lãi bất thường là 360 tỷ đồng từ việc thoái vốn dự án Paragon trong Q1/2022 (so với khoản lãi bất thường là 427 tỷ đồng trong Q1/2021 từ việc đánh giá lại dự án Izumi (170ha) tại Đồng Nai). Tuy nhiên, BLĐ dự kiến khoản lãi này sẽ được hạch trong trong Q2/2022’
 • Như Công ty đã chia sẻ trước đây, hầu hết thủ tục giấy tờ đã được hoàn thành, HSC hiểu rằng việc chậm trễ hạch toán này chỉ là để cân đối lại lợi nhuận. Từ đó, lợi nhuận thuần Q1/2022 của NLG chỉ là 0,6 tỷ đồng (giảm 99,8% so với cùng kỳ
 • Doanh thu và lợi nhuận thuần Q1/2022 của NLG đạt lần lượt 7,7% và 0,1% dự báo của HSC và hoàn thành lần lượt 8,2% và 0,1% kế hoạch của BLĐ

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1650968772246_NLG_HSC_2022-04-26.pdf

13.     NKG [ MUA – 55,800đ/cp ]: Lợi nhuận Q1/2022 tăng 59% nhờ hoàn nhập dự phòng – Báo cáo nhanh  – HSC – 26/04/2022

 • ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch thận trọng của BLĐ cho năm 2022 với doanh thu đi ngang là 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận thuần giảm 28% xuống 1.600 tỷ đồng. NKG đặt kế hoạch tiêu thụ 1.120.000 tấn sản phẩm thép (tăng trưởng 3,7%) trong năm 2022 với giả định giá bán bình quân đạt 25 triệu đồng/tấn (giảm 4,2% so với năm 2021). Kế hoạch của BLĐ theo HSC là khá thận trọng với doanh thu thấp hơn 6% so với dự báo của HSC là 29.729 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) và lợi nhuận sau thuế thấp hơn 17% so với dự báo của HSC là 1.930 tỷ đồng (giảm 13,3%)
 • NKG cũng công bố KQKD sơ bộ Q1/2022 tích cực với doanh thu thuần đạt 7.100 tỷ đồng (tăng 46,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần đạt 507 tỷ đồng (tăng 59% so với cùng kỳ). Trong Q1/2022, NKG tiêu thụ tổng tộng 245.000 tấn thép (tăng 2,1% so với cùng kỳ) với giá bán bình quân ước tính đạt 29 triệu đồng/tấn (tăng 43,4% so với cùng kỳ)..

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1650968973199_NKG_HSC_2022-04-26.pdf

14.     FRT [ Trung lập – 155,200đ/cp ]: Đợt tăng giá mạnh gần đây thu hẹp tiềm năng sinh lời của cổ phiếu – Báo cáo cập nhật – VDSC – 26/04/2022

 • Q4 2021 – Sự trở lại đầy ngoạn mục hậu Covid khi các chuỗi cửa hàng chính được hưởng lợi khổng lồ từ việc nhu cầu bị dồn nén • Doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng trong quý đạt mức cao trong lịch sử: 3,7 tỷ đồng đối với FPT Shop (so với bình quân 3 năm là 2,3 tỷ đồng) và 1,3 tỷ đồng đến từ Long Châu (so với trung bình 3 năm là 1,0 tỷ đồng). • Các sản phẩm CNTT-TT, chủ yếu là máy tính xách tay và iPhone 13, đã đẩy mạnh đáng kể doanh thu quý 4/2021 của FPT Shop, lên tới 7.044 tỷ đồng (+100% YoY). Sự trưởng thành nhanh chóng các cửa hàng Long Châu cỡ lớn cùng với việc đẩy nhanh mở rộng mạng lưới cửa hàng đã giúp doanh thu hàng quý đạt mức cao mới là 1.433 tỷ đồng (+249% YoY). • Tỷ suất lợi nhuận ròng kết hợp tăng 2,0% (so với trung bình 3 năm là 1,4%), nhờ biên lợi nhuận gộp kết hợp tăng cao và chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu hiệu quả hơn khi doanh thu tăng nhanh, đóng góp phần lớn LNST đạt 335 tỷ đồng (x13,6 lần LNST năm 2020)..
 • Kế hoạch của FRT nhằm phát triển nhanh chóng chuỗi nhà thuốc Long Châu trong những năm tới (300-400 cơ sở mở mới mỗi năm trong 3 năm tới) cho thấy sự tự tin và tham vọng của ban lãnh đạo trong việc củng cố thị phần trong thị trường bán lẻ dược phẩm đầy phân mảnh ở Việt Nam. VDSC tin tưởng mạnh mẽ rằng chiến lược mở rộng hợp lý trong bối cảnh điều kiện thị trường thuận lợi, cùng với lợi thế cạnh tranh của Long Châu so với các của hàng bán lẻ sẽ tạo đòn bẩy tốt cho chuỗi để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận lên mức cao mới trong tương lai. Đối với năm 2022, VDSC dự báo doanh thu/LNTT của Long Châu sẽ đạt 7,2 nghìn tỷ đồng (+81% YoY)/47 tỷ đồng (~10x LNTT năm 2021)
 • Đối với mảng CNTT-TT, VDSC tin rằng máy tính xách tay và các sản phẩm của Apple, đóng góp 2/3 doanh số bán hàng của FPT Shop năm 2021, vẫn giữ vai trò nòng cốt đối với FRT do (1) nhu cầu máy tính xách tay vẫn sẽ vững chắc trong năm nay (doanh số máy tính xách tay của FRT trong hai tháng đầu năm 2022 tăng hơn 50 %YoY), và (2) điều kiện cho thị trường sản phẩm Apple chính hãng sẽ tiếp tục khả quan hơn, (3) FRT sẽ tận dụng những xu hướng tốt này với hàng chục cửa hàng chuyên biệt về laptop mới và mô hình shop-in-shop dành cho các sản phẩm của Apple. VDSC kỳ vọng những yếu tố tích cực này sẽ giúp FRT phòng vệ tốt trước xu hướng bình thường hóa doanh số bán máy tính xách tay và áp lực cạnh tranh ngày một tăng từ các chuỗi cửa hàng thương hiệu Apple, do đó dự báo tăng trưởng LNTT của chuỗi bán lẻ CNTT-TT vẫn duy trì mức tốt trong năm 2022F ở mức 30% YoY.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1650970070566_FRT_VDSC_2022-04-26.pdf

15.     ANV [ Trung lập ] Nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh nhu cầu phục hồi sẽ thúc đẩy lợi nhuận – Báo cáo công ty – VCSC – 16/04/2022

 • CTCP Nam Việt (ANV) là nhà xuất khẩu cá tra lớn thứ ba tại Việt Nam với thị phần xuất khẩu đạt khoảng 6% vào năm 2021, theo ước tính của VCSC. Các thị trường chính của ANV bao gồm Mỹ Latinh, Đông Nam Á và Trung Quốc.
 • Do nhu cầu thấp từ ngành dịch vụ ăn uống và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng trong bối cảnh dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020-2021, LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của ANV chỉ bằng 17% con số của năm 2019. Tuy nhiên, ngành cá tra có dấu hiệu phục hồi vào đầu năm 2022, VCSC kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy lợi nhuận của ANV
 • Theo quan điểm của VCSC, việc mở cửa trở lại đang diễn ra của các ngành dịch vụ ăn uống trên toàn cầu sẽ thúc đẩy nhu cầu cá tra trong khi nguồn cung cá tra của Việt Nam – vốn chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 – sẽ không phục hồi hoàn toàn cho đến năm 2023, dẫn đến triển vọng cung – cầu thuận lợi cho các nhà xuất khẩu cá tra như ANV trong năm 2022

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1650969561277_ANV_VCSC_2022-04-26.pdf

16.  VTP [ MUA – 90,000đ/cp ]: ĐHCĐ năm 2022: Kế hoạch tham vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022

 • Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần tăng trưởng 19,3% đạt 25.723 tỷ đồng và lợi nhuận thuần tăng trưởng 68,4% đạt 498 tỷ đồng. Kế hoạch doanh thu thuần sát với dự báo của HSC, nhưng kế hoạch lợi nhuận thuần cao hơn 10% so với dự báo của HSC.
 • Kế hoạch năm 2022 của VTP dựa trên giả định bao gồm GDP tăng trưởng 6,5% và hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng 30-35% trong năm 2022 (gấp đôi mức tăng trưởng trong năm 2021). Tuy nhiên, BLĐ thừa nhận biến động chi phí nhiên liệu kể từ đầu năm có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và gây ra rủi ro cho kế hoạch năm 2022.
 • VTP không tiết lộ KQKD Q1/2022 nhưng tiết lộ doanh thu thuần Q1/2022 tăng 25,6% so với cùng kỳ đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thuần thấp hơn một chút so với kế hoạch của BLĐ. Nguyên nhân có thể do chi phí nhiên liệu và chi phí quản lý tăng, do VTP đã điều chỉnh cơ cấu hoạt động để kiểm soát sâu hơn tới cấp huyện.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651051644368_VTP_HSC_2022-04-27.pdf

