Search Results for mwg

MWG – quan sát cho năm 2022

18/01/2022 - Báo cáo phân tích Blog

Vào cuối năm 2021,đã xuất hiện nhiều biến chuyển đến từ MWG và chúng tôi có những quan điểm update như sau.  Link những bài cũ: https://langtubuonnuocmam.com/?s=mwg  I. Đánh giá báo cáo tháng 11/2021 Lũy kế 11 tháng 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 110.530 tỷ đồng (+11% yoy) và lợi […]

MWG – PHÍA TRƯỚC CÓ ĐÁNG MONG CHỜ?

18/03/2021 - Báo cáo phân tích Blog

Sau một năm 2020 tưởng chừng “chết đến nơi” của các chứng sĩ nhưng cuối năm tất cả lại “đâu vào đấy”. Theo thống kê, có đến hơn 300 mã cổ phiếu lập đỉnh lịch sử trong năm 2020, trong đó có 50 mã thuộc sàn HSX, 69 mã trên sàn HNX, 213 mã thuộc […]

MWG – PHÒNG THỦ CHẶT CHỜ NGÀY PHẢN CÔNG

25/08/2020 - Báo cáo phân tích Blog

Chúng tôi đã tham dự cuộc họp meeting online của MWG vừa qua, sơ bộ cùng với báo cáo quý 2 được công bố, có thể thấy rất rõ những chiến lược sắp tới của công ty thông qua những công bố, những chuyển động về dòng tiền trong báo cáo tài chính. Giai đoạn […]

MWG-THỜI GIAN KHÓ KHĂN NHẤT CÓ THỂ ĐÃ QUA.

15/05/2020 - Báo cáo phân tích Blog

Team nước mắm xin cập nhập 1 số đánh giá mới nhất về MWG sau buổi analyst meeting online ngày 11/5/2020. Với các báo cáo cũ, quý nhà đầu tư có thể tìm đọc lại tại đây: https://langtubuonnuocmam.com/?s=mwg Chi tiết những thông tin tại cuộc họp mời quý anh chị truy cập link sau: https://mwg.vn/wp-content/uploads/2020/05/MWG-online-IM-1Q2020-VN-Public.pdf […]