Danh mục: Báo cáo phân tích

BSR: SỰ LẠC NHỊP TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG DÒNG P

05/06/2019 - Báo cáo phân tích Blog

✏️ Ở các bài viết trước chúng tôi đã gửi đến quý anh chị nhà đầu tư các cơ hội đầu tư vào dòng dầu khí,những cổ phiếu dòng P đều đã tăng giá rất mạnh. Tham khảo lại tại: • Cơ hội đầu tư dòng dầu khí (phút 42) : http://bit.ly/2USSvvb • “GIẢI MÃ SỰ […]

PVC-PXS SỰ HỒI SINH CỦA PENNY?

05/06/2019 - Báo cáo phân tích Blog

PVC-PXS SỰ HỒI SINH CỦA PENNY? Cùng với sự hồi sinh của dòng cổ phiếu xây lắp dầu khí,chúng tôi xin gửi đến quý nhà đầu tư báo cao 2 cổ phiếu penny của dòng này mà chúng tôi đánh giá là sẽ có triển vọng trong thời gian sắp tới. Đầu tiên quý nhà […]