17.          VNM [ Tích cực – 110,000đ/cp ]: ĐHCĐ 2022: Những điểm chính – Báo cáo ĐHCĐ – VNDS – 28/04/2022

 • ĐHCĐ đã thông qua KHKD 2022 với doanh thu 64.070 tỷ (+5,0% svck) và LN ròng 9.720 tỷ (-7,7% svck). • Công ty sẽ tập trung vào các sản phẩm sữa Organic và tái đẩy mạnh chương trình Sữa học đường khi học sinh quay trở lại trường học.
 • Trong năm 2021, VNM đã phát triển thêm hai thị trường xuất khẩu mới, nâng tổng số quốc gia xuất khẩu lũy kế lên 57 thị trường với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,6 tỷ USD (+8,0% yoy). Doanh thu xuất khẩu 2022 dự kiến tăng trưởng 5-10% svck nhờ mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp ra thị trường nước ngoài
 • Kế hoạch LN ròng giảm 7,7% svck trong 2022 do lo ngại giá nguyên liệu đầu vào tăng. Theo ban lãnh đạo, VNM đã chốt giá sữa bột nguyên kem đến tháng 8/2022. VNDS ước tính công ty đã cố định giá sữa bột nguyên kem ở mức cao hơn khoảng 6% so với cùng kỳ. Sữa bột nguyên kem tăng 17,7% svck trong Q1/22 nhưng giảm 6,6% so với T3/2022. VNDS cho rằng công ty đã tận dụng cơ hội này để chốt giá sữa đầu vào cho đến tháng 8 và tiếp tục quan sát diễn biến giá sữa nguyên kem để xác định thời điểm chốt giá tiếp theo.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651052120759_VNM_VNDS_2022-04-27.pdf

18.      VHC [ Tích cực – 101,300đ/cp ]: Lợi nhuận duy trì ổn định nhờ giá bán bình quân tăng ở tất cả các thị trường xuất khẩu – Báo cáo cập nhật – SSI – 27/04/2022

 • Luận điểm đầu tư: VHC công bố KQKD Q1/2022 ổn định, trong đó doanh thu thuần và lợi nhuận ròng tăng lần lượt 83% và 336% so với cùng kỳ. Theo đó, SSI lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VHC và tăng giá mục tiêu 1 năm lên 101.300 đồng/cổ phiếu (+14% so với giá hiện tại) từ 86.800 đồng/cổ phiếu. VHC rất tự tin với nhu cầu tăng mạnh ở hầu hết các thị trường. Trong thời gian tới, VHC kỳ vọng giá xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện nay do giá cá nguyên liệu và thức ăn thủy sản đã neo cao. ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 13 nghìn tỷ đồng (+43,6% so với cùng kỳ) và 1,6 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ) trong năm 2022. SSI Research đánh giá lạc quan hơn so với ban lãnh đạo, ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 13,4 nghìn tỷ đồng (+48,2% so với cùng kỳ) và 1,9 nghìn tỷ đồng (+71,1% so với cùng kỳ)

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651051951844_VHC_SSI_2022-04-27.pdf

19.     VGC [ Nắm giữ – 49,300đ/cp ]: KQKD Q1/2022 vượt dự báo 21% – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022

 • VGC đã công bố KQKD Q1/2022 với lợi nhuận thuần tăng 153% so với cùng kỳ đạt 702 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 3.833 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần và doanh thu thuần lần lượt bằng 55% và 32% dự báo của HSC cho cả năm 2022.
 • Doanh thu và lợi nhuận gộp Q1/2022 lần lượt đạt 3.833 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ) và 1.394 tỷ đồng (tăng 106% so với cùng kỳ), cao hơn kỳ vọng chủ yếu nhờ mảng BĐS và kính xây dựng đạt kết quả khả quan.
 • Doanh thu mảng BĐS đạt 570 tỷ đồng (tăng gần 7 lần so với cùng kỳ), cao hơn dự báo của HSC cho cả năm 2022 là 215 tỷ đồng. Đóng góp chính vào doanh thu BĐS là dự án Đặng Xá, khoảng 500 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng BĐS cao hơn kỳ vọng, đạt 52,9% so với 35,2% trong Q1/2021.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651051454316_VGC_HSC_2022-04-27.pdf

20.     TCB [ Trung lập ]: Cập nhật Đại hội Cổ đông – Báo cáo cập nhật – KBSV – 27/04/2022

 • KQKD 2021 ghi nhận tăng trưởng ấn tượng 47%YoY — Tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 22.9%YoY. Huy động vốn tăng trưởng ở mức cao hơn, đạt 30.6%YoY. NIM tiếp tục cải thiện 82bps lên mức 5.71% nhờ tỷ lệ CASA cao kỷ lục 50.5% vầ cơ cấu nguồn vốn tốt. — Thu lãi thuần từ đó đạt 26.7 nghìn tỷ VND (+42.4%YoY); thu ngoài lãi tăng trưởng khả quan ở mức 20.3%YoY, ghi nhận 10,377 tỷ VND. Tổng thu hoạt động (TOI) đạt 37 nghìn tỷ VND (+35%YoY). Chi phí được kiểm soát tốt với tỷ lệ CIR giảm 2.7 điểm %, xuống 30.1%. Chi phí dự phòng tăng nhẹ 2.1%YoY. — Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 23 nghìn tỷ VND, tăng 47.1%YoY – đứng thứ 2 toàn ngành chỉ sau VCB.
 • Chất lượng tài sản duy trì vị thế top đầu. — Tỷ lệ nợ xấu của TCB dù tăng nhẹ 19bps YoY lên mức 0.66% nhưng vẫn đứng thứ 2 toàn ngành. Dư nợ tái cơ cấu giảm mạnh từ mức 7,700 tỷ VND đầu năm xuống còn 1,900 tỷ VND vào cuối năm 2021 (chiếm 0.5% tổng dư nợ). — Tỷ lệ bao nợ xấu (LLRC) giảm 8 điểm phần trăm xuống 162.9% nhưng vẫn ở top đầu ngành. — CAR 2021 theo Basel II của ngân hàng là 15% – cao nhất ngành
 • Kế hoạch kinh doanh và ESOP cho năm 2022. — Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 15%YoY và sẽ điều chỉnh theo tăng trưởng thực tế và hạn mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. — NIM ước tính giảm nhẹ do NHNN siết tín dụng bất động sản và lãi suất tăng nhưng vẫn sẽ duy trì mức cao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch tăng 16.2%YoY, đạt 27,000 tỷ VND. — Ngân hàng tiếp tục không chi trả cổ tức cho năm 2021 dù đang có tới 47 nghìn tỷ VND lợi nhuận chưa phân phối. Thay vào đó là kế hoạch ESOP 6,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho người lao động. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng lên mức 22.4595%. ¾ KQKD 1Q2022 được tiết lộ là vượt xa kế hoạch của BLĐ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651053391534_TCB_KBSV_2022-04-27.pdf

21.     STK [ MUA – 68,500đ/cp ]: Hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng dựa trên định giá – Báo cáo doanh nghiệp – HSC – 27/04/2022

 • STK đã công bố KQKD Q1/2022, với lợi nhuận thuần đạt 76 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ) và doanh thu thuần đạt 640 tỷ đồng (tăng 12,9% so với cùng kỳ), thấp hơn dự báo của HSC do doanh thu sợi tái chế tăng thấp hơn dự kiến. Mặc dù tăng mạnh 76,2% so với quý trước, doanh thu sản phẩm này chỉ đi ngang so với cùng kỳ.
 • Giai đoạn 1 dự án Unitex 1 của STK (chủ yếu tập trung vào sợi tái chế) sẽ có thể đi vào hoạt động từ tháng 7/2023, chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu của Công ty (và so với dự báo của HSC). Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ là khó khăn trong quá trình xin giấy phép đầu tư trong giai đoạn giãn cách năm ngoái.
 • HSC lần lượt hạ 12,5% và 14,5% dự báo lợi nhuận thuần trong năm 2022 và 2023 do doanh thu sợi tái chế phục hồi chậm và dự án Unitex chậm tiến độ. Theo đó, HSC dự báo lợi nhuận thuần trong năm 2022 và 2023 tăng trưởng lần lượt 19,3% và 15,4%
 • HSC cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024, với lợi nhuận thuần tăng trưởng 15,8% đạt 443,6 tỷ đồng; động lực chính thúc đẩy lợi nhuận, có thể là cả trong các năm tới, đến từ việc cải thiện cơ cấu sản phẩm với tỷ trọng sợi tái chế tăng và dự án Unitex.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651051177243_STK_HSC_2022-04-27.pdf

22.     STB [ MUA – 32,800đ/cp ]: ĐHCĐTN năm 2022: Kế hoạch kinh doanh thận trọng – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022

 • Ban lãnh đạo STB đề ra kế hoạch kinh doanh khá thận trọng cho năm 2022: ▪ Tín dụng tăng trưởng 12% đạt 435 nghìn tỷ đồng dựa trên hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao ban đầu. HSC dự báo tăng trưởng tín dụng đạt 14%. ▪ Vốn huy động (bao gồm cả chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu) tăng trưởng 10% đạt 512,7 nghìn tỷ đồng. HSC dự báo tăng trưởng huy động đạt 12%. ▪ Xử lý 15.000 tỷ đồng tài sản xấu từ trước để lại (nâng từ 10.000 tỷ đồng trong kế hoạch ban đầu). ▪ Ban lãnh đạo đặt kế hoạch LNTT 5.280 tỷ đồng (tăng trưởng 20%), thấp hơn 11,4% so với dự báo của HSC. ▪ Tỷ lệ nợ xấu dưới 2% (năm 2021: 1,47%), sát với dự báo của HSC là 1,57%.
 • STB đã công bố một số thông tin về KQKD Q1/2022: ▪ Tín dụng tăng 6,7% so với đầu năm ▪ Huy động tăng 7% so với đầu năm ▪ Từ đầu năm xử lý được tổng cộng 6.500 tỷ đồng tài sản xấu từ trước để lại. ▪ Phí Bancassurance trả trước đã được ghi nhận một phần trong Q1/2022, còn lại sẽ được ghi nhận vào Q2/2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651050955382_STB_HSC_2022-04-27.pdf

23.     NVL [ Trung lập – 75,000đ/cp ]: Ban lãnh đạo đặt kế hoạch mở rộng quỹ đất mới để hỗ trợ lộ trình phát triển – Báo cáo ĐHCĐ – VCSC – 27/04/2022

 • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của ban lãnh đạo với doanh thu đạt 36,0 nghìn tỷ đồng (+141% YoY) và LNST đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (+88% YoY), lần lượt cao hơn 20% và 9% so với dự báo tương ứng của VCSC. Công ty có kế hoạch bán trước 15.000 căn hộ vào năm 2022 so với kết quả doanh số bán hàng tích cực với 6.600 căn hộ và tổng giá trị hợp đồng bán hàng đạt 3,68 tỷ USD (84,6 nghìn tỷ đồng; gấp đôi YoY) vào năm 2021.
 • Cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức cổ phiếu cho năm tài chính 2021 với tỷ lệ 10%, dự kiến trả vào năm 2022.
 • Cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức cổ phiếu cho năm tài chính 2022 (tỷ lệ do HĐQT quyết định)
 • Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ tối đa 25%, số cổ phiếu thưởng tối đa là 482,6 triệu. Kế hoạch này dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651051783118_NVL_VCSC_2022-04-27.pdf

24.     MBB [ Trung lập ]: Cập nhật Đại hội Cổ đông – Báo cáo cập nhật – KBSV – 27/04/2022

 • KQKD tiếp tục tăng trưởng cao — Tổng thu hoạt động 2021 đạt 37 nghìn tỷ VND (+35%YoY) trong đó (1) Thu nhập lãi thuần tăng 29.2%YoY, đạt 26,2 nghìn tỷ VND; (2) mảng thanh toán và banca giúp thúc đẩy thu thuần từ phí, tăng 22.1%YoY; (3) các hoạt động thu ngoài lãi khác ghi nhận tăng trưởng mạnh như thu từ ngoại hối và vàng tăng 69.1%YoY, kinh doanh chứng khoán tăng 75.3%, thu từ hoạt động khác tăng 94%YoY. — NIM cải thiện 33bps YoY nhờ các nỗ lực trong việc kiểm soát chi phí đầu vào. CASA tăng lên mức kỷ lục 47.6% – cao hơn nhiều so với mục tiêu 40% cho 2021 của Ban lãnh đạo. — Dư nợ tín dụng cuối 2021 đạt 492 nghìn tỷ VND (+22.4%YoY). Nguồn vốn huy động ghi nhận mức tăng cao hơn là khoảng 23.8%YoY, tỷ lệ LDR từ đó cũng giảm nhẹ xuống 69.4%. — Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt khi CIR giảm 5 điểm phần trăm. Ngân hàng thận trọng trích lập 8 nghìn tỷ VND (+31.2%YoY) cho năm 2021. LNTT hợp nhất tăng trưởng ấn tượng 54.6%YoY, đạt 16,527 tỷ VND.
 • Chất lượng tài sản duy trì sự khả quan — Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ và hợp nhất lần lượt là 0.68% và 0.9% thấp hơn mức mục tiêu là 1.5%. — Tỷ lệ dự phòng rủi ro bao nợ xấu tăng gấp 2 lần cùng kỳ, đạt 268% – đứng thứ 2 toàn ngành. — Dư nợ tái cơ cấu đến 1Q2022 tăng mạnh lên khoảng 6,200 nghìn tỷ VND, chiếm 1.68% dư nợ, tập trung chủ yếu ở nhóm dịch vụ lưu trú và vận tải –các ngành sẽ phục hồi tốt trong năm tới.
 • Kế hoạch kinh doanh năm 2022 — Cho năm 2022, BLĐ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ~16%, đạt 472.600 tỷ VND phấn đấu đạt 20%. Huy động từ tiền gửi đạt 488 nghìn tỷ đồng (+25%YoY). — Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 1.5%. Tỷ lệ CASA đạt 45% cho năm 2022. — Nỗ lực kiểm soát chi phí hoạt động thông qua đẩy mạnh số hóa ngân hàng nhờ đó mục tiêu CIR dưới 32%. — Thu hút 6.3 triệu khách hàng mới trong năm 2022 (tương đương cùng kỳ) nâng tổng số lượng khách hàng lên 13 triệu người. Mục tiêu đến năm 2026 đạt quy mô 20 triệu khách hàng. — Từ đó, trong điều kiện kinh tế vĩ mô tốt, ngân hàng đặt mục tiêu LNTT tăng 23%YoY, đạt 20.300 tỷ VND. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận BLĐ hướng tới là 23.000 tỷ VND

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651053542249_MBB_KBSV_2022-04-27.pdf

25.     KDH [ MUA – 54,400đ/cp ]: ĐHCĐTN – Mở bán 3 dự án mới vào nửa cuối năm 2022  – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022

 • Cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2022 là 4 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 7%) và lợi nhuận thuần là 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 16%). Kế hoạch của Công ty sát với dự báo của HSC. Công ty dự kiến sẽ mở bán 3 dự án mới vào nửa cuối năm 2022, gồm 2 dự án thấp tầng (The Classia và The Clarita) và 1 dự án cao tầng tại Bình Tân là The Privia.
 • Ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận năm 2022 dự kiến chủ yếu từ dự án Verosa Park (tiếp tục bàn giao) và The Classia (bắt đầu bàn giao). Khang Điền đặt mục tiêu xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi mở bán cho dự án The Classia, từ đó giúp nâng cao giá trị dự án.
 • Dự án The Classia đã được triển khai từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào Q3/2022, trước khi mở bán. Đây là chiến lược rất cẩn trọng và cần có tiềm lực tài chính mạnh. Các chủ đầu tư khác có xu hướng mở bán ở giai đoạn đầu triển khai nhằm thu về dòng tiền từ người mua trả tiền trước. HSC tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng tại dự án The Classia sẽ khả quan nhờ vào uy tín của KDH và tỷ lệ sản phẩm đã hoàn thành cao tại thời điểm mở bán

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651051347694_KDH_HSC_2022-04-27.pdf

26.     GEG [ Trung lập ]: Cập nhật ĐHCĐ năm tài chính 2021 – Báo cáo cập nhật – KBSV – 27/04/2022

 • Tổng kết năm 2021, doanh thu giảm nhẹ và LNST tăng 10% YoY — Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của GEG đạt 1,381 tỷ VND (-7.5% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 325 tỷ VND (+10.3% YoY). Sự khác biệt giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đến từ biên lợi nhuận gộp của GEG được mở rộng thêm 5 điểm % lên 56% do sự đóng góp nhiều hơn của các mảng có biên lợi nhuận cao như điện gió và điện mặt trời, nhờ đó LNST của GEG đã vượt kế hoạch, đạt 125% so với kế hoạch đề ra năm 2021.
 • Kết quả kinh doanh Quý 1/2022 tăng trưởng tích cực nhờ đóng góp từ mảng điện gió — Ban lãnh đạo GEG đặt kế hoạch năm 2022 cho doanh thu và LNTT lần lượt là 1,930 tỷ VNĐ (+39.8% YoY) và 345 tỷ VNĐ (-6.4% YoY). Cho biết về sự khác biệt giữa Doanh thu và LNTT, Ban lãnh đạo giải thích rằng năm 2022 là năm đầu tiên ghi nhận khấu hao và lãi vay của 3 dự án điện gió năm 2021, dẫn tới việc thu hẹp LNTT. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo cũng cho biết thêm đây là một kế hoạch thận trọng do sự không chắc chắn của loại hình điện gió và tự tin rằng GEG sẽ đạt được 400 tỷ LNTT cho năm 2022. — Về kế quả kinh doanh Quý 1/2022, LNTT sơ bộ đạt 183 tỷ VNĐ (+123.2% YoY), hoàn thành 53% kế hoạch năm 2022. Điều này được giải thích nhờ vào việc vận hành của 3 nhà máy điện gió mới trong Quý 1/2022 so với Quý 1/2021. Cũng theo GEG, Quý 1 và Quý 4 sẽ là mùa gió thuận lợi cho các nhà máy điện gió nhờ vào tốc độ gió mạnh trong khoảng thời gian này.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651053642026_GEG_KBSV_2022-04-27.pdf

27.     CRE [ MUA – 45,000đ/cp ]: Kế hoạch kinh doanh năm 2022: thấp hơn 17% so với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022

 • CRE dự kiến tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 12/5 và đã công bố tài liệu Đại hội. Những nội dung chính gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
 • Kế hoạch doanh thu năm 2022 là 8,5 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 51,9%) và LNTT là 900 tỷ đồng (tăng trưởng 57,3%). Kế hoạch này thận trọng hơn so với kế hoạch ban lãnh đạo đề cập trước đó. Tại ĐHCĐBT diễn ra vào ngày 10/1, ban lãnh đạo cho biết doanh thu năm 2022 có thể đạt ít nhất 10 nghìn tỷ đồng, và có thể đạt đến trên 12 nghìn tỷ đồng nếu thị trường thuận lợi. Mặc dù nhận định rằng sự hồi phục của thị trường BĐS sau dịch trong năm 2022 là rõ ràng, ban lãnh đạo hiện đang lo ngại về động thái hạn chế tín dụng dành cho lĩnh vực BĐS (bao gồm đẩy mạnh giám sát hoạt động phát hành trái phiếu), từ đó có thể giảm nhiệt thị trường BĐS
 • HSC đồng tình với sự thận trọng hơn của ban lãnh đạo CRE. Nếu tổng số giao dịch BĐS tăng không nhiều như kỳ vọng, thì mảng môi giới của CRE sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời, mảng đầu tư thứ cấp của Công ty cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng ở mức độ nhất định vì chính sách hạn chế tín dụng cho lĩnh vực BĐS có thể tác động tiêu cực đến các chủ đầu tư nhỏ có bán sỉ dự án cho CRE. Nếu giá bán tăng chậm hơn kỳ vọng, biên lợi nhuận mảng này cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651050685018_CRE_HSC_2022-04-27.pdf

28.     BSR [ MUA – 40,000đ/cp ]: ĐHCĐ: Chuyển đổi sang hóa dầu trong dài hạn – Báo cáo nhanh – HSC – 27/04/2022

 • ĐHCĐ năm 2022 của BSR được tổ chức vào ngày 22/4/2022. Những thông tin chính bao gồm chính sách cổ tức, KQKD sơ bộ Q1/2022 và điều chỉnh vốn đầu tư cơ bản trong dài hạn để chuyển hướng sang lĩnh vực hóa dầu. BLĐ cũng thảo luận về kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, nhưng HSC cho rằng kế hoạch của BLĐ là quá thận trọng và do đó không có nhiều ý nghĩa.
 • Lợi nhuận thuần sơ bộ Q1/2022 đạt 2.029 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ (hoàn thành 144,8% kế hoạch năm 2022 của BLĐ) và sát với dự báo của HSC là 2.081 tỷ đồng. Doanh thu sơ bộ đạt 35,451 tỷ đồng (tăng 68,5% so với cùng kỳ) và cũng sát với dự báo của HSC là 34,671 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ trong Q1/2022 đạt 1,597 triệu tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ và đạt 92,4% dự báo Q1/2022 của HSC
 • BSR sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 300đ/cp cho năm 2021 (tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 13,9% và lợi suất cổ tức là 1,4%), trong khi HSC dự báo Công ty sẽ không chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Cổ tức cho năm 2022 không được đề cập trong ĐHCĐ (HSC duy trì dự báo mức cổ tức tiền mặt cho năm 2022 là 1.000đ/cp).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651051559363_BSR_HSC_2022-04-27.pdf

29.     ACG [ Tích cực – 88,800đ/cp ]: Lấy lại đà tăng trưởng – Báo cáo phân tích – VNDS – 27/04/2022

 • VNDS kỳ vọng thị trường BĐS nhà ở sẽ phục hồi vào năm 2022-23, được hỗ trợ bởi: 1) sự phục hồi chung dựa trên các yếu tố cơ bản vĩ mô thúc đẩy thị trường BĐS vào năm 2022; 2) quyết định mua nhà ở được củng cố bởi lãi suất cho vay hợp lý. Với việc là nhà sản xuất gỗ ép hàng đầu với lượng khách hàng trung thành lớn, ACG có nhiều lợi thế hơn để giành được các hợp đồng cung cấp đồ gỗ nội thất cho các dự án khu dân cư lớn vào năm 2022-23.
 • ACG có kế hoạch thành lập liên doanh với Sumitomo để xây dựng nhà máy ván MDF – nguyên liệu đầu vào chính của doanh nghiệp. Khi dự án hoàn thành, ACG sẽ trở thành nhà sản xuất ván MDF lớn thứ 4 tại Việt Nam. VNDS dự phóng nhà máy MDF sẽ giúp ACG tự chủ được 40% nguyên liệu đầu vào mảng gỗ ép và cải thiện biên LN gộp của ACG trong 2023-24 thêm 0,3-0,7 điểm %
 • Sau 2 năm liên tiếp doanh thu tăng trưởng âm (-15,4%/-12,3% svck trong năm 2020-21), VNDS kỳ vọng doanh thu của ACG sẽ tăng trưởng trở lại trong 2022-23 do thị trường bất động sản nhà ở phục hồi. Với những lượng hợp đồng ký mới sẵn sàng xây dựng của các chủ đầu tư lớn, VNDS tin rằng công ty có đủ khả năng cung cấp gỗ để xây dựng và hoàn thiện nội thất tại các dự án trong năm 2022-23. Do đó, VNDS dự báo DT và LN ròng của ACG sẽ tăng 36,8%/29,7% svck vào năm 2022 và tăng 28%/28,7% svck vào năm 2023..

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/11251_ACG_VNDS_2022-4-27.pdf

30.     SZC [ MUA – 78,400đ/cp ]: Quỹ đất đô thị trở thành điểm sáng cho giai đoạn tiếp theo – Báo cáo cập nhật – MAS – 28/04/2022

 • MAS điều chỉnh mức giá mục tiêu của SZC về 78.400 đ/cp, giảm 12,5% so với mức giá gần nhất do: (1) Mức giá theo Phương pháp RNAV giảm do suất chiết khấu tăng lên 14,9%; (2) mức P/B bình quân của các doanh nghiệp so sánh giảm về 3,48 lần. Mức giá mục tiêu hiện đang cao hơn giá đóng cửa phiên 25/04/2022 là 55,8% do đó MAS duy trì khuyến nghị Mua với SZC.
 • Trong quý 1/2022 SZC công bố doanh thu đạt 277,3 tỷ đồng, tăng gần 56% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ doanh thu cho thuê đất và quản lý. Tuy nhiên, giá vốn/doanh thu đã tăng mạnh lên mức 63,1% so với mức 39,3% của Q1/2021, ghi nhận 175 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, SZC lãi ròng 75,3 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Giá vốn/ Doanh thu tăng mạnh trong Q1/2022 đến từ tỷ trọng của phần doanh thu bán sỉ quỹ đất các bên liên quan tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thế doanh thu bán sỉ trong kỳ đạt 192 tỷ đồng, chiếm 69,3% tổng doanh thu so với mức 25,8% của Q1/2021
 • Đến cuối 2021 SZC đã nhận bàn giao 1.798 ha, trong đó quỹ đất công nghiệp ước khoảng 1.123 ha và quỹ đất đô thị khoảng 633 ha. Với tỷ lệ thương phẩm khoảng 40%, quỹ đất đô thị sẵn sàng triển khai của công ty ước tính khoảng 253 ha.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651146898932_SZC_MAS_2022-04-28.pdf

31.     SAB [ MUA – 196,900đ/cp ]: Q1/2022: Mạnh mẽ và sát với dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022

 • SAB vừa công bố KQKD Q1/2022 với doanh thu thuần đạt 7.603 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần đạt 1.171 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Kết quả này nhìn chung sát với dự báo của HSC lần lượt đạt 24% và 25% dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần cả năm 2022 của HSC. Công ty đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 27/4/2022. Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, chính sách cổ tức bằng tiền mặt và các tờ trình khác.
 • Doanh thu thuần tăng 25% so với cùng kỳ trong Q1/2022 nhờ giá bán tăng mạnh, cơ cấu sản phẩm cải thiện và sản lượng tiêu thụ tăng. Công ty đã nâng giá bán trong quý, nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố
 • Kể từ Q4/2021, ngành kinh doanh rượu bia đã dần hồi phục. Trong Q1/2022, sản lượng tiêu thụ toàn ngành tăng 5% so với cùng kỳ đạt 1.091,3 triệu lít. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ của Habeco, đối thủ chính của SAB tại thị trường miền Bắc, đã giảm 5% so với cùng kỳ
 • Trong khi đó sản lượng tiêu thụ của SAB tăng 25% so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy SAB đã chiếm thêm được thị phần trong kỳ.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651146379250_SAB_HSC_2022-04-28.pdf

32.     PNJ [ MUA – 140,000đ/cp ]: KQKD Q1/2022 vượt kỳ vọng, tăng trưởng ấn tượng từ mức nền cao – KBSV – 28/04/2022

 • PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng +41.2% YoY đạt 10,143 tỷ đồng – hoàn thành 39.2% kế hoạch năm. LNST đạt 721 tỷ đồng (+40.7% YoY) – hoàn thành 54.6% kế hoạch năm.
 • Doanh thu từ bán lẻ trang sức trong quý 1/2022 của PNJ tiếp tục thể hiện tốt, tăng trưởng 43.2% YoY – phù hợp với quan điểm gần nhất của KBSV là tệp khách hàng chính của PNJ là nhóm khách hàng ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
 • Tổng quan Q1/2022, KBSV ước tính doanh thu trung bình/cửa hàng (Gold và Silver) của PNJ đạt 5.6 tỷ đồng/cửa hàng, cao hơn lần lượt 98% và 39% so với cùng kì 2020 & 2021. Giai đoạn 2022-2025, PNJ dự kiến mở từ 30 đến 40 cửa hàng mỗi năm; BLĐ cho biết đang đi tìm địa điểm nhằm đầu tư một nhà máy mới (dự kiến khởi công trong 2022) do các nhà máy hiện tại đã hoạt động 100% công suất. ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2021 với 2,000VNĐ/cp và bằng cổ phiếu tỉ lệ 3:1.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651147056551_PNJ_KBSV_2022-04-28.pdf

33.     MBB [ MUA – 42,500đ/cp ]: ĐHCĐTN: Kế hoạch thấp hơn dự báo – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022

 • MBB đặt kế hoạch LNTT năm 2022 là 20.300 tỷ đồng, thấp hơn 9% so với dự báo của HSC. Những điểm khác biệt chính giữa kế hoạch của ban lãnh đạo và dự báo của HSC là: • Ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng là 16% (năm 2021: 24,5%) trong khi HSC giả định là 24,5% và tăng trưởng tổng tài sản là 15% trong khi HSC giả định là 20%. • Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% (năm 2021: 0,9%) trong khi HSC giả định 0,9%.
 • HSC tin rằng ban lãnh đạo đã hơi thận trọng vì lập kế hoạch kinh doanh dựa trên hạn mức tín dụng được giao vào đầu năm 2022. HSC hiện sẽ chưa điều chỉnh dự báo

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651142238894_MBB_HSC_2022-04-28.pdf

34.     HPG [ MUA – 65,300đ/cp ]: Lợi nhuận Q1/2022 tăng 17% nhờ doanh thu tăng mạnh – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022

 • Trong Q1/2022, HPG tiêu thụ gần 2,5 triệu tấn sản phẩm thép (tăng 14,8% so với cùng kỳ) nhờ nhu cầu các sản phẩm thép khả quan đối với cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
 • Sản lượng tiêu thụ cụ thể trong Q1/2022 đã được chúng tôi thảo luận trong Báo cáo nhanh “Sản lượng tiêu thụ HRC và thép xây dựng cao kỷ lục” xuất bản vào ngày 7/4/2022. Trong đó: • Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng trong Q1/2022 đạt 1,34 triệu tấn (tăng 56,7% so với cùng kỳ) nhờ các dự án xây dựng nhà ở bắt đầu khởi công sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu thép tăng đối với các dự án cơ sở hạ tầng, các đại lý đẩy mạnh tích trữ hàng tồn kho. Sản lượng xuất khẩu cũng tăng mạnh trong Q1/2022. • Sản lượng tiêu thụ HRC trong Q1/2022 cũng tăng 14,6% so với cùng kỳ đạt 762.695 tấn, chủ yếu được tiêu thụ trong nước. • Sản lượng tiêu thụ ống thép hồi phục mạnh trong Q1/2022 đạt 207.007 tấn (tăng 12,5% so với cùng kỳ) nhờ nhu cầu trong nước hồi phục. • Sản lượng tiêu thụ tôn tăng 43,7% so với cùng kỳ đạt 105.988 tấn nhờ nhu cầu xuất khẩu cao.
 • Đối với giá bán thép, giá thép xây dựng tăng mạnh 19,7% so với cùng kỳ và 4,9% so với quý trước đạt 17,2 triệu/tấn. Điều này là do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, đặc biệt là than cốc, và nhu cầu tăng đối với sản phẩm thép cả trong nước và xuất khẩu.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651146302072_HPG_HSC_2022-04-28.pdf

35.     HDB [ Tích cực – 35,900đ/cp ]: Phía trước vẫn là những ngày đẹp trời – Báo cáo phân tích – VNDS – 28/04/2022

 • VNDS đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu HDB với giá mục tiêu là 35.900đ/cp, dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (COE: 15,2%; LTG: 3%) và P/BV năm 2022 là 1,9 lần. HDB đã xây dựng nên một mô hình kinh doanh với tỷ suất sinh lợi cao và bảng cân đối kế toán lành mạnh, giúp ngân hàng có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. VNDS kỳ vọng rằng HDB sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 22% trong giai đoạn 2022- 24; bên cạnh đó triển vọng việc ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền mới sẽ là động lực tăng trưởng mạnh cho HDB trong thời gian tới.
 • HDB đã xây dựng hình ảnh là một ngân hàng bán lẻ tiêu biểu; tuy nhiên, khác với các ngân hàng khác, HDB đã đưa những dịch vụ của mình đến với những khách hàng ở khu vực đô thị loại 2/nông thôn – nơi có nhu cầu vay vốn lớn nhưng khả năng tiếp cận đến các dịch vụ tài chính vẫn còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, HDB cũng đã thiết lập cho mình một tệp khách hàng lớn thông qua mối liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp như VietJet, Vinamilk, Petrolimex… Nhờ vào chiến lược đúng đắn và khả năng quản trị rủi ro tốt, HDB đã ghi nhận những thành tựu trong 5 năm qua với tốc độ tăng trưởng kép tổng tài sản là 20% và lợi nhuận là 52,3%; thuộc top-5 các ngân hàng có tỷ suất sinh lời cao nhất (NIM 4,4% và ROE 23,3%) và chất lượng tài sản tốt hơn các ngân hàng có khẩu vị rủi ro cao (NPL 1,7% và LLR 70% so với mức bình quân ngành 2,9% và 61,7%).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651146671587_HDB_VNDS_2022-04-28.pdf

36.     GMD [ MUA – 70,700đ/cp ]: Q1/2022 – lợi nhuận tăng ấn tượng 86% – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022

 • Lợi nhuận thuần và doanh thu thuần Q1/2022 vượt dự báo của HSC và đạt lần lượt 33,9% và 25,4% dự báo cả năm 2022. Các yếu tố chính thúc đẩy lợi nhuận bao gồm doanh thu tăng mạnh, tỷ suất lợi nhuận cải thiện và lợi nhuận từ các công ty liên doanh & liên kết tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.
 • Doanh thu thuần Q1/2022 tăng 28% so với cùng kỳ đạt 879 tỷ đồng (Bảng 2). Trong đó, doanh thu từ cảng biển tăng 26% đạt 736 tỷ đồng, đóng góp 84% vào tổng doanh thu. HSC cho rằng doanh thu tăng mạnh do sản lượng hàng hóa qua cảng tăng nhờ nhận được thêm các tuyến mới tại khu vực Hải Phòng trong năm 2021. Theo Cục Hàng hải Hải Phòng, sản lượng hàng hóa qua các cảng của GMD trong khu vực này đạt 295.011 TEU trong Q1/2022, tăng 25,2% so với cùng kỳ
 • Trong khi đó, doanh thu logistic tăng 37% so với cùng kỳ đạt 144 tỷ đồng và đóng góp 16% tổng doanh thu
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đáng kể lên 40,0% từ 37,7% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu giảm xuống 12,5% từ 14,6% trong Q1/2021 chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh như đã đề cập và quản lý chi phí hiệu quả hơn.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651142043731_GMD_HSC_2022-04-28.pdf

37.     FMC [ Tích cực – 80,300đ/cp ]: Tiếp đà tăng trưởng trong năm 2022 – Báo cáo phân tích – VNDS – 28/04/2022

 • VNDS kỳ vọng ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ có triển vọng tươi sáng nhờ các yếu tố sau: (1) nhu cầu ngày càng tăng mạnh trên toàn thế giới đối với các sản phẩm thủy sản nuôi trồng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14,8% trong giai đoạn 2021-30, theo FAO, bao gồm cả các sản phẩm tôm; (2) Mỹ áp thuế nhập khẩu cao đối với sản phẩm tôm của Ấn Độ; (3) mức thuế thấp hơn đối với tôm của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường lớn như Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản.
 • Năm 2022 được kỳ vọng là một năm tươi sáng đối với toàn ngành thủy sản Việt Nam, trong đó có ngành tôm khi nhu cầu từ thị trường xuất khẩu mục tiêu sẽ phục hồi mạnh mẽ. FMC là một trong những nhà xuất khẩu tôm lớn nhất tại Việt Nam, ước tính chiếm gần 5,3% kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam vào năm 2021. Chuỗi giá trị tích hợp cho phép công ty thích ứng với mọi yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, kế hoạch mở rộng trong năm 2022-25 theo ước tính của VNDS sẽ 1) nâng tỷ lệ tự cung cấp tôm nguyên liệu lên 50% trong năm 2025 từ mức hiện tại là 20-30%, cắt giảm 3-5% chi phí tôm nguyên liệu, và 2) tăng khoảng 80% công suất chế biến trong năm 2022 nhờ hai nhà máy mới.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651146742965_FMC_VNDS_2022-04-28.pdf

38.     DCM [ MUA – 98,500đ/cp ]: Q1/2022: Lợi nhuận thuần vượt dự báo 19% – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022

 • DCM tổ chức ĐHCĐ vào sáng ngày 26/4/2022. Cổ đông tham dự đầy đủ và đã thông qua tất cả các tờ trình bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022 và chính sách cổ tức. Kế hoạch lợi nhuận thuần năm 2022 rất thấp, như thường lệ, và không mang nhiều ý nghĩa. Theo đó, BLĐ đặt kế hoạch lợi nhuận thuần năm 2022 là 512 tỷ đồng, giảm 72% và doanh thu thuần là 9.060 tỷ đồng (giảm 9,8%).
 • KQKD Q1/2022 của DCM rất ấn tượng với lợi nhuận thuần đạt 1.516 tỷ đồng, tăng 9 lần so với cùng kỳ và doanh thu thuần đạt 4.075 tỷ đồng (tăng 1,2 lần so với cùng kỳ)
 • Doanh thu thuần tăng mạnh nhờ giá bán bình quân tăng cao, bù đắp hoàn toàn tác động từ chi phí khí đốt đầu vào tăng
 • Doanh thu thuần và lợi nhuận thuần của DCM trong Q1/2022 vượt lần lượt 3,3% và 19,1% dự báo của HSC lần lượt là 3.945 tỷ đồng và 1.272 tỷ đồng.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651146193634_DCM_HSC_2022-04-28.pdf

39.     CTD [ MUA – 98,500đ/cp ]: ĐHCĐ – kế hoạch cho năm khó khăn phía trước – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022

 • Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 15 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 65,2%) và LNST đạt 20 tỷ đồng (tăng trưởng 16%). Kế hoạch doanh thu sát với dự báo của HSC, nhưng kế hoạch lợi nhuận thấp hơn 95% so với dự báo của HSC – HSC đang xem xét lại dự báo của mình.
 • Giả định cơ sở của BLĐ đối với kế hoạch lợi nhuận thuần thấp trong năm 2022 bao gồm chi phí vật liệu xây dựng tăng cao, đẩy mạnh trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi tại 16 dự án, điều kiện thị trường không thuận lợi khiến giá trị hợp đồng giảm và chi phí lao động còn ở mức cao
 • CTD cho biết, giá trị hợp đồng mới ký kết kể từ đầu năm đạt 10 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ các hợp đồng với Tesa, Flamingo Vĩnh Phúc và Charm Group, đạt 57% dự báo năm 2022 của HSC và vượt dự báo của HSC. Tuy nhiên, HSC cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp thực tế có thể sẽ thấp hơn so với dự báo do các dự án này.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651142448747_CTD_HSC_2022-04-28.pdf

40.     CII [ BÁN – 30,200đ/cp ]: KQKD Q1/2022 tăng trưởng mạnh nhờ lợi nhuận không thường xuyên, sát kỳ vọng – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022

 • CII gần đây công bố KQKD Q1/2022 với lợi nhuận thuần đạt 685 tỷ đồng (so với 48 tỷ đồng trong Q1/2021) và doanh thu giảm 26% so với cùng kỳ xuống còn 712 tỷ đồng – sát với dự báo của HSC.
 • Kết quả trên đạt được nhờ 776 tỷ đồng lợi nhuận từ bán cổ phần NBB (Không khuyến nghị) để giảm tỷ lệ sở hữu về 49% (từ 93,7%), từ đó NBB không còn hợp nhất vào BCTC của CII. Nếu loại bỏ các khoản mục không thường xuyên, CII ghi nhận lỗ 90,6 tỷ đồng, gần gấp đôi số lỗ (sau khi loại bỏ các khoản mục không thường xuyên) trong Q1/2021 là 42,7 tỷ đồng, chủ yếu vì chi phí lãi vay và lỗ từ mảng xây lắp tăng
 • Sau khi loại các khoản mục không thường xuyên, doanh thu Q1/2022 bằng 9,9% dự báo doanh thu của HSC và đạt 9,8% kế hoạch của ban lãnh đạo cho cả năm 2022; trong khi Công ty ghi nhận lỗ 90,6 tỷ đồng so với dự báo lãi nhẹ 0,9 tỷ đồng của HSC và kế hoạch lỗ dự tính 20 tỷ đồng (lợi nhuận thuần trừ đi 776 tỷ) của ban lãnh đạo cho cả năm 2022.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651142374669_CII_HSC_2022-04-28.pdf

41.     BMP [ MUA – 75,700đ/cp ]: ĐHCĐ năm 2022: Lợi nhuận Q1/2022 tăng 52% – Báo cáo nhanh – HSC – 28/04/2022

 • Tại ĐHCĐ, BLĐ đã công bố KQKD sơ bộ Q1/2022 rất tích cực với LNTT đạt 159 tỷ đồng (tăng 52,1% so với cùng kỳ), doanh thu thuần đạt 1.353 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần tăng 51,3% so với cùng kỳ đạt 127 tỷ đồng. Giá bán bình quân tăng và tỷ suất lợi nhuận mở rộng là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.
 • Doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ giá bán bình quân tăng mạnh 32,3% so với cùng kỳ trong khi sản lượng tiêu thụ giảm 11,5% so với cùng kỳ (22.635 tấn ống nhựa) do nhu cầu tiêu thụ thấp trong giai đoạn nghỉ Tết
 • Lưu ý, BMP đã nâng tổng cộng 40% giá bán trong cả năm 2021 do giá PVC tăng; điều này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho tăng trưởng doanh thu thuần và tỷ suất lợi nhuận trong Q1/2022
 • Do đó, tỷ suất lợi nhuận thuần trong Q1/2022 tăng lên 9,4% từ mức 7,3% trong Q1/2021. Từ đó, BMP đạt lần lượt 22,9% và 26,5% dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần cả năm 2022 của HSC.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651142535390_BMP_HSC_2022-04-28.pdf

42.     ANV [ MUA – 54,200đ/cp ]: 2022 – Được giá được mùa – Báo cáo ngắn – MAS – 28/04/2022

 • ANV nằm trong top doanh nghiệp xuất khẩu cá tra tại Việt Nam với năng lực sản xuất 140,000 tấn fillet cá tra hàng năm đi các nước trên thế giới. Hiện tại, ANV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có chuỗi giá trị cá tra khép kín với khả năng tựu chủ 100% về con giống, thức ăn cho cá và cả vùng nuôi cá rộng 700 hecta. Năm 2021, ANV ghi nhận doanh thu tăng 1,5% so CK lên 3.494 tỷ đồng do ảnh hưởng của COVID-19. LNST 2021 đạt 129 tỷ đồng, giảm 36% so CK chủ yếu do chi phí bán hàng và QLDN tăng trong điều kiện giãn cách XH và lãi vay tăng cao.
 • Năm 2022 ANV sẽ có những lợi thế rất lớn: • Cá tra Việt Nam hưởng lợi trực tiếp từ việc Nga bị cấm vận. Cá Minh Thái là loại cá thịt trắng cạnh tranh trực tiếp với cá Tra Việt Nam trên thị trường thế giới. Hàng năm Nga xuất khẩu khoảng 400 triệu USD cá Minh Thái. Năm 2022 khi nga bị cấm vận bởi Mỹ và các quốc gia Tây Âu sẽ là cơ hội lớn cho cá Tra Việt Nam. Tính chung Q1/2022 giá cá tra xuất khẩu tăng 60% so cùng kỳ do nhu cầu xuất khẩu tăng vọt. • ANV sẽ quay lại thị trường Mỹ từ tháng 8/2022. ANV là một trong 2 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam được hưởng thuế bán phá giá 0%. Dự kiện ANV sẽ xuất khẩu lại vào thị trường mỹ từ tháng 8/2022 sau khi rời thị trường này năm 2016.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651146965889_ANV_MAS_2022-04-28.pdf

43.     VIC [ Trung lập ]: Lãi ròng quý 1/2022 tăng 17%YoY – Báo cáo phân tích – KBSV – 29/04/2022

 • Trong quý 1, Vinhomes ghi nhận doanh số bán 9,400 căn phần lớn đến từ 3 đại dự án đang triển khai và dự án Star City. Doanh thu quý 1/2022 của riêng Vinhomes (bao gồm cả doanh thu bán buôn và BCC) đạt 14,278 tỷ VND (-9%YoY), LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 4,540 tỷ VND (-16%YoY). Doanh số bán và chưa ghi nhận doanh thu đến cuối quý 1/2022 đạt 57,000 tỷ VND (+9%YoY). Vinhomes đặt kế hoạch doanh thu và LNST đạt lần lượt 75,000 tỷ VND (-12%YoY) và 30,000 tỷ VND (-23%YoY).
 • Vinhomes sẽ mở bán khoảng 5,800 căn thấp tầng tại dự án Vinhomes The Empire (Hưng Yên) vào ngày 30/4/2022. Giá bán ước tính khoảng 1,300-2,200 USD/m2 sàn. Hai dự án lớn còn lại là Vinhomes Cổ Loa và Vinhomes Wonder Park dự kiến được mở bán trong nửa cuối năm nay
 • Đối với Vincom Retail: Kết quả kinh doanh quý 1/2021 giảm đáng kể so với cùng kỳ nhưng cải thiện đáng kể so với quý trước đó. Cụ thể, doanh thu quý 1/2022 đạt 1,369 tỉ VND (+0.2%QoQ và -38% YoY) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 377 tỉ VND (+210%QoQ và – 52% YoY). KQKD giảm so với cùng kỳ do trong quý công ty đã giải ngân gói hỗ trợ 464 tỉ VND cho khách thuê bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (Trong quý 1/2021, do sự hồi phục manh mẽ của thị trường bán lẻ, công ty không giải ngân gói hỗ trợ nào). Tính đến hết quý 1/2022, tổng diện tích sàn cho thuê của VRE là 1,654 nghìn m2, giữ nguyên so với cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy trong quý đạt 82.7%, giảm 1.7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trong ngày 28/04/2022, VRE đã khai trương TTTM Vincom Mega Mall tại Vinhomes Smart City có quy mô 68,000m2 với tỉ lệ lấp đầy đạt 98%. Hai TTTM Vincom Plaza tại Mỹ Tho và Bạc Liêu được dự kiến khai trương vào tháng 6/2022 với tỷ lệ lấp đầy lần lượt đạt 96% và 95%.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651246024381_VIC_KBSV_2022-04-29.pdf

44.     TNG [ MUA – 38,500đ/cp ]: Nắm bắt cơ hội – Báo cáo cập nhật – MAS – 29/04/2022

 • Doanh thu và LNST tiếp tục tăng trưởng: Trong Q1 2022, TNG ghi nhận doanh thu và LNST lần lượt ở mức 1,259.8 tỷ VND (+38.3% CK) và 38.37 tỷ VND (+73.7% CK). Các mức biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận từ HĐKD và biên LNST lần lượt đạt 12.5%, 3.7% và 3.0%, cải thiện so với cùng kỳ Q1 2021.
 • Tiêu thụ tại TT Mỹ và EU tiếp tục phục hồi: Tăng trưởng bán lẻ thời trang tại Mỹ và EU tiếp tục phục hồi. Cụthể, tăng trưởng trung bình Q1 2022 ở Mỹđạt 17.5% CK và tăng trưởng tại EU trong T1 2022 đạt mức 13% CK. Dự báo tăng trưởng GDP ở Mỹ và EU tiếp tục ở mức cao, lần lượt 3.7% và 4.2%, MAS kỳ vọng tiêu thụ hàng may mặc tại hai TT này duy trì sự phục hồi tốt
 • Nguồn thu từ mảng bất động sản: Tính đến cuối 2021, TNG đã ghi nhận 514.5 tỷ VND đầu tư vào KCN Sơn Cẩm 1 (tổng số vốn đầu tư ước tính 520 tỷ VND). Công ty cho biết đã hoàn thành khoảng 50% tiến độ giải phóng mặt bằng và đã thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trên khu đất đã hoàn tất giải phóng. Vì vậy, MAS kỳ vọng dự án có thể hoàn thành và đem về nguồn thu đột biến cho TNG trong tương lai..

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651230001364_TNG_MAS_2022-04-29.pdf

45.     TCB [ Trung lập ]: Kết quả kinh doanh Quý 1 tăng trưởng mạnh – Báo cáo cập nhật – BVSC – 29/04/2022

 • Quý 1/22, tín dụng Techcombank tăng 7,9% YTD, mức tăng trưởng này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%. Trong đó cho vay khách hàng tăng 5,3% YTD và trái phiếu doanh nghiệp tăng 22,2% YTD.
 • Các chỉ số phản ánh chất lượng tài sản không có sự thay đổi nhiều so với quý liền kề và vẫn ở mức tốt như: (1) NPL tăng 1 bps so với cuối năm 2021 lên mức 0.67%; (2) tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm 2% so với cuối năm 2021 về mức 161%; (3) nợ tái cơ cấu giảm từ 1,9 nghìn tỷ cuối năm 2021 về mức 1,6 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2021, Techcombank cũng đã thực hiện trích lập 100% nợ tái cơ cấu mà không cần phân bổ trong 3 năm
 • Quý 1/2022, tăng trưởng huy động đạt 3,8% YTD và tiếp tục chậm hơn khá nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng là 7,9%. Techcombank dường như đã giảm huy động từ thị trường 1 và tăng cường huy động từ các khoản vay hợp vốn quốc tế cũng như thị trường liên ngân hàng.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651245622939_TCB_BVSC_2022-04-29.pdf

46.     MWG [ MUA – 196,000đ/cp ]: Cập nhật ĐHCĐ – BHX không đạt điểm hòa vốn trong năm 2022 nhưng kế hoạch huy động vốn vẫn đúng lộ trình – Báo cáo cập nhật – SSI – 29/04/2022

 • Gần đây SSI đã tham dự ĐHCĐ do MWG tổ chức, tại cuộc họp ban lãnh đạo đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tăng 30% so với cùng kỳ. SSI nâng giá mục tiêu 1 năm lên 196.000 đồng/cp (từ 174.000 đồng/cp) – tương đương tổng mức sinh lời là 33%. Mặc dù điều chỉnh giảm ước tính doanh thu của BHX, nhưng tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 được hỗ trợ bởi: (1) ĐMX/TGDĐ phục hồi từ mức thấp trong năm 2021; và (2) lợi nhuận của BHX cải thiện nhờ các biện pháp tối ưu hóa chi phí. SSI ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2022 lần lượt là 138,8 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ) và 6,7 nghìn tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ). ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn tối đa 20% để mở rộng mảng bách hóa bắt đầu từ năm 2023 – đây là một yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu. SSI nâng hệ số PS mục tiêu cho mảng bách hóa từ 0,8x lên 1,3x, khá khiêm tốn so với mức PS 2x theo đợt bán cổ phần gần đây nhất của Wincommerce. SSI lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG..

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651228630738_MWG_SSI_2022-04-29.pdf

47.     HT1 [ Trung lập – 17,500đ/cp ]: Lợi nhuận năm 2022 có thể phục hồi từ mức đáy năm 2021 – Báo cáo phân tích – SSI – 29/04/2022

 • Sau một năm 2021 khó khăn khi lợi nhuận HT1 giảm xuống mức thấp nhất lịch sử trong 12 năm qua, ban lãnh đạo đặt kế hoạch phục hồi với doanh thu và LNTT phục hồi khoảng 7% -11% trong năm 2022. Trong Q1/2022, lợi nhuận tiếp tục suy yếu đáng kể do giá than tăng cao. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ đã lấy lại được đà tăng trưởng tích cực sau khi sụt giảm trong 2 quý trước. Trong thời gian tới, SSI kỳ vọng việc tăng giá bán xi măng và các biện pháp cắt giảm chi phí sẽ giúp công ty phục hồi. Theo đó, doanh thu và LNTT năm 2022 của HT1 ước tính đạt 7,9 nghìn tỷ đồng và 530 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 15% so với cùng kỳ. SSI duy trì giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu là 17.500 đồng/cổ phiếu, dựa trên P/E 1 năm và EV/EBITDA lần lượt là 15x và 6,5x. Tuy nhiên, SSI nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu từ KÉM KHẢ QUAN lên TRUNG LẬP do giá cổ phiếu đã giảm -29% kể từ báo cáo gần đây nhất của SSI

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651245415999_HT1_SSI_2022-04-29.pdf

48.     DRC [ Tích cực – 38,291đ/cp ]: Kỳ vọng giá bán tăng giúp cải thiện biên lợi nhuận – Báo cáo cập nhật – BVSC – 29/04/2022

 • DRC đã công bố KQKD 1Q22 gần đây: Doanh thu thuần của DRC tăng trưởng mạnh 40,7% YoY lên 1.283,6 tỷ, trong khi lợi nhuận trước thuế chỉ nhích 2,8% YoY lên 81,8 tỷ. Với những con số này, DRC đã hoàn thành 27,9%/24,9% kế hoạch doanh thu/LNTT cả năm.
 • DRC báo cáo doanh thu thuần 1Q22 tăng trưởng mạnh 40,7% YoY đạt 1.283,6 tỷ, được hỗ trợ bởi cả tăng trưởng sản lượng tiêu thụ và giá bình quân (ASP) tăng. Bóc tách theo thị trường, doanh thu xuất khẩu 1Q22 của DRC vẫn mạnh mẽ ở mức 27,7 triệu USD, so với mức 26,8-27,9 triệu USD trong 2Q21-4Q21 và cao hơn 47,5% so với 18,8 triệu USD của mức 1Q21, ảnh hưởng bởi thiếu container
 • Doanh thu lốp Bias tăng mạnh 42,4% YoY lên 377,0 tỷ, nhờ cả sản lượng tiêu thụ mạnh lên 198.011 chiếc (+20,2% YoY; trong đó, xuất khẩu vẫn là động lực chính, tăng 37,8% YoY) và ASP tăng lên đạt 1,90 triệu/lốp (+18,4% YoY)
 • Doanh thu lốp radial tăng trưởng mạnh 41,5% YoY đạt 663 tỷ, nhờ sản lượng tiêu thụ tăng vọt lên 164.155 chiếc (+29,3% YoY) và ASP tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay là 4,04 triệu/chiếc (+9,4% YoY).

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651228888571_DRC_BVSC_2022-04-29.pdf

49.     DGW [ Tích cực – 167,189đ/cp ]: 1Q22: Lợi nhuận ròng tăng mạnh 98% YoY – Báo cáo cập nhật – BVSC – 29/04/2022

 • DGW đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 1Q22 hôm nay – KQKD 1Q22 sát với những công bố sơ bộ của Công ty: Doanh thu thuần tăng mạnh 40,0% YoY lên 7.008,7 tỷ và lợi nhuận ròng tăng vọt 97,6% YoY lên 210,8 tỷ.
 • Các động lực chính: (1) Nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm ICT; (2) Xiaomi và Apple mở rộng thị phần tốt; và (3) BLN mở rộng mạnh mẽ; và (4) Lợi nhuận tài chính ròng lớn. Với những con số này, DGW đã hoàn thành 26,4%/25,5% dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2022 của BVSC ở Cập nhật gần đây

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651229273708_DGW_BVSC_2022-04-29.pdf

50.     DGC [ Trung lập ]: Đà tăng trưởng khả quan, ASP tiếp tục xu hướng tăng – Báo cáo KQKD – VCSC – 29/04/2022

 • CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đã công bố KQKD quý 1/2022 ấn tượng, phù hợp với kỳ vọng của VCSC, bao gồm doanh thu đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (+86% YoY – 26% dự báo năm 2022 của VCSC) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+370% YoY – 28% dự báo năm 2022 của VCSC). VCSC cho rằng lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do giá bán cao kỷ lục và tiết kiệm chi phí từ mỏ quặng apatit của DGC.
 • Tính từ đầu năm, giá photpho vàng (P4) do các nhà sản xuất Việt Nam đã tăng từ 7.000 USD/tấn lên 7.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá Axit photphoric trích ly (WPA) đã tăng từ 665 USD/tấn lên 900 USD/tấn (hàm lượng P2O5 50%) so với đầu năm
 • VCSC cho rằng lợi nhuận quý 2/2022 sẽ cap hơn so với quý 1/2022 vì VCSC kỳ vọng (1) giá bán trung biình (ASP) quý 2/2022 cao hơn quý 1/2022, cao hơn lượng tăng của giá nguyên liệu đầu vào (2) DGC sẽ hoạt động hết công suất trong quý 2/2022, ngược lại trong Q1/2022 công ty đã bảo trì dây chuyền WPA trong vài tuần
 • VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại vì giá thị trường của các sản phẩm thuộc DGC đang có xu hướng cao hơn kỳ vọng của VCSC.

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651245262346_DGC_VCSC_2022-04-29.pdf

51.     BMP [ Tích cực – 72,530đ/cp ]: Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ cho các quý tới – Báo cáo cập nhật – BVSC – 29/04/2022

 • BMP đã công bố BCTC hợp nhất 1Q22 gần đây – Lợi nhuận 1Q22 tốt hơn ước tính của BVSC nhờ BLN tốt hơn dự kiến. Doanh thu thuần 1Q22 của BMP tăng 17,0% YoY lên 1.349,6 tỷ và lợi nhuận ròng tăng mạnh 51,8% YoY lên 127,4 tỷ, cao hơn 4,4% so với ước tính của BVSC là 122,0 tỷ (+45,3% YoY).
 • Doanh thu thuần 1Q22 của BMP tăng 17,0% YoY lên 1.349,6 tỷ, chủ yếu nhờ ASP cao nhất mọi thời đại là 59,6 triệu/tấn (+8,8% QoQ; +32,3% YoY). Điều này có nghĩa là sản lượng tiêu thụ 1Q22 giảm 11,5% YoY xuống 22.635 tấn, mà BVSC cho rằng do ảnh hưởng của dịp Tết
 • BLN gộp 1Q22 của BMP đã tăng mạnh lên 23,4% so với 19,9% trong 4Q21 và 4,5- 17,9% trong 1Q21-3Q31, mà BVSC cho là: (1) ASP tăng mạnh; (2) Hàng tồn kho chi phí thấp; và (3) Sản lượng bán hàng phục hồi tốt sau Tết cải thiện năng suất..

Link tải full báo cáo:

https://data.wichart.vn/public/cdn_baocaophantich/1651229387775_BMP_BVSC_2022-04-29.pdf

Quý nhà đầu tư lưu ý:

Đây là báo cáo tổng hợp quan điểm từ phía các công ty chứng khoán, KHÔNG PHẢI QUAN ĐIỂM CỦA TEAM.

———-Team LTBNM tổng hợp ————-

BÀI VIẾT LIÊN QUAN